Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

21η (τακτική) συνεδρίαση 2013 Δημ. Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων

Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013, ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων).
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 1. Ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων– Καματερού για το έτος 2014.
 2. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού στους Αγίους Αναργύρους».
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου στο Δήμο Καματερού»(Α.Μ.22/2010)
 4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητα. (σκούπες)
 5. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού στα πλαίσια του έργου «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» για την χρονική περίοδο 2013-2014.
 6. Βράβευση των μαθητών των σχολείων του Δήμου που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, κατά το σχολικό έτος 2012-2013.
 7. Έγκριση προϋπολογισμού και οικονομικής στοχοθεσίας Ο.Ε 2014 του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Παιδείας, σύμφωνα με την με αριθμ 169/2013 απόφαση τoυ ως άνω Ν.Π.
 8. Ρύθμιση οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών.
 9. Απαλλαγή από την επιβολή διπλάσιου χρηματικού προστίμου (προσαύξηση 200%) του οφειλομένου ΤΑΠ στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.
 10. Επιστροφή ποσού 391,37€ ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
 11. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους.
 12. Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ. 415/2013 απόφ. Δ.Σ περί διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς καταλόγους.
 13. 6η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.
 14. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου