Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Πεντάμηνες συμβάσεις απασχόλησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (Εκατόν εβδομήντα -170- ατόμων) για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής - Δυτικός Περιφερειακός τομέας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου