Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ...ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΔΑΝΕΙΑ ΥΨΟΥΣ 2.280.000 ΕΥΡΩ

Αφού η ηλεκτρονική πύλη του «ανένταχτου δημότη» http://www.agan.gov.gr/ δεν φροντίζει για την ενημέρωσή σας, το πράττουμε εμείς για λογαριασμό της και σας ενημερώνουμε ότι αύριο Τρίτη, 20 Απρίλη και ώρα 7μ.μ. στο δημαρχείο έχει συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο.
Ανάμεσα στα θέματα είναι, και, άλλα δύο δάνεια ύψους 2.280.000 ευρώ (780.000€ για λειτουργικές δαπάνες και 1.500.000€ για ληξηπρόσθεσμες οφειλές)

Κατά τα άλλα ο κ. δήμαρχος και η παρέα του καυχιέται ότι ...εξυγίανε τα οικονομικά του δήμου.

Η ημερήσια διάταξη:1.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ο.Ε. 2010.
2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ο.Ε. 2010.
3.Κατανομή ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2010.
4.Αποδοχή ποσού 4.536.00 € από το Τ.Π.& Δ.
5.Αποδοχή ποσού 13.230,10€ από το Τ.Π.&Δ.
6.Αποδοχή ποσού 4.000,00€ από το Τ.Π.& Δ.
7.Αποδοχή ποσού 100.094,02€ από το Τ.Π.& Δ.
8.Αποδοχή ποσού 3.520,00€ από το Τ.Π.& Δ.
9.Ακύρωση της με αριθ. 95/10 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αποδοχή εκ νέου της με αριθ. 14/10 μελέτης και τρόπος
εκτέλεσης του έργου: «Επεκτάσεις τμημάτων αγωγών ομβρίων - κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής».
10.Ακύρωση της με αριθ. 590/09 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αποδοχή εκ νέου της με αριθ. 100/09 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση και διαμόρφωση με ενίσχυση πρασίνου και σύνδεση χώρων πλατειών με ποδηλατοδρόμο δημιουργώντας πράσινη διαδρομή».
11.Ακύρωση της με αριθ. 75/10 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αποδοχή εκ νέου της με αριθ. 7/10 μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανύψωση φρεατίων αποχέτευσης - κατασκευή φρεατίων προσαρμογής - επισκευή φρεατίων ΕΥΔΑΠ».
12.Αποδοχή της με αριθ. 49/10 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρόμου οδού Λαμίας».
13.Τροποποίηση της με αριθ. 236/09 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού \Συμβουλίου που αφορά στο έργο: «Κατασκευή 2ου βρεφονηπιακού σταθμού στους Αγίους Αναργύρους».
14.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο : «Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και συνδέσεις (Α89) ,ανύψωση φρεατίων και κατασκευή φρεατίων προσαρμογής».
15.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. για το έργο : «Διαμόρφωση δρόμου με σκάλες στο TEA (Μυκονιάτικα) », (Α.Μ.39/08).
16.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο : « 1ος βρεφονηπιακός σταθμός Αγίων Αναργύρων».
17. Ονοματοθεσία οδού.
18.Αποζημίωση ρυμοτομούμενης έκτασης μέσω του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.
19. Υλοποίηση της με αριθ. 8/78 πράξης αναλογισμού για δικαιούχους Πούλη Παρασκευή, Πούλη Χρυσούλα και Πούλη Μαρίνα Χρυσούλα.
20.Υλοποίηση της με αριθ. 8/78 πράξης αναλογισμού για κληρονόμους Ζαφειρίας Μουζουράκη.
21. Υλοποίηση της με αριθ. 8/78 πράξης αναλογισμού για ιδιοκτησία του Ιωάννη Γουμενάκη και νυν Μαρίας συζ. Ευαγγέλου Κουράτορα.
22.Αποδοχή μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για την πράξη με τίτλο: «Παροχή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Αδειοδότησης Δήμου Αγίων Αναργύρων προς Επιχειρήσεις» (Άξονας προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση τωνΤΠΕ» του Ε.Π. «Αττική 2007-2013».
23.Αποδοχή μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την πράξη με τίτλο : «Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας μέσω καλύτερης εποπτείας δικτύου ηλεκτροφωτισμού και δημοσίων οδών/έργων/δικτύων» (Άξονος Προτεραιότητας 2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής) του Ε.Π. «Αττική 2007-2013».
24.Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης πράξης στην Πρόσκληση με κωδικό 10 (αρ. πρωτ. 151.323/ΨΣ 1893-Α2) του Υπουργείου Οικονομικών.
25.Μεταφορά του πλεονάζοντος εργαζόμενου ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, από τη ΔΕΤΕ Δήμου Αχαρνών , στο Δήμο μας.
26.Ανακήρυξη Μανώλη Γλέζου επίτιμου Δημότη Αγίων Αναργύρων.
27.Εγκριση πραγματοποίησης ,αποδοχή της με αριθ. 52/10 μελέτης και ψήφιση σχετικής πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Σύλλογο Ναξιωτών προς τιμήν του Μανώλη Γλέζου.
28.Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης του Λαογραφικού Ομίλου «Αορείτης» με θέμα ένα οδοιπορικό στην μουσικοχορευτική παράδοση της Κρήτης και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
29.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ο.Ε. 2010 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Αγίων Αναργύρων ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ».
30.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ο.Ε. 2010 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία : «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αγίων Αναργύρων».
31.Αποδοχή παραίτησης και ορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Συμβουλίου με την επωνυμία : «Δημοτικό Γυμναστήριο Αγίων Αναργύρων».
32.Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της κοινωνικής υπηρεσίας.
33.Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης χώρου για τις ανάγκες υλοποίησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
34.Σύναψη δανείου ποσού 780.000,00 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δήμου.
35.Σύναψη δανείου ποσού 1.500.000,00 € για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου.
36.Λήψη απόφασης για την με αριθ. 1/3-2-2010 γνωμοδότηση του Σ.Χ.Ο.Π.Ν.Α. Δυτικού Τομέα με την οποία προτείνεται τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 194.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου