Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

1η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2015 Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων - Καματερού θα συνεδριάσει την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 6:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων).
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων σε συνοικίες του Δήμου” και έγκριση ποσού 3.541,32 €
 2. Επιστροφή ποσού 90,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον REPAJ ETLEVA
 3. Δωρεάν ταφή του άπορου δημότη Σταύρου Αντωνακόπουλου
 4. Κατ'αρχήν έγκριση διενέργειας εργασιών, για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2015
 5. Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας προμηθειών, για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2015
 6. Παραγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους, λόγω παρέλευσης πενταετίας
 7. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου " ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ"
 8. Έγκριση διενέργειας προμήθειας για τύπωση βιβλιαρίων υγείας
 9. Επανεξέταση τροφείων Βρεφονηπιακών Σταθμών
 10. Μίσθωση ακινήτου για χρήση ως αίθουσα κινηματογράφου, διαλέξεων & λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Δ.Κ.Καματερού
 11. Επικαιροποίηση της υπ΄αρ 82/11 μελέτης για το έργο: “Κατασκευή Κέντρου Κοινωνικών- Προνοιακών Υποδομών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας” προϋπ/σμού 4.150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 12. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών “Επεξεργασία πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου” (Α.Μ. 16/13)
 13. Εισήγηση για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών
 14. Διαγραφή βεβαιωμένου τέλους και προστίμου που αφορά αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2011, για την τοποθέτηση δεύτερου ψυγείου στο περίπτερο επί της οδού Αγ.Αναργύρων 3-5
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων του Δήμου ο.ε. 2015
 16. Συγκρότηση Επιτροπής για τη Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, Μεταφορών & Προμηθειών του Δήμου, αξίας μέχρι 2.934,70 € ο.ε. 2015
 17. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για Εργασίες και Μεταφορές του Δήμου, αξίας από 2.934,70 € μέχρι 35.216,43 € ο.ε. 2015
 18. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για Εργασίες και Μεταφορές του Δήμου, αξίας από 35.216,43 € μέχρι 58.964,06 € ο.ε. 2015
 19. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για Εργασίες και Μεταφορές του Δήμου, αξίας από 58.964,06 € και άνω ο.ε. 2015
 20. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για Εργασίες και Μεταφορές του Δήμου, αξίας άνω των 2.934,70 €, αρμοδιότητας Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου, ο.ε. 2015
 21. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής για την εκποίηση ή εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων καθώς και την αγορά ή μίσθωση από το Δήμο ακινήτων ή κινητών πραγμάτων σε τρίτους, ή της αποζημίωσής τους, ο.ε. 2015
 22. Διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο μας, προϋπ/σμού 2.000 € συμπερ.ΦΠΑ
 23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2015
 24. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου ο.ε. 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου