Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Το αστικό κράτος ανασυγκροτείται και οργανώνεται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η προσαρμογή της αυτοδιοίκησης στα συμφέροντα του κεφαλαίου, ως κρατική υπηρεσία πλέον, απαλλαγμένη από τα όποια ελάχιστα λαϊκά χαρακτηριστικά της είχαν απομείνει, με το σχέδιο Καλλικράτης ολοκληρώνεται.
Όπως ο αρχαίος αρχιτέκτονας Καλλικράτης φρόντισε για τη θωράκιση του κράτους των Αθηνών, με τη δημιουργία των τειχών της Ακρόπολης, των περιφερειακών τειχών της Αθήνας και των Μακρών Τειχών Αθήνα – Πειραιά, έτσι και το πρόγραμμα που φέρει το όνομά του και το παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ραγκούσης ορθώνει τα δικά του τείχη απέναντι στα λαϊκά δικαιώματα, αποσκοπώντας στην οργανωτική οχύρωση του κράτους σε ακόμα μεγαλύτερη συγκεντρωτική και αντιδραστική βάση για την αποδοτικότερη προώθηση των συμφερόντων του κεφαλαίου.
Να μην διαφύγει της προσοχής μας ότι αυτές οι ρυθμίσεις, της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, πέρα από επί μέρους διαφοροποιήσεις και παζάρια, βρίσκουν σύμφωνους τόσο τη ΝΔ και το ΛΑΟΣ όσο και το σύνολο των στελεχών της αυτοδιοίκησης (ΕΝΑΕ, ΚΕΔΚΕ, νομάρχες και δήμαρχους). Οι όποιες αντιδράσεις περιορίζονται στο ποιος θα αναλάβει τα οφίτσια.
Το τι περιλαμβάνει η «νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης» έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα και μαζί με άλλα σχετικά αρχεία βρίσκεται για «διαβούλευση» στη διεύθυνση http://www.opengov.gr/ypes/

Για να κρίνουμε ένα σχέδιο θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να δούμε ποιον εξυπηρετεί, τίνος συμφέροντα καλείται να υπηρετήσει.
Παρά τα μεγάλα λόγια για αξιοκρατία, διαφάνεια, εξοικονόμηση πόρων, ενίσχυση των ζωντανών κυττάρων της τοπικής κοινωνίας, συμμετοχή του πολίτη, στο επίκεντρο ο πολίτης κλπ δεν κρύβεται ο στόχος που δεν είναι άλλος από την εναρμόνιση της αυτοδιοίκησης με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά μοντέλα, ώστε να αποτελέσει έναν πλέον αποτελεσματικό μηχανισμό επιβολής νέων φόρων, νέων τελών, νέων αντιλαϊκών θεσμών.
«..Η εξέλιξη αυτή εναρμονίζει και το ελληνικό μοντέλο διακυβέρνησης στο θεσμικό κεκτημένο του νομικού και πολιτικού πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών και των Περιφερειών» ομολογεί το ίδιο το κείμενος διαβούλευσης.
Η «αρχιτεκτονική» αυτή «...γίνεται το θεσμικό «κλειδί» για την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, προσανατολίζοντας τις κρατικές δομές και λειτουργίες στις ανάγκες της πράσινης ανάπτυξης..». «...Η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Διοίκησης έχει κρίσιμη αναπτυξιακή διάσταση. Μέχρι σήμερα ο δημόσιος τομέας αποτελούσε τροχοπέδη στις όποιες επιχειρησιακές ή αναπτυξιακές πρωτοβουλίες...».
Ο συγκεντρωτισμός που προβλέπει ο «Καλλικράτης» θα δημιουργήσει μεταξύ άλλων και ευνοϊκότερες συνθήκες για την διευκόλυνση του μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και την διείσδυση τους σε νέα πεδία δραστηριοτήτων, έχοντας εδώ ως «θεσμικό κλειδί» το πλαίσιο των ΣΔΙΤ. Δύσκολοι καιροί έρχονται για τους μικρούς εργολάβους, τις μικρές επιχειρηματικές μονάδες, επαγγελματίες, που μέχρι πρότινος υπήρχε χώρος να παίρνουν και καμιά δουλίτσα. Αυτός είναι ο νόμος του καπιταλισμού όμως.
Στο κεφάλαιο σχετικά με τους πόρους της Αυτοδιοίκησης αντιγράφουμε:
«...Η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση κατατάσσεται στις τελευταίες σειρές των ευρωπαϊκών ΤΑ, από άποψη ποσοστού συμμετοχής των ιδίων εσόδων στα συνολικά τους έσοδα. Η ενίσχυση της αποδοτικότητας των τοπικών εσόδων αναμένεται να δημιουργήσει αφενός μεν περισσότερα έσοδα στους ΟΤΑ αφετέρου δε, μεγαλύτερη ευελιξία και σταθερότητα στα αντίστοιχα μακροοικονομικά μεγέθη...».
Παραθέτοντας σχετικούς πίνακες ενημερωνόμαστε ότι τα τοπικά φορολογικά έσοδα από φόρους εισοδήματος και περιουσίας είναι μόλις 0,1% στην Ελλάδα έναντι 2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε ο «Καλλικράτης» δεν φείδεται λόγων: «...Αναδιαμορφώνεται το καλάθι των Κ.Α.Π. και επιδιώκεται ο εμπλουτισμός των πόρων της αυτοδιοίκησης και η σύνδεσή τους με τον ΦΠΑ, η οποία θα λειτουργήσει ευεγερτικά για τα δημόσια οικονομικά καθώς και με τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας...». Παρακάτω μας λέει: Η αξιοποίηση από τους Δήμους μέρους του ΦΠΑ (θα έχουμε και αύξηση;) θα καταστήσει «...σύμμαχο την αυτοδιοίκηση, τις δυνάμεις που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτή, και τις τοπικές κοινωνίες στη μεγάλη εθνική προσπάθεια της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής...».
Όπως γίνεται αντιληπτό ο «Καλλικράτης» θα απαλλάξει το δημόσιο από ορισμένα έξοδά του, με πρώτα αυτά του κοινωνικού χαρακτήρα (στόχος του συμφώνου σταθερότητας) έξοδα όμως που θα αναλάβουν οι νέοι δήμοι επιβάλλοντας νέους δημοτικούς φόρους και τέλη.
Όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις, οι δήμοι και οι δημοτικές επιχειρήσεις τους, είναι ήδη πρωτοπόροι στην εισαγωγή των ελαστικών σχέσεων εργασίας, των ψευδεπίγραφων συμβάσεων έργου, της εργασιακής ομηρίας κοκ. Με τη συγχώνευση των Επιχειρήσεων και των Νομικών προσώπων νέα δεινά  προοιωνίζονται.
Παρά τις περί αντιθέτου διακηρύξεις, ο «Καλλικράτης», όσον αφορά τουλάχιστον τη συνένωση των δήμων είναι σαφές ότι θα απομακρύνει την απόσταση κράτους – πολίτη, θα περιθωριοποιήσει περιοχές, θα διογκώσει και θα διευρύνει τα τέλη, τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, θα διευκολύνει τη διείσδυση του ιδιωτικού κεφαλαίου, θα επηρεασθεί η κάθε πτυχή της μέχρι σήμερα λειτουργίας τους. Θα συρρικνωθεί ακόμα περισσότερο η όποια λαϊκή πίεση μπορούσε ίσαμε το σήμερα να ασκηθεί στις τοπικές αρχές.
Το εκλογικό σύστημα που νοθεύει τη λαϊκή βούληση διατηρείται, το αυταρχικό πρότυπο διοίκησης με την προσωποπαγή συγκρότηση αναπαράγεται, το πολιτικό προσωπικό αναδιατάσσεται. Οι νέες ισχυρές θέσεις γίνονται δέλεαρ για τα στελέχη του δικομματισμού κι όχι μόνο.
Οι επερχόμενες εκλογές της αυτοδιοίκησης, θα γίνουν στις 14 Νοεμβρίου 2010 με το παρουσιαζόμενο  σχέδιο Καλλικράτης. Το υπουργείο δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα το σχέδιο με τους δήμους που συνενώνονται. Όμως οι πρώτες αντιδράσεις ήδη έχουν καταγραφεί. Για παράδειγμα στην Ζάκυνθο οι 4 από τους 5 δημάρχους αντιδρούν και λένε όχι στην συνένωση τους σε ένα δήμο που θα περιλαμβάνει όλο το νησί.
Όσον αφορά εμάς εδώ, ακούγονται τρία σενάρια.
Το πρώτο και που προκρίνεται από τους περισσότερους είναι ότι οι Άγιοι Ανάργυροι θα ενωθούν με Νέα Φιλαδέλφεια και Νέα Χαλκηδόνα. Το δεύτερο μας θέλει να ενσωματωνόμαστε στο Δήμο της Αθήνας, με το επιχείρημα αλλαγής των συσχετισμών μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και το τρίτο σενάριο, που προσωπικά θεωρούμε και επικρατέστερο, να γίνουμε ένα Δήμος μαζί με Πετρούπολη, Καματερό και Ίλιον, με έδρα τον τελευταίο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου