Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

28η (τακτική) συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων - Καματερού


Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων - Καματερού θα συνεδριάσει την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 6:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων).
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 1. Ενημέρωση-απόφαση για την Πράξη Εφαρμογής στη “γειτονιά 5-6” - επέκταση Γεροβουνού και στη “γειτονιά 2” - ΄Ατταλος, της Δ.Κ.Κ.
 2. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) με φορέα υλοποίησης τον ΑΣΔΑ
 3. Αίτημα πρωτοβουλίας κατοίκων, για θέμα της αντιμετώπισης των πλημμυρών
 4. Αίτημα Επιτροπής Ανέργων Αγίων Αναργύρων-Καματερού
 5. Ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μας, για το έτος 2015
 6. Παραίτηση δικαιώματος χρήσης Οικογενειακού Τάφου και χρησιμοποίησή του για ταφές τριετούς διάρκειας
 7. Εγκριση της με αριθ. 216/14 απόφασης του Δ.Σ. της ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. καθορισμού αποδοχών, Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Δ.Σ.
 8. Εγκριση κοπής δέντρων, σε διάφορα σημεία του Δήμου μας (σχετ.αποφάσεις Ε..Π.Ζ.)
 9. Μετατόπιση περιπτέρου επί της οδού Λεωφ.Δημοκρατίας 54-56, στη Δ.Κ.Α.Α. (σχετ.αποφ. Ε.Π.Ζ.)
 10. Εγκριση προϋπολογισμού ο.ε. 2015 του Νομικού Προσώπου “Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού και Παιδείας Αγίων Αναργύρων-Καματερού”
 11. Καθορισμός προς χρήση κοινόχρηστου χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε κατάστημα (ψητοπωλείο) στην οδό Β.Γεωργίου 15 Δ.Κ.Κ., στο όνομα Τατσιώνα Γεωργίου
 12. Καθορισμός προς χρήση κοινόχρηστου χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε κατάστημα (καφενείο) στην πλατεία Ανάκασας της Δ.Κ.Α.Α., στο όνομα Οικονόμου Ιωάννη 
 13. Εγκριση διενέργειας εργασιών/υπηρεσιών: α) Επέκταση-βελτίωση του δικτύου δομημένης καλωδίωσης” και β) “Τεχνική κάλυψη μηχανογραφικού εξοπλισμού”, προϋπ/σμού 8.500,00 € και 10.000,00 € αντίστοιχα
 14. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των δύο Φύλων, στο Δήμο μας (ΔΕΠΙΣ)
 15. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2014
 16. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2015
 17. Εγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης με τίτλο: “Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας με παιδιά Δημοτών μας” προϋπ/σμού 537,00 €
 18. Τοποθέτηση σήματος απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων, απέναντι από χώρο γκαράζ, στην οδό Μ.Αλεξάνδρου, στη Δ.Κ.Α.Α. (σχετ.84/14 αποφ. Ε.Π.Ζ.)
 19. Διαγραφές από οφειλές Τ.Α.Π.
 20. Εγκριση Πρακτικού Επιτροπής Μείωσης Δημοτικών Τελών Φωτισμού & Καθαριότητας για ΑμεΑ, Πολύτεκνους & Απόρους
 21. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στην “ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ” (Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας - ΕΟΕΣ)
 22. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων συμπληρωματικής πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για τους Παιδικούς Σταθμούς
 23. Διόρθωση της αρ. 408/14 προηγ.αποφ.Δ.Σ. που αφορά απ'ευθείας ανάθεση της ΟΜΑΔΑΣ 9 της μελέτης, για τον διαγωνισμό “Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για τη συντήρηση-επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων-μηχανημάτων έργου του Δήμου” (Α.Μ. 10/14)
 24. Επικαιροποίηση της με αριθ. 89/11 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Κ.Α.Α., στο Ο.Τ. 306
 25. Μερική διαγραφή τέλους 0,5% σε χρηματικούς καταλόγους, επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα ονόματα Ξεναρίου Μαρίας και “Αφοί Χούσου”
 26. Εισήγηση για διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής 593,85 € στο όνομα Σαμλίδου Σοφία
 27. Εγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής και έγκριση του καθορισμού αποζημίωσης για το έργο: “Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου” με Α.Μ. 71/2005 Δ.Α.Α.
 28. Εγκριση διενέργειας εργασίας: “Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων” προϋπ/σμού 7.847,17 €
 29. Διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων, στη Δ.Κ.Α.Α. επί των οδών: α) Λ.Δημοκρατίας και Αχελώου, β) Διστόμου και Αγ.Νικολάου (σχετ. Αποφ. Ε.Π.Z της 22-12-2014)
 30. Άρση ασυμφωνίας μεταξύ Ο.Τ. 936 και 948Α της πολεοδομικής ενότητας”Γειτονιά 5-6” στη ΔΚΚ
 31. Επανεξέταση τροφείων Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου
 32. Διαγραφές εγγραφών στους φορολογικούς καταλόγους για οφειλές Κ.Ο.Κ.
 33. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων” Α.Μ. 9/2010 (ΔΚΚ)
 34. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου, έτους 2015
 35. Εγκριση διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης βαρέως τύπου σχαρών φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων, προϋπ/σμού 15.000,00 €
 36. Αποδοχή της αρ. 80/14 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το έργο: “Αποκατάσταση τοιχείων αντιστήριξης σε διάφορα σημεία της Δ.Κ.Καματερού, που υπέστησαν ζημιές από την πλημμύρα της 24-10-2014”
 37. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2014
 38. Ενημέρωση για τις Συγκοινωνιακές Γραμμές Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου