Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

17η (τακτική) συνεδρίαση 2013 Δημ. Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων

Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013, ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων).
Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης
 1. Ψήφισμα για τις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ.
 2. Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2014. (Σχετ. η με αρ.222/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 3. Καθορισμός τέλους διαφήμισης του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού έτους 2014 (Σχετ. η με αρ.223/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 4. Καθορισμός τελών φωτισμού και καθαριότητας για άτομα με αναπηρία , πολύτεκνους και απόρους για το έτος 2014. (Σχετ. η με αρ.224/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) 
 5. Έκθεση εσόδων - εξόδων β’ τρίμηνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013.
 6. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης Υπαίθριου στάσιμου & Υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων. (Σχετ. η με αρ. 050/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 7. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης Υπαίθριου στάσιμου & Υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Καματερού (Σχετ. η με αρ. 051/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 8. Τροποποίηση επιτρεπόμενων χρήσεων γης στην Πολεοδομική Ενότητα 1 – Κέντρο Δημοτικής Κοινότητας Καματερού (Σχετ. η με αρ. 053/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 9. Τοποθέτηση προστατευτικής μπάρας στη διασταύρωση της οδού Μιαούλη με την οδό Κ. Παλαμά(μεταξύ των Ο.Τ. 1033 & Ο.Τ. 1032) στην Δ.Κ.Κ. , που θα κλείνει μόνο τις ώρες λειτουργίας των εφαπτόμενων στην οδό Μιαούλη Σχολείων (6ο Δημοτικό & 6ο, 7ο Νηπιαγωγείο). (Σχετ. η με αρ. 054/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 10. Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Χίου αρ.12 στην είσοδο του συλλόγου Ναξιωτών Αγίων Αναργύρων, στην Δ.Κ.Α.Α. (Σχετ. η με αρ. 055/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 11. Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών από το τμήμα της οδού Ι. Μεταξά που βρίσκεται μεταξύ των οδών Καματερού και Παπάγου στην Δ.Κ.Κ. (Σχετ. η με αρ. 047/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 12. Κυκλοφοριακή ρύθμιση της οδού Παραμυθιάς (Σχετ. η με αρ. 0482013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 13. Έγκριση διενέργειας της εργασίας με τίτλο: «Επισκευή λειτουργούντων κάδων καθαριότητας»
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός ακαλύπτων χώρων»(Α.Μ.10/2010).
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Αστικού Ιστού του Δήμου Καματερού» (Α.Μ.31/09)
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Kατασκευή Ανώνυμου Πεζόδρομου μεταξύ των οδών Ούλοφ Πάλμε & Σ.Βενιζέλου» (Α.Μ.73/2008) που έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.
 17. Αποδοχή της υπ’αριθμ. 52/2013 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το έργο: «Αναβιβασμός Καταβιβασμός φρεατίων αποχέτευσης – κατασκευή φρεατίων προσαρμογής επισκευή φρεατίων ΕΥΔΑΠ»
 18. Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας «περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων»
 19. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Αγίων Αναργύρων αρ.58 της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων.
 20. Αποδοχή μελέτης, ορισμός τρόπου εκτέλεσης και δέσμευση ποσού για την εργασία με τίτλο “Εορτασμός της ιστορικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940” (Α.Μ. 63/2013)
 21. Παραχώρηση χρήσης Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Αγίων Αναργύρων- Καματερού στον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας Αγίων Αναργύρων-Καματερού 
 22. Κατανομή ποσού 111.947,21 € στις σχολικές επιτροπές Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2013 (Γ’ κατανομή έτους 2013) (Σχετ. η με αρ. 9/2013 απόφαση της ΔΕΠ)
 23. Απόδοση ποσού 9.781,67 € στη σχολική επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για το πρόγραμμα: «Σχολικός Τροχονόμος» περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013 (Σχετ. η με αρ. 10/2013 απόφαση της ΔΕΠ)
 24. Επιστροφή ποσού 138,00 € στον ΖΟΥΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΟ του Ηρακλή ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 25. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Μείωσης Δημοτικών Τελών Φωτισμού & Καθαριότητας.
 26. Έγκριση καινοτόμων πρακτικών για την αποδοτικότερη λειτουργία του γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών.
 27. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», σύμφωνα με την αρ. 148/2013 απόφαση του ως άνω Ν.Π.
 28. Έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», σύμφωνα με την αρ. 149/2013 απόφαση του ως άνω Ν.Π.
 29. Έγκριση δωρεάν κηδείας άπορου δημότη.
 30. Έγκριση δωρεάν κηδείας άπορου δημότη.
 31. Διαγραφές από οφειλές ΤΑΠ.
 32. Πρόθεση συνεργασίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού με την Ένωση Συνεργαζόμενων Φορέων με στόχο την συμμετοχή στο έργο 4.1β/2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
 33. Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού και των ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή»
 34. 5η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.
 35. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου