Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

Προσλήψεις 23 εποχιακών (8 μήνες) στο Δήμο Αγ.Αναργύρων-Καματερού

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού ανακοίνωσε την πρόσληψη, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου.
Ειδικότητες:
Ένα (1) άτομο - ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο)
Δύο (2) άτομα - ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Γερανών
Ένα (1) άτομο - ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)
Ένα (1) άτομο - ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
Ένα (1) άτομο - ΔΕ Ηλεκτρολόγων
Δεκαεπτά (17) άτομα - ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Πληροφορίες: 
Γραφείο Προσωπικού, Xριστίνα Μωραϊτου
Τηλ. επικοινωνίας:
213 2023 670
213 2023 669
213 2023 671
213 2023 674

Η Προκήρυξη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου