Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Education of immigrants on the Greek language, history and culture - Odysseus

«Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
The program "Greek Language, History and Civilization Training Courses for Immigrants-ODYSSEUS programme" addresses EU citizens and third country nationals who live in Greece and are at least 16 years old. The program is co - financed by Greece and the European Union in the context of the Operational Program "Education and Lifelong learning" of the Ministry of Education, Religious Affairs, Culture and Sports. 
The main aim is that learners will acquire the language skills as well as the social and cross-cultural capabilities which are necessary for the social integration and active participation of themselves and their families. The educational program offers the following levels: A1 (125 hours), A2 (175 hours), B1 (185 hours) and B1 with emphasis on speaking skills (195 hours). Lessons are offered in all Greek counties and are free of charge. 
Participation documents:
  • Completed application form (EN) (GR)
  • Passport or other official document
  • Residence permit 
Applications forms for the monitoring of the program will be accepted from 9.00 to 15.00 working days during the period May 7, 2013 έως May 24, 2013 at the offices of SOCIAL SERVICE, Municipality of Agioi Anargiroi -Kamatero , Dimokratias Avenue and I Merla Str, 2nd floor
Further Information:
  • Head of training, Kanellopoulou Christina tel: 6980345508.
  • Social Service of Municipality of Agioi Anargiroi -Kamatero tel: 2132039921
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ¨ΟΔΥΣΣΕΑΣ¨ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού ανακοινώνεται η
έναρξη υποδοχής αιτήσεων ενδιαφερομένων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8», του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) του Υπουργείου Παιδείας, που απευθύνεται σε ενήλικες, κατά προτεραιότητα κατοίκους του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής.
Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές, κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.
Στο Έργο προβλέπονται τέσσερα Επίπεδα:
Επίπεδο Α1: Εισαγωγικά μαθήματα στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό, καθώς και στον τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας (Αρχαρίων και Ψευδοαρχαρίων), διάρκειας 125 ωρών Επίπεδο Α2: Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας (150 ώρες), στοιχείων της Ελληνικής Ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισμού (25 ώρες). Συνολική διάρκεια: 175 ώρες
Επίπεδο Β1: Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, διάρκειας 160 ωρών, και Στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, διάρκειας 25 ωρών. Συνολική διάρκεια 185 ώρες
Επίπεδο Β1 (για ειδικούς σκοπούς): Β1 με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, Ελληνική γλώσσα διάρκειας 170 ωρών και Στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, διάρκειας 25 ωρών. Συνολική διάρκεια 195 ωρών.
Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν και σε κάθε εκπαιδευόμενο προβλέπεται να διανεμηθεί εκπαιδευτικό και επικουρικό υλικό – έντυπο και ηλεκτρονικό – με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του.
Για την συμμετοχή σας απαιτούνται:
α) συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
β) Διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο
γ) άδεια διαμονής. 
Όσον αφορά στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζεται άδεια παραμονής
Οι αιτήσεις για την παρακολούθηση του προγράμματος θα γίνονται δεκτές από τις 9.00 έως τις 15.00, εργάσιμες ημέρες, κατά το διάστημα 7 Μαϊου 2013 έως 24 Μαΐου 2013 στα γραφεία της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού, Λεωφ. Δημοκρατίας &Ι. Μερλα, 2ος όροφος.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Κανελλοπούλου Χριστίνα: 6980345508
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού: 213203992

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου