Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

«ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ 2014»

Η Υπουργός Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη κατά την παρουσίαση του προγράμματος «ΑΘΗΝΑ – ΑΤΤΙΚΗ 2014» όσον αφορά το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης, ανέφερε τα εξής:
««Βασικοί στόχοι είναι η αξιοποίησή του ως ενιαίου χώρου πρασίνου και αναψυχής για την Δυτική Αθήνα και για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Επίσης, ως «κιβωτού» περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων, μέσα από δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και εκπαίδευσης σε θέματα αναγνώρισης, προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. Αποτελεί προϋπόθεση η διαμόρφωση συνθηκών οικονομικής του βιωσιμότητας, τόσο μέσω εξασφάλισης σταθερής οικονομικής στήριξης από την κεντρική διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και μέσω ανάπτυξης δραστηριοτήτων, συμβατών με τους σκοπούς του. Ο φορέας διαχείρισης του Πάρκου δρομολογεί πρόγραμμα δράσεων με έμφαση στη συντήρηση, αναβάθμιση και ανάδειξη των έργων του Πάρκου και στον εμπλουτισμό τους με νέα στοιχεία, που ανταποκρίνονται σε σύγχρονες ανάγκες και επίκαιρα περιβαλλοντικά ζητήματα»».ΕΔΩ
Πίσω από τις λέξεις, όμως, κρύβεται ο Αλέξης που έλεγε ένα παλιό νεανικό τραγουδάκι.
Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση Αλέξης είναι τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα που καραδοκούν για την διαμόρφωση «συνθηκών οικονομικής του βιωσιμότητας» (βλέπε και εκμετάλλευσης). Που αναμένουν «μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων» να αναλάβουν δράσεις «συμβατών με τους σκοπούς του» στο πλαίσιο πάντα της πράσινης ανάπτυξης, ελεύθερης αγοράς και της λεγόμενης ανταποδοτικότητας.
Όσο για την αναβάθμιση του πάρκου και τον εμπλουτισμό με νέα στοιχεία από το φορέα διαχείρισης του, έχουμε ήδη πάρει μια πρώτη γεύση, τόσο με την συναυλία του νεαρού αοιδού Οικονομόπουλου όσο και με την πολυφωνία και το διάλογο που πιστεύει ο καθηγητής Σεράος – βλέπε και εκπομπή στη ΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου