Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Πέντε (5) θέσεις εργασίας για δύο μήνες στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού

«...Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, όπως προβλέπει το άρθρου 78 του Ν. 4257/2014». (χωρίς ΑΣΕΠ δηλαδή)
Οι αιτήσεις από αύριο 8 έως 14 Ιουλίου 2014 στο δημαρχείο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά πέντε (5) εργατών στην υπηρεσία περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών, προκειμένου να καλυφθούν οι εποχικές ανάγκες τους θερινούς μήνες, για πυροπροστασία, στους χώρους πρασίνου του Δήμου μας,(Πευκώνα, ΧώροςΔημαρχείου, Ποικίλο Όρος, Πάρκο Τρίτση κλπ) των υπηρεσιών του Δήμου, με τα αντίστοιχη τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: πέντε (5)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για τη οποία προσλαμβάνονται.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας Δημοκρατίας 61 και ειδικότερα στο γραφείο προσωπικού εντός προθεσμίας πέντε (5) που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος 7.07.2014 (δηλαδή από 8.07.2014 μέχρι 14.07.2014 ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Δήμο στην πιο πάνω διεύθυνση (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2023670- 671-672 -213 2023674).
Σχετικά: ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου