Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

23η & 24η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Σήμερα, για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, δεν έφτασε μία πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους δεν έφτασε μία, αλλά, δύο.Ούτε λόγος για την παλιά, καλή, έστω και ανεπαρκή, συνήθεια να αναρτάται η πρόσκληση σε χώρους μαζικής συνάθροισης κοινού, όπως ΚΑΠΗ, Αναψυκτήρια. καφενεία, κλπ.
Η μία η πρόσκληση, της 23ης συνεδρίασης (ώρα 6:00 μ.μ.), έχει τριάντα πέντε (35) ...μόνο θέματα, μεταξύ των οποίων είναι το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2015, ο ορισμός επιτροπής για το έργο "σκάνδαλο" της ανάπλασης της Γ. Παπανδρέου, ο καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού, τα τέλη για τους μικροπωλητές κλπ.
Η άλλη η πρόσκληση (ώρα 9 μ.μ.) αφορά, την έγκριση αφενός του προϋπολογισμού του Δήμου  και αφετέρου του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2015.
Μη δίνετε σημασία στις ώρες έναρξης των συνεδριάσεων, αυτές είναι "για τα μάτια του κόσμου".
Όταν, λοιπόν, ακούτε να σχολιάζουν για τον τρόπο που η βουλή περνά νομοσχέδια και τροπολογίες, στις συνεδριάσεις των οποίων δεν γίνεται ουσιαστική συζήτηση, να φέρνετε στο νου σας και τις συνεδριάσεις του δήμου μας. Κι όχι μόνο του δήμου μας, αλλά, γενικότερα. Η δημοτική αρχή του κ. Σαράντη, επόμενα, με τα 2/3 των συμβούλων, ελέω Καλλικράτη και όχι έκφρασης της θέλησης των ψηφοφόρων, "αποφασίζει και διατάζει" για όλα.
Όμως, όπως μου λέει, συνεχώς, ένας καλός μου φίλος και σύντροφος, "το δίκιο θα κριθεί στους δρόμους" κι όχι στο δημοτικό συμβούλιο. Εκεί, θα ακούγεται η φωνή του κόσμου που αντιδρά και διεκδικεί στους δρόμους, τα πεζοδρόμια, στις γειτονιές μας.
Για την ιστορία οι δυο ημερήσιες διατάξεις:
23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Τρίτη , 11 Nοεμβρίου 2014, ώρα 6:00 μ.μ.
 1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για το έργο: “Διαμόρφωση και δημιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου και σε πλησίον κοινοχρηστους χώρους” (Α. Προμελέτης 57/14)
 2. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών ΚΑΠΗ (Ανάκασας) – Δ.Κ.Α.Α.
 3. Ανάθεση εργασιών/προμηθειών, στα πλαίσια του διαγωνισμού “Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για τη συντήρηση-επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων-μηχανημάτων έργου του Δήμου” (ομάδα 9 της αρ.10/14 μελέτης -φανοποιεία/βαφή οχημάτων Δήμου)
 4. Εγκριση διενέργειας εργασίας/υπηρεσίας, με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου”, για το σχολ.έτος 2014-2015, προϋπ/σμού 24.600,00 €
 5. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, στους Αγίους Αναργύρους”
 6. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον ισολογισμό-αποτελέσματα χρήσης 2014 και καθορισμός αμοιβής τους
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των υπεύθυνων δηλώσεων των δικαιούχων για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης βάσει της Π.Α. 18/2008 που αφορά στο Ο.Τ. 314 Α της δημοτικής ενότητας Αγίων Αναργύρων
 8. Εγκριση υλοποίησης προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) στο Δήμο μας
 9. Παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου: “Σημειακές παρεμβάσεις αποκατάστασης πλακοστρώσεων στη Δ.Κ.Καματερού, λόγω καταστροφών από πλημμύρες” (Α.Μ. 16/2014)
 10. Εγκριση διενέργειας εργασίας με τίτλο: “Παροχή Νομικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στη Δ.Κ.Καματερού”
 11. Απ'ευθείας ανάθεση εργασίας: “Συντήρηση – επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικών, φαξ κ.λ.π.)” για ποσό μέχρι 1.600,00 €
 12. Εγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στα πλαίσια του έργου: “Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής” για τη χρονική περίοδο 2014-2015
 13. Εγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στα πλαίσια του έργου: “Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής” ΔΟΜΕΣ ΚΔΑΠ Αγίων Αναργύρων & ΚΔΑΠ Καματερού, για τη χρονική περίοδο 2014-2015
 14. Εγκριση κοπής δένδρου επί της οδού Λ.Κατσώνη 187 – στη Δ.Κ.Α.Α. (σχετ.η αρ. 85/14 αποφ. Ε.Π.Ζ)
 15. Εγκριση κοπής ξέρων δένδρων, στη Δ.Κ. Καματερού επί των οδών: α) Μπουμπουλίνας 46 και β) Μαργαριτίου & Λητούς (σχετ.η 87/14 αποφ. Ε.Π.Ζ.)
 16. Εγκριση κοπής και κλαδέματος δένδρων στην κεντρική πλατεία Αγίων Αναργύρων και κατά μήκος της οδού Λ. Κατσώνη στη Δ.Κ.Α.Α. (σχετ.η 89/14 αποφ. Ε.Π.Ζ)
 17. Εγκριση κοπής δένδρου επί της οδού Θάσου 26, στη Δ.Κ.Α.Α. (σχετ.η 90/14 αποφ. Ε.Π.Ζ.)
 18. Τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της οδού Φειδίου, στη συμβολή με Ν.Πλαστήρα 18, στη Δ.Κ.Α.Α. (σχετ.η 92/14 αποφ.Ε.Π.Ζ.)
 19. Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση σήματος απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων, απέναντι από γκαράζ, επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου αρ. 2 στη Δ.Κ.Α.Α. (σχετ. η αρ. 84/14 αποφ.Ε.Π.Ζ.)
 20. Επιστροφή ποσού 90,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον GJATA ILIR
 21. Επιστροφή ποσού 40,00 € στη Λεκκάκου Μαρία, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, από πρόστιμο Κ.Ο.Κ.
 22. Δωρεάν ταφή της απόρου δημότισσας Γεωργίας Γκιόκα
 23. Ρύθμιση δόσεων τροφείων (οικονομική συνεισφορά) των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου (σχετ.η αρ. 182/14 αποφ. Ο.Ε.)
 24. Συμπληρωματικός προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, για κάλυψη εποχικών αναγκών (μέσω ΕΣΠΑ)
 25. Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2015 (σχετ. η αρ. 178/14 αποφ. Ο.Ε.)
 26. Καθορισμός τέλους διαφήμισης του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, έτους 2015 (σχετ. η αρ. 179/14 αποφ. Ο.Ε.)
 27. Καθορισμός τελών φωτισμού και καθαριότητας για άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους και απόρους, για το έτος 2015 (σχετ. η αρ. 180/14 αποφ.Ο.Ε.)
 28. Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων από μικροπωλητές υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2015 (σχετ.η αρ. 181/14 αποφ.Ο.Ε.)
 29. Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ
 30. 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2014
 31. Τριμηνιαία έκθεση εσόδων-εξόδων Γ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2014 (σχετ.η αρ. 183/14 αποφ. Ο.Ε.)
 32. Εγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2014
 33. Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2015
 34. Παραχώρηση μέρους της κεντρικής πλατείας Αγίων Αναργύρων για διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
 35. Εγκριση ή μη αιτήσεων έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης τετραγωνικών μέτρων για σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας
24η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Τρίτη , 11 Nοεμβρίου 2014, ώρα 9:00 μ.μ.
 1. Εγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2015 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.
 2. Εγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. 7261/22-02-2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου