Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

14η (τακτική) συνεδρίαση 2013 Δημ. Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων

Την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013, ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων).
Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 
 1. Ψήφισμα για τους εκπαιδευτικούς του ΕΠΑΛ
 2. Ψήφισμα σωματείου ενάντια στο πολυνομοσχέδιο και τις απολύσεις 
 3. Έγκριση δωρεάν ταφής 
 4. Έγκριση διενέργειας εργασίας με τίτλο «Εργασίες αποψιλώσεων παραρεμμάτιων περιοχών»
 5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.ΚΤΜΝΕ για το έργο «Διαμόρφωση λαχανόκηπων σε χώρο του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού» 
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο ‘Κατασκευή οδών Ολυμπίας Ηρ. Πολυτεχνείου , Λουντέμη κλπ» (Α.Μ. 36/07 Δ.Κ.Κ.)
 7. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού»
 8. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών 2013
 9. Έκθεση εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Ο.Ε 2013.(Σχετ. η με αρ. 187/2013 απόφ. Ο.Ε.)
 10. Τροποποίηση της με αρ. 204/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
 11. Tοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων απέναντι από θέση στάθμευσης στην οδό Μακρυγιάννη αρ.6» (Σχετ. η με αρ. 036/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ) 
 12. Aλλαγή και επέκταση ωραρίου απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων λόγω φορτοεκφόρτωσης στην οδό Μαυρομιχάλη αρ.24 στη Δ.Κ. Αγ.Αναργύρων (Σχετ. η με αρ. 037/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ) 
 13. Tοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων λόγω φορτοεκφόρτωσης στην οδό Μάχης Κρήτης αρ. 17 στη Δ.Κ. Αγ.Αναργύρων» (Σχετ. η με αρ. 038/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ) 
 14. Xορήγηση μίας θέσης στάθμευσης στον κ. Ζάγκα Ευάγγελο, πνευμονολόγο, στον πεζόδρομο της οδού Τριπόλεως της Δ.Κ.Α.Α.» (Σχετ. η με αρ. 039/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση τμημάτων αγωγών ομβρίων – κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής» (Α.Μ. 63/2008)
 16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) - Τακτοποιητικού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ»(Α.Μ.100/2009)
 17. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ» Α.Μ. 21/2010 (Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)
 18. Έγκριση του 1ΟΥ ΑΠΕ για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.205 ΣΤΗ Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» Α.Μ.51/2012
 19. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ανακατασκευή παιδικής χαράς στο ο.τ.205 στη Δ.Κ.Καματερου» A.M.51/2012
 20. Παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΑΣΔΑ &; του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.205 ΣΤΗ Δ.Κ.Καματερού» Α.Μ. 51/2012 
 21. Παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΑΣΔΑ & του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» Α.Μ. 16/2012 - ΑΣΔΑ 
 22. Έγκριση των τροποποιημένων μελετών του έργου «Κλειστό Κολυμβητήριο & Γυμναστήριο στο Ο.Τ 297-8-9 Β΄ Φάση: Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δήμου Αγ. Αναργύρων.
 23. Έγκριση σύναψης σύμβασης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και επιλογή προμηθευτή για την Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για τη συντήρηση-επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων –μηχανημάτων έργου του Δήμου (ΑΜ 25/2013) (Σχετ. η με αρ. 142/2013 απόφαση της Ο.Ε) 
 24. Έγκριση διενέργειας της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός και συντήρηση του συστήματος ομβρίων υδάτων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού»
 25. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (διακομιστές, Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτές κλπ)».
 26. Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων -Καματερού με το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ για την λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού
 27. Συγκρότηση επιτροπής για πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο συμβούλιο θεάτρων και κινηματογράφων έτους 2013.
 28. Επιστροφή ποσού 203,80€ στην κα Σταμουλακάτου Κατίνα του Σωτηρίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 29. Επιστροφή ποσού 850,77€ στην κα Δαμασκηνού Αικατερίνη του Ανάργυρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντα
 30. Επιστροφή ποσού 13,91 € στην ΧΑΒΙΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 31. Διαγραφές από οφειλές ΤΑΠ.
 32. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Μείωσης δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας.
 33. Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης (Σχετ. οι με αρ. 179, 180, 181, 182, 186/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής)
 34. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Δαπανών του Οργανισμού Πολιτισμού-Αθλητισμού και Παιδείας Αγίων Αναργύρων Καματερού ο.ε 2012 (Σχετ. η με αρ. 123/2013 απόφαση του Ν.Π) 
 35. Εναρμόνιση του Ο.Ε.Υ του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, σύμφωνα με το πρακτικό νο 5/1ο/112-7-2013 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και, εκ νέου έγκριση του (Σχετ. η με αρ. 134/2013 απόφαση του Ν.Π)
 36. Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού και Παιδείας Αγίων Αναργύρων – Καματερού (σχετ. η με αρ. 120/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π) 
 37. Έγκριση μελέτης για την καλοκαιρινή γιορτή των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας.
 38. Επανεξέταση τροφείων των Δημοτικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου σύμφωνα το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής
 39. Κατανομή υπολοίπου ΣΑΤΑ ο.ε 2012 ποσού 52.877,63€ και μέρους Α΄ δόσης ο.ε 2013 ποσού 66.637,16€ 
 40. 3η Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος 
 41. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013.
 42. Έγκριση μετάβασης δύο εκπροσώπων του Δήμου μας στις εκδηλώσεις Ημέρας Μνήμης του αδελφοποιημένου Δήμου Λύσης Κύπρου.
 43. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού
 44. Αποδοχή της υπ’αριθμ.60/2013 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το έργο: «Κατασκευή οδού Ιθάκης (από Ταξιαρχών έως Κωνσταντινουπόλεως) και επέκταση πεζοδρομίου στο Ο.Τ.322 επί της οδού Λυκούργου, στη Δ.Κ. Καματερού»
 45. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ στους ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου