Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

3η συνεδρίαση 2013 Δημ. Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων

Την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 7 μ.μ. στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων) 
Η ημερήσια διάταξη: 
 1. Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Δ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012 (σχετ. η με αρ. 024/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
 2. Τροποποίηση της αρ. 368/2012 απόφασης Δ.Σ. αναφορικά με τα τέλη διαφήμισης (σχετ. η με αρ. 019/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
 3. Έγκριση της διενέργειας της «Προμήθειας τροφίμων για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για το έτος 2013»
 4. Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Επεξεργασία συστημάτων συναγερμού φύλαξης δημοτικών κτιρίων, ο.ε 2013»
 5. Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Επεξεργασία πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. ο.ε 2013»
 6. Έγκριση διενέργειας προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
 7. Έγκριση διενέργειας εργασιών/προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου
 8. Έγκριση διενέργειας εργασιών για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.
 9. Αποδοχή της υπ’αριθμ.52/2012 μελέτης και ορισμός τρόπου εκτέλεσης για το έργο: «Έργα Α.Π.Ε., δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και ορθολογική διαχείριση ενέργειας στο 11ο Δημοτικό & 1ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού: Υλοποίηση έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ – Έργα δημοσιότητας/ευαισθητοποίησης»
 10. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) για το έργο «Διαμόρφωση αύλειου χώρου 1ου Γυμνασίου» (Α.Μ. 70/2007)
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Κατεδαφίσεις ρυμοτούμενων αυθαίρετων και επικίνδυνων κτισμάτων»(Α.Μ.68/2010).
 12. Έγκριση μελέτης «τοπογραφικές αποτυπώσεις στα Ο.Τ. 1216,1218,1219 & 994 Δήμου Καματερού» προϋπολογισμού 2.700 € με τον φ.π.α. 23%
 13. Αποδοχή μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και δέσμευση ποσού για την εργασία με τίτλο «Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της ιστορικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821» (Α.Μ. 12/2013)
 14. Διόρθωση της με αρ. 20/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση δαπάνης ποσού 12.000,00 € για αμοιβή γιατρού εργασίας σύμφωνα με την υπ΄αρ. 7/2013 μελέτη
 15. Έγκριση της υπ. αριθ. 5/2013 Απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΑΑΚ αναφορικά με την αποζημίωση της πρόεδρου της δημοτικής επιχείρησης.
 16. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων έτους 2013.
 17. Μετακίνηση της υπαλλήλου Οικονομοπούλου Αγγελικής στο εξωτερικό στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Languages in Urban Communities – Integration and diversity for Europe (LUCIDE)»
 18. Μετακίνηση της υπαλλήλου Σιέρρα Ελένης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Languages in Urban Communities – Integration and diversity for Europe (LUCIDE)»
 19. Αποζημίωση ρυμοτομούμενου στην πολεοδομική ενότητα «γειτονία 2 – Άτταλος» της δημοτικής κοινότητος Καματερού (Αίτηση Παυλάτος Άγγελος)
 20. Διαγραφές λανθασμένων εγγραφών για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. σε φορολογικούς καταλόγους, διορθώσεις & επαναχρέωση.
 21. Επιστροφή ποσού 50,45 € στον ΛΕΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Αλεξίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 22. Επιστροφή ποσού 132,58 € στην ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΟΛΓΑ του Παντελή ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 23. Επιστροφή ποσού 84,77 € στην ΠΟΝΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 24. Επιστροφή ποσού 250,00 € από παράβαση ΚΟΚ στον κ. Τσόκο Κωνσταντίνο του Ιωάννη
 25. Επιστροφή ποσού 100,80 € στην ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 26. Έγκριση προμήθειας τροφίμων για τις άπορες οικογένειες της πόλης, ορισμός τρόπου εκτέλεσης και δέσμευση ποσού για το έτος 2013.
 27. Κατανομή ΣΑΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου