Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

3η (τακτική) συνεδρίαση 2014 Δημ. Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων

Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων).
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
  1. Σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ.
  2. Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ.134/2013 απόφασης του Οργανισμού Πολιτισμού-Αθλητισμού και Παιδείας Αγίων Αναργύρων-Καματερού σύμφωνα με την αριθμ.20/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω Ν.Π.
  3. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης , Αγίων Αναργύρων-Καματερού, «ΦΑΕΘΩΝ»
  4. Έγκριση υλοποίησης δράσεων δικτύωσης στα πλαίσια της πράξης με τίτλο:«Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας-ΑΤΤΙΚΑΝ», με κωδ.ΟΠΣ 464652 και ψήφιση πίστωσης.
  5. Τροποποίηση της με αριθμ.465/2013 ΑΔΣ, περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για τον Κ.Α.10 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
  6. Εξέταση αιτήσεων για κοπή δέντρων σε διάφορα σημεία στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων.(Σχ.η υπ΄αριθμ.005/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
  7. Εξέταση αιτήσεων για κοπή δέντρων επί των οδών Αρκαδίας & Σωκράτους, Γ. Παπανδρέου 146 και Κερκύρας 21 στην Δ.Κ.Α.Α.(Σχ.η υπ΄αριθμ.003/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
  8. Έγκριση κοπής δέντρου(λεύκας) στην διασταύρωση των οδών Λ.Δημοκρατίας & Κ.Παλαμά στην Δ.Κ.Α.Α.( Σχ.η υπ΄αριθμ.002/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
  9. Ανανέωση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με αναπηρία στην οδό Σοφ. Βενιζέλου αρ.45 στην Δ.Κ.Α.Α.(Σχ. η υπ΄αριθμ.006/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
  10. Παράταση προθεσμίας του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ»(Α.Μ.37/2011)
  11. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Ανακατασκευή Παιδικής Χαράς στο Ο.Τ. 205 στη Δ.Κ. Καματερού” (Α.Μ. 51/12)
  12. Έγκριση εκτέλεσης έργου και αποδοχή της με αριθ. 04/2014 μελέτης, για το έργο: “Ανακατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στη Δ.Κ.Καματερού”
  13. Τροποποίηση των όρων & περιορισμός δόμησης καταστημάτων στις περιοχές επεκτάσεων στην Δημοτική Κοινότητα Καματερού.(Σχ. η υπ΄αριθμ.007/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
  14. Έγκριση διενέργειας εργασίας με τίτλο:« Απολυμάνσεις κοινοχρήστων χώρων-Δημοτικών κτιρίων-Σχολείων, προϋπολογισμού 7.000,00€ »
  15. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σακουλών big-bag κάδων καθαριότητας, προϋπολογισμού 70.000,00€ »
  16. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εκλογικού Έντυπου Υλικού»,προϋπολογισμού 6.000,00€ »
  17. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Παρακολούθηση Συστημάτων Συναγερμού Φύλαξης Δημοτικών Κτιρίων, Ο.Ε 2014» ,προϋπολογισμού 2.000,00€ »
  18. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εντύπων και πολλαπλών εκτυπώσεων, προϋπολογισμού 10.000,00€»
  19. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για το τεχνικό συνεργείο.
  20. Έγκριση παροχής υπηρεσίας, αποδοχή της με αριθ. 10/14 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για την παροχή με τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση-επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων-μηχανημάτων έργου Δήμου” (έτους 2014)
  21. Ακύρωση της με αρ. 461/13 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου έγκριση για τη διενέργεια της “Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2014”
  22. Αποδοχή μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και δέσμευση ποσού για την εργασία με τίτλο: “Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της ιστορικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821” (Α.Μ. 12/2014)
  23. Λήψη απόφασης για υπογραφή της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 – έτος 2013”
  24. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης στην ΄Ενωση Παλαιών Προσκόπων Αγίων Αναργύρων-Καματερού, του οικήματος που βρίσκεται στην παιδική χαρά επί των οδών Σύμης και Άρεως της Δ.Κ.Κ.
  25. Επιλογή των αιτούντων για χορήγηση αδείας υπαίθριου εμπορίου ο.ε 2014.
  26. Παραχώρηση θέσεων περιπτέρων-Δημόσια Κλήρωση για παραχώρηση θέσης σε ΑΜΕΑ & ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ - Προσδιορισμός χρόνου παραχώρησης θέσεων - προσδιορισμός ύψους μισθώματος σε θέση για Α.Μ.Ε.Α. & ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ.(Σχ. η υπ΄αριθμ.004/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
  27. Διαγραφή οφειλών Δήμου λόγω παραγραφής.
  28. Επιστροφή ποσού 57,32 € στην ΚΑΡΤΕΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Ευάγγελου ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
  29. Επιστροφή ποσού 15,16 € από 0,5% στον ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑΚΗ ΗΡΑΚΛΗ ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
  30. Επιστροφή ποσού 45.00 € από παράβολο αλλοδαπών στην MIRAKA ERLIN του ANDREA ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
  31. Επαναφορά Οικογενειακού Τάφου στο όνομα Ελευθεριάδη Θεοδόσιου, στον Δήμο μας.
  32. Έγκριση δωρεάν κηδείας άπορου δημότη μας.
  33. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου