Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

9η (τακτική) συνεδρίαση 2014 Δημ. Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων


Την Τρίτη 1η Απριλίου 2014, ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων).
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 1. 1. Μείωση μισθωμάτων κυλικείων Σχολικών Μονάδων Α΄& Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. (Σχ. υπ΄αριθμ.12&13/2014 αποφάσεις των Σχ.Επιτροπών Α΄& Β΄θμιας Εκπαίδευσης.)
 2. Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο:« Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τη λειτουργία των μηχανημάτων πράσινου» 
 3. Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας της εργασίας με τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πράσινου». 
 4. Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο:«Σίτιση των δικαστικών αντιπροσώπων και εφορευτικών επιτροπών, για τις εκλογές που θα διεξαχθούν κατά το έτος 2014»
 5. Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας της εργασίας με τίτλο:«Εργασίες αποψιλώσεων παραρεμμάτιων περιοχών».
 6. Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο:«Φωτοτυπίες Τεχνικής Υπηρεσίας».
 7. Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια σακουλών big-bag υπόγειων κάδων καθαριότητας».
 8. Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας της εργασίας με τίτλο:«Τηλεοπτικός έλεγχος αγωγών ακαθάρτων-πλύση με πιεστικό μηχάνημα».
 9. Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».
 10. Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας προμηθειών/εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου μας.
 11. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2014.
 12. Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων έτους 2014.
 13. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ” (Α.Μ. 33/2006)
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Α.Μ.100/2009)“
 15. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ για το έργο: « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.205 στην Δημοτική Κοινότητα Καματερού».
 16. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ.
 17. Μεταφορά Λαϊκής Αγοράς από την οδό Αγ. Τρύφωνος στην οδό Πίνδου της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.(Σχ. η υπ΄αριθμ.010/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 18. Εξέταση αίτησης για κοπή δέντρων επί των οδών Μπούκας αρ. 18(πεύκο), Γούναρη αρ. 6(νεραντζιά), Κ. Παλαμά αρ.107(πεύκο).(.Σχ. η υπ΄αριθμ.012/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 19. Έγκριση κοπής δένδρων στο Ο.Τ. 297-8-9, ύστερα από αίτηση της εταιρείας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε., ανάδοχος του έργου: “Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου που κατασκευάζεται στο Ο.Τ. 2917-8-9 οικόπεδο του Δήμου”.(Σχ. η υπ΄αριθμ.014/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 20. Εξέταση δυνατότητας τοποθέτησης δύο πλαστικών κολωνακίων εκατέρωθεν εισόδου ράμπας προς υπόγεια θέση στάθμευσης επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 32 στην Δ.Κ. Αγ. Αναργύρων(Σχ. η υπ΄αριθμ.013/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 21. Εξέταση για μονοδρόμηση των οδών Ερετρίας και Π. Φώκαιας στην Δ.Κ.Α.Α. και εκ περιτροπής στάθμευση στην οδό Π. Φώκαιας στην Δ.Κ.Α.Α.» (Σχ.η υπ΄αριθμ.016/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 22. Εξέταση δυνατότητας χορήγησης άδειας στην κ. Κεχαγιά Νεκταρία να τοποθετήσει δύο κολωνάκια εκατέρωθεν της εισόδου σε θέση στάθμευσης υπογείου επί της οδού Κιθαιρώνος αρ.5 στην Δ.Κ. Καματερού.(Σχ. η υπ΄αριθμ.017/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 23. Εξέταση δυνατότητας τοποθέτησης πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων λόγω φορτοεκφόρτωσης στην οδό Πλαστήρα αρ.74 στη Δ.Κ. Αγ.Αναργύρων. (Σχ. η υπ΄αριθμ.020/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 24. Εξέταση αιτήματος του κ. Λιάκα Σωτηρίου να απαγορευτεί η στάθμευση στην είσοδο του ιατρείου του στην οδό Καλύμνου αρ.33 στην Δ.Κ. Αγ. Αναργύρων.(Σχ. η υπ΄αριθμ.021/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 25. ΄Εγκριση τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης για συγκομιδή γυάλινων συσκευασιών, από την ΕΕΑΑ
 26. Έγκριση δινέργειας διαγωνισμού ,αποδοχή της υπ΄αριθμ.23/2014 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το έργο με τίτλο:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Τ.384 & 385 -ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΑΚΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ.Α.Α.»
 27. Επανεξέταση τροφείων των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου, σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής.
 28. Έγκριση πρακτικού επιτροπής μείωσης τελών φωτισμού και καθαριότητας για ΑμεΑ, Πολύτεκνους και Απόρους.
 29. Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Γ.ΣΑΛΩΝΙΔΗ & ΣΕΒ.ΤΣΑΠΑΚΙΔΟΥ στο Ο.Τ.179 στην Δ.Κ.Κ.
 30. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους.
 31. Επιστροφή ποσού 412,71 € στον ΓΙΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 32. Επιστροφή ποσού 688,00 € στους κ.κ. ΠΕΤΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ και ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 33. Επιστροφή ποσού 47,04 € στην ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 34. Επιστροφή ποσού 90,00 € από παράβολο ομογενών στην κ. ILI RODICA του CONSTANTIN ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 35. Επιστροφή ποσού 90,00 € από παράβολο ομογενών στην κ. PETRELA MYSLYM του DAUT ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 36. Επιστροφή ποσού 202,03 € στην Α.ΦΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 37. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε 2014 του Οργανισμού Πολιτισμού-Αθλητισμού και Παιδείας Αγίων Αναργύρων Καματερού σύμφωνα με την με αριθμ.62/2014 απόφαση τoυ ως άνω Ν.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου