Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Τι θα γίνει με τα 50 στρέμματα του ΕΘΙΑΓΕ;

Αναδημοσίευση από: Westview
Πρόσφατα το ΕΘΙΑΓΕ, το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφάσισε την παραχώρηση στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού τμήματος των κτιριακών του εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο Δήμο και των 50 περίπου στρεμμάτων γης τα οποία βρίσκονται στο κέντρο των Αγίων Αναργύρων και περικλείονται από τις οδούς Μπίμπιζα και Λεωφόρος Δημοκρατίας και τις σιδηροδρομικές Γραμμές.
Πιο κάτω παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα της απόφασης του ΕΘΙΑΓΕ έτσι όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τη σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ως εδώ έχουν σχετικά καλά τα πράγματα και σίγουρα τα κτίρια στα οποία θα εγκατασταθούν οι υπηρεσίες του Δήμου διευκολύνουν τόσο την καλύτερη λειτουργίας τους όσο και τους πολίτες του νέου Δήμου.
Να τονίσουμε ότι για να γίνει η παραχώρηση ο Δήμος υποχρεώθηκε να διαγράψει χρέη του ΕΘΙΑΓΕ προς αυτόν…
Το ζητούμενο είναι τι θα γίνει με τα 50 περίπου στέμματα γης τα οποία βρίσκονται δίπλα στο Πάρκο «Τρίτσης» και σύμφωνα με την 25-ετή παραχώρηση πρέπει να αξιοποιηθούν για θέματα «Αστικής Γεωργίας».

Αληθεύουν οι πληροφορίες που θέλουν παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να ερμηνεύουν τη διάταξη που μιλά για «την εποπτεία του ΥΠΑΑΤ και την επιστημονική συμβολή του ΕΘΙΑΓΕ» ως ευκαιρία για την ανάπτυξη «ήπιων» επιχειρηματικών δράσεων στην έκταση αυτή;;;
Οι εποπτεύοντες και επιστημονικοί σύμβουλοι πως σκοπεύουν να βοηθήσουν το Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού να προωθήσει την Αστική Γεωργία;;;
Τι απαντά το Υπουργείο σε κάποιους που λένε ότι «ο Δήμος δε θα έχει την οικονομική δυνατότητα να αναπτύξει προγράμματα Αστικής Γεωργίας και με βάση την απόφαση θα ζητηθεί να επιστραφεί η έκταση και να αξιοποιηθεί με άλλον τρόπο»;;;;
Πιστεύουμε ότι άμεσα όλοι οι φορείς της Δυτικής Αθήνας πρέπει να κινητοποιηθούν προκειμένου να αξιοποιηθεί σωστά ο χώρος αυτός.
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού πιστεύουμε πως έχει όλη την καλή διάθεση αλλά δεν ξέρουμε εάν μπορεί από μόνος του να διαμορφώσει έναν χώρο πνεύμονα πρασίνου και ταυτόχρονα να δημιουργηθούν περιβάλλον και συνθήκες κοινωνικής οικονομίας στα πλαίσια αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων.
Η έκταση αυτή και το Πάρκο «Τρίτσης» αποτελούν μεγάλους «πνεύμονες» για το Λεκανοπέδιο συνολικά και πρέπει να κοπούν οι ορέξεις ορισμένων που μπορεί να έχουν στο μυαλό τους άλλα σε μία περίοδο που πολλές συζητήσεις γίνονται για «αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας»…..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΘΙΑΓΕ
κατέληξαν στην ακόλουθη απόφαση:
1. Να παραχωρήσει τη χρήση του κτήματος κυριότητας του ΕΘΙΑΓΕ που βρίσκεται στην πόλη των Αγίων Αναργύρων Αττικής (επί της οδού Δημοκρατίας 61) και έχει συνολικό εμβαδόν 49.350 τ.μ. μαζί με τις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις του στον Δήμο Αγίων Αναργύρων για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) ετών με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση από τον οικείο Δήμο και υπό την εποπτεία του ΥΠΑΑΤ και την επιστημονική συμβολή του ΕΘΙΑΓΕ προγραμμάτων και δράσεων για την «Αστική Γεωργία», και τη στέγαση και λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου σε επισκέψιμο για τους κατοίκους της περιοχής. Με την παραχώρηση αυτή συμψηφίζεται η οφειλή του ΕΘΙΑΓΕ προς το Δήμο Αγίων Αναργύρων που ανέρχεται σήμερα στο ύψος του 1.600.000 Ευρώ και πλέον. Απαλλάσσεται δε από τούδε και στο εξής το ΕΘΙΑΓΕ από τέλη καθαριότητας και φωτισμού γα τις όποιες κτιριακές του εγκαταστάσεις συνεχίσουν να λειτουργούν στο κτήμα μέχρι τη μετεγκατάστασή τους.
2. Παραμένουν στη χρήση του ΕΘΙΑΓΕ τα σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα χαρακτηριζόμενα ως Β κτίριο – δοκιμαστήριο συνολικού εμβαδού 900 τ.μ, 7 κτίριο – δοκιμαστήριο συνολικού εμβαδού 801 τ.μ. καθώς και ο πρώτος όροφος του “κτιρίου γραφεία” συνολικού εμβαδού 327 τ.μ.. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από τη διατήρηση και λειτουργία του Εργαστηρίου Ελέγχου Ψεκαστικών Μηχανημάτων του ΙΓΕΜΚ σε κάποιο χώρο (καταλληλότερο είναι το κτίριο Β) για το οποίο Εργαστήριο σημειωτέον υπάρχει εγκεκριμένο πρόγραμμα για διαπίστευση και ότι η μεταφορά του εργαστηρίου αυτού στη Θεσσαλονίκη είναι δαπανηρή για να γίνει άμεσα. Το κτίριο υπ’αριθμ. 7 θα είναι υποστηρικτικό του παραπάνω Εργαστηρίου με το βοηθητικό εξοπλισμό που ήδη υπάρχει εκεί και θα χρησιμεύσει για την αποθήκευση και αξιοποίηση και άλλων υλικών και μηχανημάτων για το Εργαστήριο από άλλους χώρους που θα κενωθούν.
3. Για την ολοκλήρωση του τυπικού της ανωτέρω παραχώρησης χρήσης, θα καταρτισθεί και υπογραφεί μεταξύ του ΕΘΙΑΓΕ και του Δήμου Αγίων Αναργύρων σύμβαση, την οποία θα προσυπογράψει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η καταγραφή των λεπτομερειών των όρων της σύμβασης ανατίθεται από την πλευρά του ΕΘΙΑΓΕ από κοινού, στο ΙΓΕΜΚ, στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού και Νομικών Υποθέσεων και στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΕΘΙΑΓΕ. Το τελικό κείμενο της σύμβασης, πριν την υπογραφή της θα συζητηθεί στο Δ.Σ.. Το μικρό χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για τη διατύπωση των λεπτομερειών των όρων της σύμβασης από την πλευρά του ΕΘΙΑΓΕ, δεν κωλύει τις ενέργειες μεταφοράς του Ινστιτούτου του Ιδρύματος από το κτήμα και τις εργασίες εγκατάστασης σε αυτό του Δήμου Αγίων Αναργύρων.
4. Να παραχωρήσει άμεσα στον Δήμο Αγίων Αναργύρων τα ευρισκόμενα εντός του ανωτέρω κτήματος «νέο κτίριο» συνολικού εμβαδού 1.971 τ.μ. και το «κτίριο γραφείων» συνολικού εμβαδού 465 τ.μ. εκτός των χώρων του πρώτου ορόφου για τη στέγαση και λειτουργία των υπηρεσιών του. Η παράδοση των κτιρίων αυτών στο Δήμο θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, αμέσως μετά τη μεταφορά του εξοπλισμού και των αρχείων του ΕΘΙΑΓΕ, από ένα έκαστο από αυτά. Στο μεταξύ, υπάλληλοι του Δήμου έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες κτιριακές εγκαταστάσεις και τα δίκτυά τους για να προετοιμάσουν την εγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς επίσης και για να διευθετήσουν τον αύλιο χώρο του κτήματος για την έναρξη των δράσεων της «Αστικής Γεωργίας», εφόσον ο Δήμος αποδεχθεί την απόφαση αυτή του ΔΣ του ΕΘΙΑΓΕ.
5. Να μεταφέρει το Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών (ΙΓΕΚΕ) στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΙΜΔΟ & ΤΔΠ στα Ιλίσια και ειδικότερα στα γραφεία με αρ. 252 Α, 253, 254, 201Α, 206Α, 206Β στα γραφεία της επιτροπής ερημοποίησης του 1ου ορόφου καθώς και στο γραφείο της γραμματείας του Ινστιτούτου στο ισόγειο.
6. Να μεταφέρει άμεσα και προσωρινά μέρος του Ινστιτούτου Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών (ΙΓΕΜΚ) στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΘΙΑΓΕ στη Λυκόβρυση Αττικής, με ταυτόχρονη μεταφορά του υφιστάμενου εξοπλισμού των χώρων αυτών σε χώρους Ινστιτούτων που εδρεύουν στη Λυκόβρυση. Για να συντομευθεί η μεταφορά οργάνων, εξοπλισμού και αρχείων του ΙΓΕΜΚ από τα υπό άμεση παραχώρηση στο Δήμο κτίρια, σε άλλες εγκαταστάσεις του ΕΘΙΑΓΕ εντός του κτήματος, παρακαλείται ο Δήμος Αγίων Αναργύρων να συμβάλει με τη διάθεση υπαλλήλων του και κατάλληλων μεταφορικών μέσων που διαθέτει.
Υπεύθυνοι για τις ενέργειες των παραγράφων 4 και 5 ορίζονται οι Διευθυντές των οικείων Ινστιτούτων.
7. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να ενεργήσει αποσπάσεις ή και μεταθέσεις προσωπικού του ΕΘΙΑΓΕ που είναι τοποθετημένο και υπηρετεί στο ΙΓΕΜΚ ή στο ΙΓΕΚΕ προς την ΚΥ ή και προς άλλες περιφερειακές μονάδες του ΕΘΙΑΓΕ εντός της Αττικής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού.
8. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ΔΣ να συνεχίσει τη συζήτηση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, με στόχο να βρεθεί η προσφορότερη λύση για την εγκατάσταση του ΙΓΕΜΚ συμπεριλαμβανομένου και του Εργαστηρίου Ελέγχου Ψεκαστικών Μηχανημάτων αυτού στη Θεσσαλονίκη.
Στην ανωτέρω απόφαση ο κ. Μπακανδρίτσος πρότεινε εναλλακτικά να μείνει στην κυριότητα του ΕΘΙΑΓΕ όλο το “κτίριο γραφείων” συνολικού εμβαδού 465 τ.μ. καθώς και τα χαρακτηριζόμενα ως Β & 7 σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, η μεταφορά του ΙΓΕΚΕ να πραγματοποιηθεί μετά από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Επιπρόσθετα πρότεινε, η παραχώρησης να γίνει για χρονικό διάστημα 10 ετών.
Ο κ. Γαλαμανώλης μειοψήφησε κάνοντας την ακόλουθη δήλωση “εκτιμώ ότι αρμόδιο για την παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης και των κτιρίων θα πρέπει να είναι το ΥΠΑΑΤ και κατ’ επέκταση το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, οι απαντήσεις που δόθηκαν σε ερωτήσεις μου δεν με κάλυψαν. Χαρακτηριστικά εκτός των άλλων αναφέρω την απάντηση σχετικά με την απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου 28.12.2010, αν μας διασφαλίζει, καθώς και τις απαντήσεις σε ερωτήματα που άπτονται φορολογικών θεμάτων (πιθανό τεκμαρτό μίσθωμα ΦΜΑΠ). Επιπλέον, η συνέχιση της λειτουργίας του ΙΓΕΜΚ στο μέλλον με τα νέα δεδομένα φαντάζει αδύνατη” .

Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικών
Μαρούσι, 18 Ιανουαρίου 2011
Η Γραμματέας του ΔΣ Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΘΙΑΓΕ
Ευαγγελία Σιώκη Κωνσταντίνος Γ. Τσιμπούκας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΘΕΜΑ: «Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού του ακινήτου με τις κτιριακές εγκαταστάσεις του, που κάνει χρήση το ΕΘΙΑΓΕ και βρίσκεται στην πόλη των Αγίων Αναργύρων Αττικής, επί της οδού Δημοκρατίας 61, έκτασης 49.350 τ.μ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22-4-2005) με το οποίο κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο μεταξύ άλλων και οι διατάξεις του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν μεταγενέστερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003) όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 19 του Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/τ.Α’/03) και με την παρ. 33 του άρθρου 20 του Ν.3399/2005 (ΦΕΚ 255/τ.Α’/17-10-2005).
3. Το αριθ. 25857/8-12-2010 έγγραφο του Δήμου Αγίων Αναργύρων με το οποίο ζητά την παραχώρηση της χρήσης όλου του ακινήτου και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών του ΕΘΙΑΓΕ, που βρίσκεται στους Αγίους Αναργύρους Αττικής για είκοσι πέντε (25) χρόνια, με σκοπό τη δημιουργία πρότυπου Πανελλήνιου «Κέντρου Αγροτικής Κοινωνικής Οικονομίας»
4. Το απόσπασμα Πρακτικών της 1ης /12-1-2011 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΘΙΑΓΕ, σύμφωνα με το οποίο το Δ.Σ. απεφάσισε την παραχώρηση της χρήσης του παραπάνω ακινήτου μαζί με τις κτιριακές εγκαταστάσεις του, στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) ετών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Παραχωρούμε δωρεάν κατά χρήση στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού Αττικής το ακίνητο με τις κτιριακές εγκαταστάσεις του, που βρίσκεται στην πόλη των Αγίων Αναργύρων Αττικής, επί της οδού Δημοκρατίας 61, του οποίου ακινήτου κάνει χρήση το ΕΘΙΑΓΕ (Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών και Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών), ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, συνολικής έκτασης 49.350 τ.μ. με σκοπό τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου.
2. Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ορίζεται από την ημέρα σύνταξης του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής του ακινήτου, για είκοσι πέντε (25) χρόνια. Το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του ακινήτου θα γίνει μεταξύ εκπροσώπων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού και του ΕΘΙΑΓΕ. Ένα αντίγραφο του πρωτοκόλλου θα σταλεί και στη Δ/νση Πολιτικής Γης του ΥΠΑΑΤ.
3. Ο χώρος και οι υπόλοιπες κτιριακές εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό, εκτός από τη στέγαση των υπηρεσιών, για την υλοποίηση από το Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού και υπό την εποπτεία του ΥΠΑΑΤ και την επιστημονική συμβολή του ΕΘΙΑΓΕ, προγραμμάτων και δράσεων για την Αστική Γεωργία. Επίσης για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου σε επισκέψιμο και ασφαλή για τους πολίτες πάρκο.
4. Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού υποχρεούται άμεσα να προχωρήσει στις διαδικασίες απόσβεσης του συνολικού χρέους του ΕΘΙΑΓΕ προς το Δήμο, όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά την παραχώρηση του ακινήτου, που υπερβαίνει σήμερα το ποσόν του 1.600.000 ευρώ, καθώς επίσης και στην άρση της κατάσχεσης στο Υποθηκοφυλακείο Ιλίου για οποιοδήποτε ποσό έχει εγγραφεί υπέρ του Δήμου σε βάρος του παραχωρούμενου ακινήτου, αποστέλλοντας στη Δ/νση Πολιτικής Γης και στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. τα σχετικά έγγραφα.
5. Καμία οικονομική – εμπορική δραστηριότητα ή ανέγερση νέων κτιρίων δεν επιτρέπεται να αναπτυχθεί στο παραχωρούμενο ακίνητο.
6. Από την έκδοση της παρούσας απόφασης και στο εξής, το ΕΘΙΑΓΕ απαλλάσσεται από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τις όποιες υπηρεσίες του συνεχίσουν να λειτουργούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις του ακινήτου μέχρι τη μετεγκατάστασή τους.
7. Η παρούσα απόφαση ανακαλείται σε περίπτωση μη πραγματοποίησης μέσα σε εύλογο χρόνο του σκοπού της παραχώρησης, της περαιτέρω διάθεσης του ακινήτου σε τρίτους καθ’ οιονδήποτε τρόπο, καθώς και της παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων της παραχώρησης του ακινήτου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου