Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

10η συνεδρίαση 2013 Δημ. Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων

Την Τρίτη 4 Ιουνίου 2013, ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων). 
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 1. Συζήτηση αναφορικά με το θέμα της Πυροπροστασίας. Αίτημα της παράταξης «Λαϊκής Συσπείρωσης»
 2. Έγκριση του ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακα διάθεσης κερδών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού για το έτος 2012.
 3. Αποδοχή της υπ’αριθμ. 40/2013 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το έργο: «Κατασκευή πλατφόρμας για έδραση δύο αιθουσών διδασκαλίας στο 7ο δημοτικό σχολείο Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή οδών» (Α.Μ. 11/10)
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση και αντικατάσταση δικτύου οδικού φωτισμού και φωτισμού πλατειών» (Α.Μ. 4/2008)
 6. Χορήγηση χρονικής παράτασης για το έργο «Συνδέσεις ακινήτων με δίκτυο ακαθάρτων»
 7. Επικαιροποίηση της Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης συμβαλλόντων ρεμάτων στην Εσχατιά Δ.Κ.Κ.
 8. Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Υγειονομική εξυπηρέτηση λαϊκών αγορών». 
 9. Έγκριση διενέργειας εργασίας «Τηλεσκοπικός έλεγχος αγωγών ακαθάρτων –πλύση με πιεστικό μηχάνημα», συνολικής δαπάνης 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του φ.π.α.
 10. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτροφωτισμού πλατείας στο ΟΤ 757 ΔΚΚ
 11. Έγκριση διενέργειας προμήθειας για δάπεδα παιδικών χαρών
 12. Έγκριση προμήθειας φυτών
 13. Έγκριση σύναψης σύμβασης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και επιλογή προμηθευτή για «Προμήθεια Υδραυλικών Ειδών»(Αρ.Μελ.17/2013), ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. (Σχετ. η με αρ. 114/2013 απόφαση της Ο.Ε.)
 14. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 42/2013 μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για την: «Πραγματοποίηση φεστιβάλ στο Πάρκο Τρίτση την 21-26/06/2013»
 15. Αντικατάσταση του εκπροσώπου Ένωσης Συλλόγου Γονέων στην Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας
 16. Αντικατάσταση του εκπροσώπου Ένωσης Συλλόγου Γονέων στην Σχολική Επιτροπή Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας
 17. Επιστροφή ποσού 34,50 € από παράβαση ΚΟΚ στον κ. Νικολαΐδη Σταύρο του Κύριλλου
 18. Επιστροφή ποσού 248,62 € για έκδοση οικοδομικής άδειας στον κ. Αναστασίου Σταύρο του Βασιλείου
 19. Επιστροφή ποσού 100,00 € από παράβολο ομογενών στην κα MILO KONSTANDINA του SPIRO
 20. Διαγραφές από οφειλές τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το 2011.
 21. Επανεξέταση τροφείων των Δημοτικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου σύμφωνα το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής
 22. 3η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
 23. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ για δράσεις πυροπροστασίας έτους 2012.
 24. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου