Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

Γράμμα στον δήμαρχο για το παρκινγκ της πλατείας

Από τον Δημήτρη Τσιμπουράκη
Το λογότυπο Σαράντη στις
εκλογές με κέντρο το πράσινο
Κύριε Δήμαρχε
Τα ζητήματα σχετικά με τις εγκαταλειμμένες γραμμές και τον σταθμό του ΣΠΑΠ στο κέντρο της πόλης των Αγίων Αναργύρων είναι δύο
Η κυριότητα της γης, που αυτά καταλαμβάνουν και
Η χρήση της γης, μετά την κατάργησή τους.
Η κυριότητα, μετά την κατάργηση του κοινωνικού έργου που υπηρετούσε ο σιδηρόδρομος Αθηνών –Πελοποννήσου, είναι προφανές ότι ανήκει στον φυσικό ιδιοκτήτη του, δηλαδή στον λαό της κάθε πόλης που διέσχιζαν και εξυπηρετούσαν οι γραμμές.
Τους χώρους αυτούς οι Δήμοι των πόλεων αυτών οφείλουν να τους διεκδικήσουν με επιμονή, και εν ανάγκη με καταλήψεις, πριν αυτοί πουληθούν σε «Φίλους –Επενδυτές».
Στην πόλη μας, ως επανεκλεγμένος δήμαρχος, οφείλεις στον λαό της, στον οποίον και ο ίδιος ανήκεις από παιδί, να ενεργήσεις ανάλογα, για την οριστική παραχώρηση των χώρων των γραμμών στον δήμο. Ανάλογη παραχώρηση πρέπει να απαιτηθεί και για τον χώρο του δημοτικού πευκώνα, που αγγίζει τον χώρο των γραμμών.

Σάββατο 28 Ιουνίου 2014

Το τέλος της μικρής μας πόλης…

Ακούει, άραγε, κανείς;
Γράφει ο Δημήτρης Φεργάδης
Εμείς, όχι, δεν είμαστε αυτοί που φτιάχνουν τα τζοβαϊρικά με τ’ όνομα τ’ ονομαστό. Ούτε τις ασημοκαπνισμένες πίπες των πασάδων. Και τις πιστόλες. Των καπεταναίων.
Εμείς, όχι, δεν είμαστε τα Γιάννινα, τα πρώτα στις τέχνες, τα γρόσα και τα γράμματα.
Εμείς, ένα πέρασμα είμαστε. Επίπεδο, ταπεινό, αδιάφορο. Και χωρίς στίγμα. Χωρίς προσωπικότητα, χωρίς ταυτότητα και χαρακτήρα. Ένα πέρασμα των φορτωμένων με ζαρζαβατικά μενιδιάτικων και χασιώτικων γαϊδουριών είμαστε. (Οι Άγιοι Ανάργυροι, που δεν τους ξέρετε, είμαστε).
Στον δρόμο για την αγορά. Σε δρομολόγια καθημερινά. Στις πέντε το πρωί. Στις πέντε, ακριβώς, κάθε μέρα το πρωί «ο Φόρος» («Φυλάκιο» εισόδου στην Πόλη. Στη θέση του παλαιού Δημαρχείου), εκεί, να εισπράττει τα «περατιάτικα».
Μέχρι που να το θυμόμαστε, ακόμα, οι παλιοί…
Και έτσι ή κάπως έτσι και χειρότερα και χωρίς καμιά λογική, εποικιστές και γηγενείς, την «είδαμε», σαν Ομφαλός της Γης και σαν Δερβένι. Για όλες τις μετέπειτα, αναπτυχθείσες εκτός σχεδίου και χωρίς υποδομές, περιφερειακές των Αγίων περιοχές. Εμείς, η φρόνιμη μετέπειτα μωσαϊκή «δημοσιοϋπαλληλία» της δεκαετίας, κύρια, του ογδόντα, με ό,τι αυτό υπονοεί και συνεπάγεται.

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014

Η περίπτωση της γραμμής Αγ. Ανάργυροι - Λαύριο.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων σιδηροδρομικών γραμμών μέσω της μετατροπής τους σε διαδρόμους για περπάτημα και ποδήλατο.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Μπορείτε να συμμετέχετε στην έρευνα συμπληρώνοντας ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο
Το ερευνητικο προγραμμα εστιάζει στην αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων σιδηροδρομικών γραμμών με την μετατροπή τους σε διαδρόμους για περπάτημα και ποδήλατο.
Το θέμα έχει δυο σκέλη.

10 προσλήψεις στο Δήμο Α. Αναργύρων – Καματερού

Οκτώ (8) εργάτες καθαριότητας (ΥΕ) και δύο (2) οδηγούς απορριμματοφόρων για εργασία οκτώ (8) μηνων.
O ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΔΕΚΑ (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού  που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και πρόσθετα) προσόντα.
100 Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Άγιοι Ανάργυροι ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 2102 Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Άγιοι Ανάργυροι ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 8 μήνες 8
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61 Άγιοι Ανάργυροι, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Σοφίας Μαυρίδη (τηλ. επικοινωνίας: 2132023671).

Συνεχίζεται η κατάληψη των εργαζομένων του Δήμου

Από τις 7:30 το πρωί της Παρασκευής, 27 Ιουνίου 2014, οι εργαζόμενοι του δήμου, βρίσκονται σε ετοιμότητα και αντιδρούν στην ηλεκτρονική αποστολή προς το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης των στοιχείων για περίπου 100 εργαζόμενους του δήμου, που τώρα είναι με συμβάσεις αορίστου χρόνου αλλά που ξεκίνησαν την εργασία τους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ώστε να ελεγχθούν και που με τη διαδικασία αυτή θα δημιουργηθεί μια νέα δεξαμενή για απολύσεις.
Το Σωματείο Εργαζομένων με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζοντας απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης, ζήτησε της έκτακτη σύγκλισή του Δ.Σ. ώστε να υλοποιηθεί προηγούμενη απόφασή του που αφορούσε την κατάργηση του νόμου 4250/14 (το άρθρο 42 παρ. 4 προβλέπει την προαναφερόμενη διαδικασία ελέγχου) 
Το έγγραφο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:
Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων - Καματερού
Θέμα: "Σύγκλιση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την «Εγκύκλιο για τον επανέλεγχο μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ»

Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

13η (έκτακτη) συνεδρίαση 2014 Δημ. Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων –Καματερού


Την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014, ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων).
Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
  1. Αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου, για λήψη απόφασης, σχετικά με την “εγκύκλιο για επανέλεγχο μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ”

Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014

12η (τακτική) συνεδρίαση 2014 Δημ. Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων –Καματερού


Την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014, ώρα 7:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων).Αρχικά είχα προγραμματιστεί για την Παρασκευή.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
  1. Λήψη απόφασης για την επιλογή του χώρου και του χρόνου διεξαγωγής της συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006.
  2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 5ης Εταιρικής χρήσης από 1-01-2013 έως 31-12-13, ισολογισμού της 31-12-2013 και αποτελεσμάτων χρήσης 2013, εκθέσεων Δ.Σ. ελεγκτών της ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. καθώς και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Γιορτή γουρουνοπούλας από Σύλλογο Πελοποννησίων


Εργαζόμενοι Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού: Συνεχίζουν την κατάληψη στο γραφείο προσωπικού

Αντιδρούν στην ενεργοποίηση υπουργικής εγκυκλίου αποστολής στοιχείων εργαζομένων αορίστου χρόνου
Συνεχίζεται και την Τετάρτη 25 Ιούνη η κατάληψη του γραφείου προσωπικού του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, από το σωματείο και τους εργαζόμενους του Δήμου.
Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία τελεί υπό κατάληψη από την Τρίτη 24 Ιουνίου από τους εργαζόμενους του Δήμου, που αντιδρούν στην ηλεκτρονική αποστολή προς το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης (με βάση εγκύκλιο που κοινοποίησε το Υπουργείο στον δημοτικό φορέα με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 27 Ιουνίου) των στοιχείων για περίπου 100 εργαζόμενους του δήμου, που τώρα είναι με συμβάσεις αορίστου χρόνου αλλά που ξεκίνησαν την εργασία τους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Οι εργαζόμενοι εκφράζουν σοβαρούς φόβους ότι οι 100 περίπου συνάδελφοί τους θα τεθούν στη «δεξαμενή» των απολύσεων και ότι οι αντίστοιχες υπηρεσίες στις οποίες απασχολούνται θα συρρικνωθούν.
Πηγή: 902

Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

Κινητοποίηση των ΕΒΕ έξω από την Εφορία των Αγίων Αναργύρων

Τετάρτη 25 Ιούνη 2014, στις 8 το πρωί
Κάλεσμα σε όλους τους Επαγγελματίες - Βιοτέχνες και Έμπορους των Αγίων Αναργύρων - Καματερού αλλά και του Περιστερίου να λάβουν μαζικά μέρος στη συγκέντρωση έξω από την Εφορία Αγιών Αναργύρων την Τετάρτη 25 Ιούνη, στις 8 το πρωί, απευθύνουν οι συνδικαλιστικές ενώσεις των ΕΒΕ της περιοχής.
Στην ανακοίνωση - κάλεσμα οι ενώσεις των ΕΒΕ της περιοχής επισημαίνουν:
«Συνάδελφοι,
Η κατάσταση που βλέπουμε να διαμορφώνεται αυτό το διάστημα, με την εκκαθάριση των δηλώσεων του 2013 μοιάζει με εφιάλτη. Εκατοντάδες συνάδελφοί μας διαπιστώνουν στην πράξη αυτές τις μέρες και για πρώτη φορά φέτος, τι θα πει «αυτοτελής φορολόγηση» των εισοδημάτων τους κατά 26% από το πρώτο ευρώ. Η φορολεηλασία των μικρών εμποροβιοτεχνών και επαγγελματιών συμπληρώνεται και από την επιβολή του αυξημένου χαρατσιού, του λεγόμενου τέλους επιτηδεύματος.
Μπροστά σε αυτή την επίθεση - φοροεξόντωση, που δέχονται οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι αλλά και γενικότερα τα λαϊκά εισοδήματα καλούμε:
Σε μαζική κινητοποίηση όλους τους συναδέλφους έξω από την Εφορία Αγίων Αναργύρων την Τετάρτη 25 Ιουνίου, στις 8 το πρωί.

Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

Αντί πράσινου, parking γίνονται οι καταργημένες γραμμές ΣΠΑΠ στην κεντρική Πλ. Αγ. Αναργύρων

Με μικρές, προσεκτικές, αλλά στοχο-προσηλωμένες κινήσεις η δημοτική αρχή, λίγες ημέρες μετά την επανεκλογή της, συνεχίζει να «εξυπηρετεί» τα συμφέροντα ολίγων επιχειρηματιών και να αδιαφορεί για το περιβάλλον και την ποιότητας της ζωής των κατοίκων, ιδιαίτερα των περίοικων της κεντρικής πλατείας των Αγίων Αναργύρων.
Το «έργο» της αυτή την φορά η δημιουργία χώρου στάθμευσης (parking) στις καταργημένες γραμμές ΣΠΑΠ, κοντά στην κεντρική πλατεία, ένθεν και ένθεν της οδού Αγίων Αναργύρων στην συμβολή της με την οδό Δημοκρατίας. Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι «ανακυκλωμένη άσφαλτος» με την οποία θα καλυφθούν τα χαλίκια και οι σιδηροδρομικές γραμμές. Έχει προηγηθεί η κατάληψη του μεγαλύτερου μέρους της πλατείας από ιδιώτη. στο πάλαι ποτέ δημοτικό αναψυκτήριο καθώς και η κατάληψη των πεζοδρομίων επί του ανατολικού τμήματος της πλατείας από τραπεζοκαθίσματα των απέναντι καταστημάτων.
Αυτά τα δύο «έργα», σαφέστατα, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, συνδέονται άμεσα. Οι επισκέπτες των διαφόρων μαγαζιών θέλουν και το parking τους. Η υπηρεσία περιβάλλοντος έσπευσε να εκτελέσει τις εργασίες γι’ αυτό, αφού πρώτα είχε φροντίσει μεθοδικά την εγκατάλειψη των γραμμών και των γύρων χώρων που είχαν γεμίσει με διάφορες «ακαθαρσίες».
Επιχειρήσαμε να μάθουμε με ποιανού εντολή ξεκίνησαν αυτές οι εργασίες, αν υπάρχει απόφαση, μελέτη ή κάτι σχετικό αλλά απάντηση δεν πήραμε. Όπως δεν καταλάβαμε ποια είναι η «μεγάλη σημασία» αυτής της παρέμβασης, όπως διαβάσαμε σε σχετικό blog αντιδημάρχου.
Ταπεινή γνώμη μας είναι ότι ο χώρος που απελευθερώθηκε με την κατάργηση της γραμμής Πελοποννήσου από τον Πευκώνα μέχρι την πλατεία στην κεντρική μας πλατεία είναι πολύ σημαντικός και θα μπορούσε να γίνει πράσινο. Το parking λειτουργεί στην αντίθετη κατεύθυνση και εάν υπάρχει στοιχειώδης ευαισθησία θα πρέπει άμεσα να σταματήσουν αυτές οι εργασίες. Εκτός, αν ξεπληρώνονται «προεκλογικά γραμμάτια», εκτός αν υπάρχουν άλλα σχέδια (κρυφά) για την «αξιοποίηση» της περιοχής που συνδέονται άμεσα με τον σταθμό και το αμαξοστάσιο του ΟΣΕ.

Κυριακή 22 Ιουνίου 2014

Eλεύθερη μετακίνηση για όλους τους ανέργους

Συγκέντρωση 23/6 στο Υπουργείο Εργασίας
Όλοι εμείς οι άνεργοι, οι απολυμένοι, οι γυναίκες, οι νέοι που τελειώνουμε τις σχολές και δε βρίσκουμε δουλειά, δεν αντέχουμε να πληρώνουμε άλλο για να μετακινηθούμε, για να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες
Θέλουμε να συγκροτήσουμε ένα μεγάλο κίνημα, διεκδικώντας την αξιοπρεπή διαβίωση των ανέργων και για το βασικότερο δικαίωμα, το δικαίωμα στην σταθερή και αξιοπρεπή εργασία. Οι μετακινήσεις, όπως και η υγεία, η παιδεία, η ασφάλιση είναι για εμάς κοινωνικό δικαίωμα, διεκδικούμε την κατάργηση των 5μηνων και το ελαστικών σχέσεων εργασίας, θέλουμε σταθερή δουλειά για όλους.
ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΜΕΤΡΑ. ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ. ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ.
•Καλούμε όλους τους φορείς, τα σωματεία, τα συνδικάτα, τις επιτροπές γειτονιών και τις λαϊκές συνελεύσεις, τις συλλογικότητες ανέργων και εργαζομένων, σε μια κοινή διεκδίκησης της ελεύθερης χρήσης των ΜΜΜ, για τους άνεργους και τις άνεργες.
•Διεκδικούμε η κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, να είναι ισοδύναμη της κάρτας απεριορίστων διαδρομών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/6 ΣΤΙΣ 11:00 ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΣΤΑΔΙΟΥ)
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Πηγή: ΠΑΝΤΙΕΡΑ

Σάββατο 21 Ιουνίου 2014

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέγονται στο Δήμο Αγίων Αναργύρων (νέο)

Σε προηγούμενη ανάρτηση μας δώσαμε τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων που εκλέγονται στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, αλλά, μετά από παρατήρηση που μας έκανε φίλος του blog, μάλλον τα υπολογίσαμε λάθος. Μετά από προσεκτικότερη εξέταση του εκλογικού συστήματος κατανομής των δημοτικών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια, θεωρούμε ότι έχουμε κάνει λάθος ως προς την κατανομή τους, όσον αφορά τους δύο πρώτους. (Ο αριθμός των συμβούλων των συνδυασμών δεν αλλάζει). Ο μεν συνδυασμός του Σαράντη δικαιούται 25 συμβούλους μεν, αλλά 12 στους Αγίους και 13 στο Καματερό, ο δε συνδυασμός του Κομματά εκλέγει 6 στους Αγίους και 3 στο Καματερό. Οι αλλαγές που έχουμε είναι: 
Δεν εκλέγονται οι Εμ. Σταυρουλάκης και ο Γρ. Γραμμένος, ενώ εκλέγονται οι  Ι. Γκολφινόπουλος και Άγγ. Ψαρός αντιστοίχως. 
Περιμένοντας την επίσημη απόφαση του Πρωτοδικείου (ανεπίσημα στοιχεία με ψήφους και σταυρούς μπορείτε να δείτε στο site του ΕΔΩ) δίνουμε την δική μας, νέα εκδοχή για τους συμβούλους που εκλέγονται.

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ
1347
ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1109
ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
1098
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
1053
ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
990
ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
830
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
750
ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
707
ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
671
ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
667
ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
661
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
661
ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΣΠΥΡΟΥ
623
ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
615
ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) συζ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
593
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΛΑΜΠΡΑΚΗ
573
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
560
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
556
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
535
ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
507
ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
483
ΔΡΟΣΟΣ-ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
476
ΚΛΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
471
ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
425
ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
421
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ

ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
6098
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
1020
ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
700
ΖΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
675
ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ συζ. ΘΩΜΑ
626
ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
534
ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
508
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
497
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
432
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3948
ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
1446
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
1369
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ΠΟΡΕΙΑ – ΝΙΚΟΣ ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
2784
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
359
ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΪΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΪΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
1127
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΑ

ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
729

Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε στη συνέχεια, καθώς και τους τοπικούς συμβούλους κάθε περιφέρειας

Ριζοσπάστης για Πάρκο Τρίτση

ΠΑΡΚΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Σε εξέλιξη οι μεθοδεύσεις για την εμπορευματοποίησή του
Οι «ανάσες» για χιλιάδες εργατικές - λαϊκές οικογένειες που προσφέρει το πάρκο οδεύουν προς εμπορευματοποίηση
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι μεθοδεύσεις με στόχο την εκτεταμένη εμπορευματοποίηση του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» συνολικής έκτασης 1.200 στρεμμάτων που βρίσκεται στα όρια των Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων - Καματερού. Ενας χώρος που για τις εργατικές - λαϊκές οικογένειες της Δυτικής Αθήνας αποτελεί το μοναδικό μεγάλο ελεύθερο χώρο πρασίνου.
Ο Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής που εποπτεύει το Πάρκο, με μια σειρά από προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κάλεσε πρόσφατα σε κατάθεση προσφορών για εμπορικές χρήσεις στο χώρο του πάρκου (πωλήσεις προϊόντων, λούνα παρκ κ.ά.). Ειδικότερα, η κατάθεση προσφορών για τις δυο πρώτες προσκλήσεις ενδιαφέροντος είχε καταληκτική ημερομηνία την 4η Ιούνη και για τις άλλες δύο την 11η Ιούνη. Κάτω από το βάρος της λαϊκής κινητοποίησης η προθεσμία κατάθεσης προσφορών και για τις 4 προσκλήσεις μετατέθηκε για τις 15 Ιούνη, ενώ σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΔΣ, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα ειδοποιηθούν με δημόσιο τρόπο, αλλά με ειδική πρόσκληση.
Ενδεικτικό για το πώς αντιμετωπίζονται από τον πρόεδρο του ΔΣ οι κινητοποιήσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και οι διαμαρτυρίες συνολικά του λαού της περιοχής που υπερασπίζονται το πάρκο ως λαϊκή περιουσία και εναντιώνονται στην υποβάθμιση και στην εμπορευματοποίησή του είναι η ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων: «...οι ανησυχίες και οι διαφωνίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες που πήρε το ΔΣ, να προκηρύξει διαγωνισμούς, είναι σεβαστές, αναιρούνται όμως μόνο μέσα από θεσμοθετημένες δημοκρατικές διαδικασίες».

Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014

Πάρκο Τρίτση: Μαζικός αγώνας ενάντια στην εμπορευματοποίησή του

Η Προσωρινή Επιτροπή Αγώνα που συγκροτήθηκε στη συγκέντρωση της περασμένης Κυριακής, καλεί κάθε νέο, άνεργο, εργαζόμενο, συνταξιούχο, κάθε φίλο και επισκέπτη του Πάρκου να συμμετάσχει στην ανοιχτή λαϊκή συνέλευση, στις 24 Ιουνίου 2014, στις 8 το βράδυ, σε συζήτηση ώστε να αποφασιστεί η οργάνωση του αγώνα ενάντια στην εμπορευματοποίησή του.
Παραλλήλως, το μεν ΚΚΕ προέβη σε παράσταση προς τον πρόεδρο του φορέα του Πάρκου, ο δε ΣΥΡΙΖΑ με βουλευτές τους κατέθεσε ερώτηση σε συνδυασμό με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων. (δείτε παρακάτω)
Η Ανακοίνωση της Προσωρινής Επιτροπής Αγώνα
ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΗ, ΩΡΑ 8μ.μ., ΣΤΟ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ

Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

Οι επιπτώσεις της εγκατάστασης μετασχηματιστή της ΔΕΗ

Κείμενο - παρέμβαση του Χαρίλαου Μαρμάρου
Η εγκατάσταση του μετασχηματιστή της Δ.Ε.Η. στην πλατεία επί της οδού Καζαντζάκη στην συνοικία Μυκονιάτικα του δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού θα έχει τις εξής επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων:
Α. Σε περίπτωση κατασκευαστικής ή λειτουργικής αστοχίας του μετασχηματιστή τότε αυτός θα αναφλεγεί ή/και ακόμη θα εκραγεί μέσα στην εν λόγω κατοικημένη περιοχή και θα πρόκειται περί θαύματος αν δεν υπάρξουν νεκροί ή ανάπηροι.
Β. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που θα εκπέμπεται συνεχώς από τον μετασχηματιστή του ηλεκτρικού ρεύματος θα προκαλεί λευκαιμία στους ανθρώπους και ειδικά στα παιδιά που θα επισκέπτονται την πλατεία. Είναι γνωστό δε στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι καρκινικός παράγοντας γι΄αυτό και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγειάς έχει συμπεριλάβει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στον κατάλογο των ουσιών/δράσεων που προκαλούν καρκίνο και συγκεκριμένα στην ομάδα 2Β των καρκινογόνων.
Γ. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που θα εκπέμπεται συνεχώς από τον μετασχηματιστή του ηλεκτρικού ρεύματος θα προκαλεί καρκίνο του στήθους στις γυναίκες που θα επισκέπτονται την πλατεία.

Τρίτη 17 Ιουνίου 2014

Ενωμένοι ακυρώσαμε τα σεμινάρια της ντροπής

Ανακοίνωση Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγίων Αναργύρων
Συνάδελφοι συναδέλφισσες
Σήμερα ενωμένοι καταφέραμε να ακυρώσουμε τα σεμινάρια της ντροπής.
Έξω από την πόρτα του 11ου Δημοτικού σχολείου συναντηθήκαμε όλοι ως απεργοί. Μέλη των συλλόγων διδασκόντων από όλα τα σχολεία των Αγίων Αναργύρων και όλοι οι διευθυντές μέλη του συλλόγου μας οι οποίοι και δήλωσαν απεργοί. Η πόρτα αυτή μας ένωσε και δεν μας χώρισε γιατί βρεθήκαμε όλοι από την ίδια μεριά της, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του συλλόγου μας και της ΔΟΕ, να υπερασπίσουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθημάτων μας.
Με τη σημερινή μας στάση, υπερασπιστήκαμε το δημόσιο δωρεάν σχολείο απέναντι στο προωθούμενο σχολείο της αγοράς και των χορηγών. Υπερασπιστήκαμε το δικαίωμα κάθε παιδιού στη μόρφωση υπερασπιστήκαμε το δικαίωμα μας να λεγόμαστε και να είμαστε Δάσκαλοι.
Ο σύλλογός μας στέκει στο πλευρό όλων των διευθυντών -μελών του που συμμετείχαν στην απεργία που εξήγγειλε η Ομοσπονδία και καλεί όλα τα μέλη του να επιδείξουν την ίδια ομοψυχία και να αρθούν, αν χρειαστεί, για μία ακόμα φορά στο ύψος της δημόσιας εκπαίδευσης .
Το Δ.Σ. του συλλόγου.
Πηγή: Alfavita

Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

Το γλεντάκι της Ανυπότακτης Πόλης...

Η «Ανυπότακτη Πόλη» διοργανώνει το γλεντάκι της, σήμερα Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 κατά τις 8:30 το βραδάκι, στην Πλατεία του Γεροβουνού, Κωστή Παλαμά και Νικηταρά (ΧΑΡΤΗΣ)
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει... πολλή μουσική με λαϊκές ορχήστρες, σουβλάκια, κρασομέδες, αναψυκτικά, ποτά και μπύρες.


Συγκεντρώσεις για τη ματαίωση των σεμιναρίων αξιολόγησης στα σχολεία

Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγίων Αναργύρων:
Ακύρωση σεμιναρίων για την αξιολόγηση 
Την Παρασκευή το απόγευμα 13-06-2014, αιφνιδιαστικά η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, ειδοποίησε τηλεφωνικά τους διευθυντές των σχολείων των Αγίων Αναργύρων και του Καματερού να συμμετάσχουν σε σεμινάριο για την αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16-06-2014 και ώρα 8.00 π.μ. στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις καλούμε:
- Τους/τις διευθυντές/-ντριες του Συλλόγου μας, αυτή την κρίσιμη ώρα, να τιμήσουν τον τίτλο του μέλους του Συλλόγου και της ΔΟΕ και να συμμετάσχουν καθολικά στην απεργία της ΔΟΕ, απέχοντας από τα σεμινάρια της ντροπής Η θέση τους είναι μαζί με τη μεγάλη πλειοψηφία των διευθυντών όλης της χώρας που γύρισαν την πλάτη στα σεμινάρια της ντροπής όπου έγιναν.
- Τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις για τη ματαίωση του σεμιναρίου, στις 07:30 το πρωί μπροστά στην είσοδο του 11ου Δημοτικού σχολείου Αγίων Αναργύρων.
Υπενθυμίζουμε ότι η ΔΟΕ έχει κηρύξει 48ωρη απεργία για τους διευθυντές και τρίωρη στάση εργασίας τις τρεις πρώτες ώρες του εργασιακού ωραρίου ώστε να καλυφθούν οι συνάδελφοι και να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις ακύρωσης των σεμιναρίων.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κυριακή 15 Ιουνίου 2014

Ο υποσταθμός της ΔΕΗ επί της πλατείας Μυκονιάτικων στο δημοτικό συμβούλιο

Την Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγίων Αναργύρων - Καματερού συζητήθηκε, μετά από αίτημα των κατοίκων, η εγκατάσταση του υποσταθμού της ΔΕΗ στην πλατεία Ελευθερίας στα Μυκονιάτικα.
Το δημοτικό συμβούλιο, μετά από την συζήτηση που ακολούθησε,  αποφάσισε την απομάκρυνση του υποσταθμού από την συγκεκριμένη τοποθεσία και τη διερεύνηση νέας. Η πρόταση να μεταφερθεί σε άλλο χώρο εντός της πλατείας (προς την οδό 25 Μαρτίου) δεν έγινε δεκτή από τους κατοίκους, ενώ στις διάφορες προτάσεις χωροθέτησης που ακουστήκανε ο δήμαρχος αντέτεινε ότι θα εξεταστούν από τους τεχνικούς του δήμου και της ΔΕΗ. Οι κάτοικοι ζήτησαν να συμμετέχουν κατά την εξέταση του θέματος και να συνδιαμορφώσουν τις όποιες λύσεις προταθούν.
Όσον αφορά, το γεγονός της αιφνιδιαστικής εγκατάστασης του υποσταθμού ο δήμαρχος ισχυρίστηκε ότι το όλο θέμα προέκυψε από «αστοχία της υπηρεσίας» κι ο ίδιος δεν το γνώριζε και γι' αυτό έκανε παρέμβαση στη ΔΕΗ. Στο έγγραφο, όμως, της ΔΕΗ, που τοιχοκολλήθηκε επί του υποσταθμού (κάντε κλικ πάνω στην εικόνα) διαβάζουμε α) ότι χρειάζεται νέα αυτοψία από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (άρα υπήρχε προηγούμενη) για την κατάλληλη και ακριβή θέση του (νέου) επίγειου ή υπόγειου υποσταθμού και β) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την όποια λύση προταθεί (άρα κάποιος έδωσε την άδεια).
Οι κάτοικοι, από τη μεριά τους ανέφεραν ότι σε επανειλημμένες επισκέψεις τους στην Τεχνική Υπηρεσία, που προηγήθηκαν του συμβουλίου, αναζητούσαν τα έγγραφα με τα οποία ενέκρινε την εγκατάσταση η Τεχνική Υπηρεσία και που δεν τους δίνονταν. Πότε ο υπεύθυνος Μηχανικός απουσίαζε και πότε προφασίζονταν μη σαφή περιγραφή των αιτουμένων στοιχείων, Τελικά δόθηκε μια γενική και αόριστη «Άδεια Τομής οδοστρώματος – πεζοδρομίου» και όχι η άδεια με την οποία η ΔΕΗ εκτέλεσε τις εργασίες και για την οποία τους ζητήθηκε να κάνουν σαφέστερο το αίτημά τους.
Παρακολουθείστε την τοποθέτηση των κατοίκων στο δημοτικό συμβούλιο της Πέμπτης, 12 Ιουνίου 2014.

Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014

Οι κινητοποιήσεις για το «Πάρκο Τρίτση» συνεχίζονται

Ανοιχτή συνέλευση την Κυριακή 15/6 και ώρα 11 το πρωί στο Θεατράκι του Πάρκου.
Την Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014, στις 6 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε νέα συγκέντρωση υπεράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα του πάρκου, ενάντια στην νέα επιχείρησης εμπορευματοποίησής του από τον Φορέα Διαχείρισης. Με την προηγούμενη, εκατοντάδες κάτοικοι ματαίωσαν τον πρώτο διαγωνισμό που είχε προγραμματισθεί από τον φορέα διαχείρισης του Πάρκου.
Στη συγκέντρωση τονίστηκε η ανάγκη για επαγρύπνηση στους σχεδιασμούς του Φορέα, ο οποίος ίσως επιχειρήσει να διοργανώσει τον διαγωνισμό στα «κρυφά», να δοθεί βάρος στην ενημέρωση του κόσμου καθώς και να γίνει προσπάθεια να μαζικοποιηθεί περαιτέρω η συμμετοχή των κατοίκων, οι μόνοι, που με τους αγώνες τους, μπορούν να εξασφαλίσουν τη «σωτηρία του Πάρκου».
Ως πρώτο βήμα, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ανοιχτή συνέλευση την Κυριακή 15/6 και ώρα 11 το πρωί στο Θεατράκι του Πάρκου.
Βίντεο

Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014

Οι κάτοικοι στα Μυκονιάτικα για τον πυλώνα και τον μετασχηματιστή της ΔΕΗ

Με αίτησή τους προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού οι κάτοικοι των Μυκονιατίκων με εκατόν τριάντα και πλέον υπογραφές που συνέλεξαν ζητούν τη σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου. Αίτημα τους η άμεση απομάκρυνση του πυλώνα της Δ.Ε.Η. και του μετασχηματιστή από την πλατεία των Μυκονιάτικων και να μεταφερθούν σε σημείο μακριά από τις κατοικίες με υπόγεια καλώδια.
Επίσης, ζητούν ακόμα, το έγγραφο με το οποίο ο Δήμος έδωσε την έγκριση στη Δ.Ε.Η. για να γίνουν οι εργασίες τοποθέτησης των πυλώνων.
Το αίτημα υποβλήθηκε στις 5/6/2014 από τους κατοίκους των Μυκονιάτικων στον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού και η συζήτηση θα γίνει την Πέμπτη 12/6/2014 ώρα 7 μ.μ., στην προγραμματισμένη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ως πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

Την Τετάρτη 11 Ιουνίου στις 18:00, λέμε ξανά ΟΧΙ στην εμπορευματοποίηση του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

Μετά από την δυναμική παρέμβαση εκατοντάδων κατοίκων, την προηγούμενη Τετάρτη (4/6), που διέκοψαν τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα διαχείρισης του Πάρκου Περιβαλλοντολογικής Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης” για την δημοπράτηση υπαίθριας αγοράς και χώρων μίσθωσης ποδηλάτων σε ιδιώτες, ο φορέας ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για όλες τις προκηρύξεις έως την Κυριακή 15 Ιουνίου και την πρόθεση του να προχωρήσει στις δημοπρατήσεις με «κρυφές» διαδικασίες
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση του φορέα διαχείρισης «οι φάκελοι με τις προσφορές θα ανοιχθούν παρουσία των ενδιαφερόμενων μετά από ειδική πρόσκληση». Είναι φανερό λοιπόν, πως αυτό που φοβούνται είναι η κινητοποίηση των κατοίκων που εναντιώνονται στα σχέδια τους για σταδιακή ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του πάρκου, επιλέγοντας να ολοκληρώσουν το έργο τους μέσω μη δημόσιων και αδιαφανών διαδικασιών. Είναι επίσης φανερό, πως ο υπάρχων διαχειριστικός φορέας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του και να προστατεύσει το ίδιο το πάρκο και το χαρακτήρα του.
Στην προσπάθειά τους, όμως, θα βρουν απέναντί τους την τοπική κοινωνία, τους ενεργούς πολίτες και την συντονισμένη, ενωτική δράση των κινήσεων, των φορέων και των συλλογικοτήτων της περιοχής που δεν θα επιτρέψουν να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί και να εκχωρηθούν οι χώροι του πάρκου στα ιδιωτικά συμφέροντα, υπερασπιζόμενοι στην πράξη τον δημόσιο και υπερτοπικό χαρακτήρα του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».
Στην κατεύθυνση αυτή, καλούμε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, την Τετάρτη 11 Ιουνίου, στις 18:00, στα γραφεία του διαχειριστικού φορέα του πάρκου (είσοδος από εργατικές κατοικίες).

Δήλωση δήμαρχου Ν. Σαράντη για το Πάρκο

«Η αντίθεση μας στην εμπορευματοποίηση και στην ιδιωτικοποίηση του Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης" είναι δεδομένη και έχει εκφραστεί πολλές φορές με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
Αυτονόητα λοιπόν διαφωνούμε με την εσπευσμένη απόπειρα του Φορέα Διαχείρισης για την ενοικίαση σε ιδιώτες σειράς χώρων μέσα στο Πάρκο και τη χρήση τους για σκοπούς άσχετους με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων. Ζητάμε την ματαίωση των σχετικών δημοπρασιών και την επανεξέταση του θέματος από το Δ.Σ. του Φορέα.
Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση της Αυτοδιοίκησης για την απόδοση της αρμοδιότητας συντήρησης και διαχείρισης του Πάρκου Τρίτσης στην Αυτοδιοίκηση με την παράλληλη μεταβίβαση των προβλεπόμενων πόρων. Το Πάρκο Τρίτση ανήκει στους πολίτες της Δυτικής Αθήνας και η Αυτοδιοίκηση είναι αποφασισμένη και ικανή να το προστατεύσει».
10/6/2014
Πηγη: ΔΗΜΟΣ

Συγκέντρωση για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του πάρκου «Τρίτση» (VIDEO - ΦΩΤΟ)

Κινητοποίηση με σύνθημα «Το πάρκο Α. Τρίτσης είναι λαϊκή περιουσία. Όχι στην υποβάθμιση και την εμπορευματοποίηση του» διοργάνωσαν οι οργανώσεις Δυτικών Συνοικιώντου ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία των Αγίων Αναργύρων και πορεύτηκαν ως το πάρκο δηλώνοντας αποφασισμένοι να υπερασπίσουν με κάθε τρόπο τον καθολικά δημόσιο χαρακτήρα του πάρκου.
Με μια σειρά προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής, που διαχειρίζεται το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», κάλεσε στην κατάθεση προσφορών για εμπορικές χρήσεις στο χώρο του Πάρκου (πωλήσεις προϊόντων, λούνα παρκ κ.ά.).

Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

Συγκέντρωση στο Πάρκο Τρίτση, Τετάρτη 11 Ιουνίου 6 μ.μ.

Με ανακοίνωση της η «Ανυπότακτη Πόλη» χαιρετίζει την κινητοποίηση της προηγούμενης Τετάρτης ενάντια στην εμπορευματοποίηση του Πάρκου και καλεί σε μαζική συμμετοχή στη νέα συγκέντρωση αύριο, Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 και ώρα 6 μ.μ.. που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία διοίκησης του Πάρκου (Οδός Σπ. Μουστακλή, είσοδος από εργατικές πολυκατοικίες) 
Η ανακοίνωση - κάλεσμα της «Ανυπότακτης Πόλης»
Η «Ανυπότακτη Πόλη» χαιρετίζει την χθεσινή κινητοποίηση εκατοντάδων πολιτών στο Πάρκο Τρίτση, με την οποία δεν επέτρεψαν στον Φορέα του Πάρκου να διεξάγει τον διαγωνισμό σύμφωνα με τον οποίο θα παραχωρούνταν χώροι του πάρκου σε ιδιώτες για εμπορική εκμετάλλευση.

Δευτέρα 9 Ιουνίου 2014

«Καλοκαίρι στην πόλη μου» …μόνο για παιδιά εχόντων

Όσοι γονείς έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στο πρόγραμμα του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού «Καλοκαίρι στην Πόλη μου 2014».
Η «Πόλης της αλληλεγγύης» που διαφήμιζε στο προεκλογικό του υλικό ο δήμαρχος Ν. Σαράντης, δεν έχει «χώρο» για τα παιδιά των ανέργων, των οικογενειών με ελάχιστο εισόδημα, εν γένει με όσους δεν έχουν να πληρώσουν αυτά τα χρήματα, ακολουθώντας πιστά τη λογική της ανταποδοτικότητας.
Με μια ανακοίνωσή που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αυτή μιας ιδιωτικής εταιρείας, ο Ο.Π.Α.Π. του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας) μας ενημερώνει ότι διοργανώνει για τους καλοκαιρινούς μήνες, πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης με πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες για τα παιδιά, που φέρει τον τίτλο: «Καλοκαίρι στην Πόλη μου 2014»
Σ' αυτό το πρόγραμμα καλούνται να συμμετάσχουν μόνο τα παιδιά οικογενειών που έχουν να πληρώσουν και που η οικονομική συμμετοχή για κάθε γονέα ανέρχεται στα 45 ευρώ για το ένα παιδί του ή 70 ευρώ για τα δύο και πάνω
Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει, αφορούν τις περιόδους 16/6/2014 έως 27/6/2014 και 30/6/2014 έως 11/7/2014, από Δευτέρα έως Παρασκευή (ώρες 7:30 – 16:00)
Η αγοραία λογική του Δήμου αναδεικνύεται και από την «οικονομική προσφορά» έκπτωσης πάνω από 22% για συμμετοχής ενός παιδιού και στις δύο περιόδους (προσφορά συμμετοχή και στις δύο περιόδους: 70 ευρώ για το ένα παιδί ή 120 ευρώ για δύο παιδιά, δεν διευκρινίζεται για παραπάνω)
Η ανακοίνωση:

11η (τακτική) συνεδρίαση 2014 Δημ. Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων –Καματερού


Την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014, ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων).
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
  1. Λήψη απόφασης για εγκατάσταση υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ στην πλατεία Ελευθερίας στα Μυκονιάτικα, της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων.
  2. Συζήτηση-ψήφισμα αναφορικά με τον Ν.4250/2014 περί επιμερισμού της ποσόστωσης στα πλαίσια της αξιολόγησης του προσωπικού.(Σχ. αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Α.Α.Κ)