Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Προσλήψεις στο Δήμο για δυο μήνες δουλειά

Από τον Δήμο Αγίων Αναργύρων εκδόθηκε η ανακοίνωση που αφορά τις προσλήψεις 15 εργατών καθαριότητας. Στην ανακοίνωση αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Γενικά προσόντα:
  1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για τη οποία προσλαμβάνονται.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση). Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας Δημοκρατίας 61 και ειδικότερα στο γραφείο προσωπικού εντός προθεσμίας πέντε (5) που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος 06.06.2012 (δηλαδή από 07.06.2012 μέχρι 11.06.2012). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Δήμο στην πιο πάνω διεύθυνση (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2023973- 213 2023974).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου