Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ

Συνεχίζουμε εδώ με τα «μικρά» μας ενδιαφέροντα...

Διαβάζοντας για το αναψυκτήριο του πευκώνα από το ιστολόγιο Κοσμάς και Δαμιανός αναρωτηθήκαμε με τη σειρά μας «που είναι τα λεφτά;» τα οποία δεν έχουν καταβληθεί από τον επί πολλά έτη εκμισθωτή του; Η αγωγή που του έχει γίνει σε τι στάδιο βρίσκεται;
Τα στοιχεία που έχουμε από την πάλαι ποτέ ΑΛΦΑ – ΑΛΦΑ δημοτική επιχείρηση είναι ότι το μηνιαίο μίσθωμα ανερχόταν σε 3.150 ευρώ, το τελευταίο ιδιωτικό συμφωνητικό που υπεγράφη ήταν από 30-11-2005 έως 30-11-2006, οι δε οφειλές του μέχρι και το 2008 έφταναν σε 50.558,20 ευρώ.
Η εκμίσθωση είχε γίνει επί δημαρχίας Ταμπακίδη.

Αναψυκτήριο Κοκκινόπουλου
Μηνιαίο μίσθωμα: 810 ευρώ
Διάρκεια: 12 έτη (από 01-04-2006 έως 31-03-2017)
Η εκμίσθωση είχε γίνει επί δημαρχίας Τρίγκα.

Αναψυκτήριο Άρη Βελουχιώτη
Μηνιαίο μίσθωμα: 900 ευρώ
Διάρκεια: 8 έτη (από 13-11-2007 έως 12-11-2016)
Η εκμίσθωση είχε γίνει επί δημαρχίας Σαράντη.
Στην δημοπρασία που έγινε τον Ιούνιο του2007 κατατέθηκε μόνο μία προσφορά, η οποία κρίθηκε και συμφέρουσα.

Από το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του αναψυκτηρίου της πλατείας Άρη Βελουχιώτη αντιγράφουμε:
«...Το εκμισθούμενο κατάστημα περιλαμβάνει:
Α/ Ισόγεια αίθουσα συνολικού εμβαδού 104,46 τ.μ.
Β/ Υπόγειο εμβαδού 28,29 τ.μ. (για τουαλέτες και αποθήκη)
Γ/ Υπαίθριους χώρους για τραπέζια συνολικού εμβαδού 200 τ.μ...»
Εδώ εννοείται το υπόλοιπο ελεύθερο τμήμα της πλατείας γι’ αυτό και ο όρος «...να μην αποκλείονται οι διάδρομοι της πλατείας και η κίνηση πέριξ του μισθίου...»
Υπάρχουν και ...«περιβαλλοντικοί όροι»
«...Η όλη εμφάνιση του χώρου εσωτερικά και εξωτερικά υπόκειται στην εποπτεία της Δημοτικής Επιχείρησης για την εναρμόνιση με το περιβάλλον και την εν γένει μη υποβάθμιση του μισθίου...»
Καθώς και ...«ηθοπλαστικοί»
«...Η συμπεριφορά των μισθωτών πρέπει να είναι η αρμόζουσα στους πελάτες του μισθίου και να τηρείται σχολαστικά η καθαριότητα του χώρου που το περιβάλλει...»

Να και σύμβαση ...«αορίστου χρόνου»

«...Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εννεαετής (9 έτη). Η μ΄σθωση αρχίζει στις 13-11-2007 και λήγει στις 12-11-2016. Αν μετά τη πάροδο των 9 ετών, η Δημοτική Επιχείρηση προκηρύξει δημοπράτηση του μισθίου, οι ήδη μισθωτές, έχουν το δικαίωμα, εάν ήσαν συνεπείς με τους όρους του παρόντος μισθωτηρίου, να μην προβούν σε οικονομική προσφορά, αλλά σύμφωνα με τον όρο 8 της προκήρυξης, να γίνει σε αυτούς η κατακύρωση...».
Τι λέει ο όρος 8 της προκήρυξης; Αντιγράφουμε:
«...Η Δημοτική Επιχείρηση θα ανακηρύξει τον μισθωτή λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικονομική προσφορά, την ποιότητα, την αισθητική και τον προϋπολογισμό δαπάνης ανακαίνισης – αξιοποίησης και αν το και κατά πόσο συγκεντρώνει εκείνες τις προϋποθέσεις που κρίνονται αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία και την βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η αρμόδια επιτροπή της Δημοτικής Επιχείρησης, για να κρίνει αυτή την ικανότητα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους κάθε πληροφορία γραπτή ή προφορική. Η επιτροπή και σε συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης έχουν το δικαίωμα να ανακηρύξουν μισθωτή όχι τον πλειοδότη, αλλά με αιτιολογημένη απόφαση στηριγμένη στο τέταρτο κριτήριο, άλλον. Η απόκλιση από την προσφορά του πλειοδότη πρέπει να είναι σε εύλογα όρια...».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου