Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Από 20 Μαΐου οι αιτήσεις για τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς

ΣΤΙΣ 20 ΜΑΪΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
Οι εγγραφές/επανεγγραφές νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από τις 20 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως 14.00
Για τη Δημοτική κοινότητα Αγ. Αναργύρων, οι αιτήσεις εγγραφών θα κατατίθενται στους κατά τόπους βρεφονηπιακούς σταθμούς σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας ως εξής:
 • Β΄ Νηπιακός σταθμός, Στουρνάρα 10 – Ανάκασα Υπεύθυνη σταθμού, κα. Αλεξανδρή Ελένη Τηλ. 210-2631300
 • Γ΄ Βρεφονηπιακός σταθμός, Λ. Δημοκρατίας 63 – Αγ. Ανάργυροι Υπεύθυνη σταθμού, κα. Βάσσιου Αικατερίνη Τηλ. 210-2620800
 • Δ΄ Βρεφονηπιακός σταθμός – Βίλλα Παλαιού Πενταγώνου & Καζαντζάκη - Μυκονιάτικα Υπεύθυνη σταθμού, κα. Σακελλαρίου Δήμητρα Τηλ 210-8543637
 • Ε΄ Βρεφονηπιακός σταθμός, Άρτης 2 & Κων/λεως - τέρμα Ανάκασας Υπεύθυνη σταθμού, κα. Τάσσιου Αννα Τηλ. 210-2388686
Για τη Δημοτική Κοινότητα Καματερού οι αιτήσεις εγγραφών καθώς και οι αιτήσεις βρεφών, θα κατατίθενται για όλους τους παιδικούς σταθμούς σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας στο:
 • κεντρικό κτίριο του Α΄ Νηπιακού σταθμού, Καρβούνη 2 & Αλεξάνδρας. Υπεύθυνη παραλαβής αιτήσεων, κα. Καρκανοραχάκη Μαρία. Τηλ. 210-2312353
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι αιτήσεις επανεγγραφής – διαγραφής θα κατατίθενται στους σταθμούς που είναι εγγεγραμμένο το κάθε νήπιο ή βρέφος.
Εμπρόθεσμες και δεκτές θα είναι οι αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες και οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 1. Αίτηση–Έντυπο το οποίο συμπληρώνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες του παιδιού με πληροφοριακά στοιχεία , όπως διεύθυνση κατοικίας – τηλέφωνα επικοινωνίας κ.λπ., το οποίο μπορεί να αναζητηθεί από τους κατά τόπους βρεφονηπιακούς σταθμούς, την ιστοσελίδα του Δήμου.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού από επίσημο φορέα
 3. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί, καθώς και έντυπο ατομικής κάρτας υγείας (αναζήτησηεντύπουαπότουςπαιδικούςσταθμούς) το οποίο συμπληρώνεται από τον παιδίατρο (εμβολιασμοί, τυχόν αλλεργίες, πρόσφατο αποτέλεσμα φυματοαντίδρασης (Mantoux )
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Βεβαίωση εργασίας μετά αποδοχών και των δύο γονέων, που θα αφορά τον τελευταίο μήνα πριν την αίτηση εγγραφής του παιδιού , στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας καθώς και το ωράριο.
 6. Βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών τρέχοντος έτους.
 7. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος και αντίγραφο δήλωσης εισοδήματος τρέχοντος έτους.
 8. Άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που προσκομίζονται με τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι αληθή.
 10. Για τους άνεργους γονείς αποδεικτικό τελευταίων ενσήμων και βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ
 11. Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την μόνιμη κατοικία.
 12. Πληροφοριακά στοιχεία της οικογένειας και του παιδιού (αναζήτηση εντύπου από τους παιδικούς σταθμούς)
Οι νέες εγγραφές των νηπίων και βρεφών εφόσον εγκριθούν θα γίνονται ανά σταθμό με απαράβατη τήρηση των γεωγραφικών ορίων και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς επίσης θα τοιχοκολληθούν στους παιδικούς σταθμούς.
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από 15 έως 30 Ιουλίου περίπου.
Οι επανεγγραφές θα βεβαιωθούν από τον κάθε βρεφονηπιακό σταθμό.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ
1. Αίτηση έντυπο (αναζήτηση από τον παιδικό σταθμό)
2. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού & και του εντύπου των πληροφοριακών στοιχείων
 • Για να κατεβάσετε το Έντυπο της αίτησης, πατήστε εδώ:
 • Για να κατεβάσετε το Έντυπο της ατομικής κάρτας υγείας, πατήστε εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου