Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

14η (τακτική) συνεδρίαση 2014 Δημ. Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων –Καματερού


Την Τρίτη 8 Ιουλίου 2014, ώρα 7:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων).
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 1. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή αίτησης – προσφοράς στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 1551/02-07-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 2. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής υπέρ του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, στο διενεργούμενο διαγωνισμό και τις τυχούσες επαναλήψεις του, που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» σύμφωνα με την υπ’ αρ. Πρωτ. 1551/02-07-2014 διακήρυξη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
 3. Έγκριση “Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και πίνακας διάθεσης κερδών 01/01/13 ως 31/12/2013” της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ.
 4. Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και επιλογή προμηθευτή για την προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2014, προϋπολογισμού 535.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.ΠΑ. 23%.
 5. Παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΑΣΔΑ & του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.205 ΣΤΗ Δ.Κ.Καματερού» (Α.Μ. 51/2012)
 6. Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.205 ΣΤΗ Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» ( Α.Μ. 51/2012)
 7. Έγκριση κοπής δέντρων επί της οδού Μαργαριτίου 69 στη Δ.Κ.Κ(Σχ. Η με αριθμ.049/2014 απόφ. ΕΠΖ)
 8. Έγκριση κοπής δέντρων στις οδούς Εδέσσης-Κύπρου-Αφροδίτης στην Δ.Κ.Καματερού, στα πλαίσια της κατασκευής του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ”.
 9. Τοποθέτηση πινακίδων θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ανδρούτσου αρ.16 στην Δ.Κ.Α.Α.(Σχ. Η με αριθμ.054/2014 απόφ. ΕΠΖ)
 10. Παράταση συμβατικής χρονικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή οδού Ιθάκης (από Ταξιαρχών ως Κων/λεως) και επέκταση πεζοδρομίου στο Ο.Τ. 322 επί της οδού Λυκούργου” στη Δ.Κ. Καματερού (Α.Μ. 60/13)
 11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε για την εργασία με τίτλο «Επεξεργασία πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ & Ο.Ε Ο.Ε 2013 »
 12. Εκδίκαση ένστασης Γ.Σαλωνίδη και Σ.Τσαπακίδου, κατά της 130/14 απόφασης Δ.Σ.
 13. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους 
 14. Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
 15. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ο.Ε 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου