Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Δημοτικά τέλη - ποιοι απαλλάσονται

Μετά από σειρά ετών που η Δημοτική Αρχή επέβαλλε υπέρογκες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, προχθεσινή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζει ποιες ομάδες συμπολιτών μας θα τύχουν απαλλαγής ή μείωσης της καταβολής των.
Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι σύμβουλοι της "Λαϊκής Συσπείρωσης" προτείνοντας "να καταργηθούν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ανέργους και για πολύτεκνους και άπορους με εισόδημα μέχρι το ποσό του αφορολόγητου των 40.000,00€". Ο δημοτικός σύμβουλος της "Αλληλεγγύης" ψήφισε την απόφαση με την παρατήρηση "να γίνει αναφορά τις μονογονεϊκές οικογένειες και να γίνει πρόβλεψη για τους ανέργους".
Τι προβλέπει η απόφαση:
Αα) Για τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67 % και οικογενειακό εισόδημα μέχρι 14.400 €, Πλήρης Απαλλαγή

Αβ) Για τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67 % και οικογενειακό εισόδημα από 14.400 € έως 20.000 €, μείωση κατά 50%
Αγ) Για τις οικογένειες που δυο μέλη τους είναι ΑμεΑ, Πλήρης Απαλλαγή
-----------
Βα) Για τους πολύτεκνους με τέσσερα παιδιά και άνω, εκ των οποίων τα δύο να είναι ανήλικα και οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 €, Πλήρης Απαλλαγή
Ββ) Για τρίτεκνους, στις περιπτώσεις που εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους  και οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 €, Πλήρης Απαλλαγή.
Βγ) Για τους άγαμους γονείς με προστατευόμενα παιδιά με εισόδημα έως 14.400 € Πλήρης Απαλλαγή.
-----------
Γα) Για απόρους οι οποίοι έχουν απόφαση οικονομικής αδυναμίας από την Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, Πλήρης Απαλλαγή
Γβ) Για άτομα με ατομικό εισόδημα μέχρι 3.000 € & οικογενειακό μέχρι 6.000 €, Πλήρης Απαλλαγή
Οι οικογένειες που ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες πρέπει να προσκομίσουν στο Δήμο από 2/1/2014 έως 28-2-2014 (αλλά και αργότερα) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (οι αιτήσεις υποβάλλονται το πρώτο δίμηνο κάθε έτους και θα αφορούν το τρέχον έτος)
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ, του τελευταίου ο.ε .
6α. Για τα ΑμεΑ, απαιτείται Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, από την οποία προκύπτει για τον φέροντα ποσοστό αναπηρίας 67 %
6β. Για τα ΑμεΑ απαιτείται πιστοποιητικό εγγραφής μέλους σε πρωτοβάθμιο όργανο μέλους της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.
7. Για τους πολύτεκνους απαιτείται βεβαίωση από την Α.Σ.Π.Ε, που προκύπτει η ιδιότητα του πολύτεκνου
8. Για τους απόρους, απαιτείται απόφαση οικονομικής αδυναμίας από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας.

1 σχόλιο:

 1. Στην τοποθέτηση του δημοτικού μας συμβούλου ξεκαθαρίσαμε επιπροσθέτως, ότι θεωρούμε τα όρια για όλες τις κατηγορίες υπερβολικά χαμηλά και προτείναμε επανεξέταση και αύξηση προς τα πάνω των ορίων.
  Τέλος ζητήσαμε από τη δημοτική αρχή να μας αναφέρει έναν αριθμό -περίπου- για το πόσες από τις 30.000 παροχές κατοικίας στο Δήμο (σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ) εκμεταλλεύτηκαν αυτή την έκπτωση και εάν ισχύει ότι ήταν μόνο 8, όσες και οι αιτήσεις που αναφερόντουσαν σε επόμενο θέμα της ίδιας συνεδρίασης.
  Απάντηση δεν πήραμε, παρά μόνο ότι αυτό είναι γνωστό στον κόσμο, εάν υπονοούμε ότι δεν επικοινωνήθηκε και είναι ευθύνη του να το αξιοποιήσει.
  Η τοποθέτησή μας υπάρχει στα πρακτικά της συνεδρίασης.
  Παρακαλούμε όπως διορθωθεί η δημοσίευσή σας.

  Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

  Δημοτική Κίνηση "Αλληλεγγύη, η δύναμή μας" Αγ.Ανάργυροι - Καματερό

  ΑπάντησηΔιαγραφή