Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

1η (τακτική) συνεδρίαση 2014 Δημ. Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων

Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014, ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων).
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
  1. Έγκριση τελικού Σχεδίου «Κανονισμός Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων».
  2. Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2014.
  3. Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 59/24-12-2013 του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε
  4. Τροποποίηση επιτρεπόμενων χρήσεων γης στην Πολεοδομική Ενότητα 1-Κέντρο Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.
  5. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού στους Αγίους Αναργύρους».
  6. Παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΑΣΔΑ & του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.205 ΣΤΗ Δ.Κ.Καματερού»(Α.Μ. 51/2012)
  7. Συγκρότηση Επιτροπής για τη Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, Μεταφορών Προμηθειών του Δήμου, αξίας μέχρι 2.934,70 Ευρώ ο.ε 2014.
  8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για Εργασίες και Μεταφορές του Δήμου, αξίας από 2.934,70 Ευρώ μέχρι και 35.216,43 Ευρώ ο.ε 2014.
  9. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για Εργασίες και Μεταφορές του Δήμου, αξίας από 35.216,43 Ευρώ μέχρι και 58.964,06 Ευρώ ο.ε 2014.
  10. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για Εργασίες και Μεταφορές του Δήμου, αξίας από 58.964,06 Ευρώ και άνω ο.ε 2014.
  11. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής για την εκποίηση ή εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων καθώς και την αγορά ή μίσθωση από τον Δήμο ακινήτων ή κινητών πραγμάτων σε τρίτους, ή της αποζημίωσης τους ο.ε 2014.
  12. Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων του Δήμου ο.ε 2014.
  13. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για Εργασίες και Μεταφορές του Δήμου , αξίας άνω των 2.934,70 Ευρώ , αρμοδιότητας Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου, ο.ε 2014.
  14. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής εκτελεσθέντων έργων, ο.ε 2014.
  15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου, έτους 2014.
  16. Έγκριση διενέργειας προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
  17. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας.
  18. Διαγραφή προσαυξήσεων από Βεβαιωτικό Κατάλογο (Σχετ.αίτηση κ.Βουργανά Σωτηρίου)
  19. Έγκριση δωρεάν ταφής άπορου δημότη μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου