Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Κρίση και ψυχική υγεία

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, ώρα 7 μ.μ. Παλαιό Δημαρχείο, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Θεόδωρος Μεγαλοοικονόμου, ψυχίατρος
Σύντομη περίληψη
Με τον όρο «Ψυχική Υγεία» αναφερόμαστε αφενός την κατάσταση «υγείας», ως βίωμα του υποκειμένου και αφετέρου στο σύστημα των υπηρεσιών που πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί και να απαντά κατάλληλα στις όποιες, οσοδήποτε πολύπλοκες ανάγκες των ατόμων που προσφεύγουν σ΄ αυτό. Η χωρίς ορατό τέλος οικονομική κρίση που ζούμε τα τελευταία χρόνια και η αποδιάρθρωση των κοινωνικών σχέσεων έχουν πλήξει σοβαρά την ψυχική υγεία ενός όλο και περισσότερο διευρυνόμενου τμήματος του πληθυσμού, τη στιγμή που η ίδια αυτή οικονομική κρίση, με την ατέρμονη «δημοσιονομική προσαρμογή», οδηγεί στην προϊούσα αποδιάρθρωση και κατάρρευση του συστήματος υγείας (και ψυχικής υγείας), αυτού, δηλαδή, που θα έπρεπε να είναι σε θέση να δώσει τις δέουσες απαντήσεις και ν΄ αντιμετωπίσει τις με γεωμετρική πρόοδο πολλαπλασιαζόμενες σχετικές ανάγκες.
Έχει, επομένως, ιδιαίτερη σημασία να δούμε τόσο τις μορφές που παίρνει σήμερα η ψυχική οδύνη, το πώς παράγεται και νοηματοδοτείται και τι είδους απάντηση χρειάζεται, όσο και αυτές που παίρνει η νεοφιλελεύθερη αποδόμηση των υπηρεσιών, με τη μετακύλιση του όποιου κόστους των υπηρεσιών υγείας στο άτομο.
Θεόδωρος Μεγαλοοικονόμου, ψυχίατρος.
Σύντομο βιογραφικό
Συντονιστής Διευθυντής ψυχίατρος στο 9ο ΨΤ του ΨΝΑ και στο ΚΨΥ Αγίων Αναργύρων. Για 30 χρόνια εργάστηκε στα ψυχιατρεία Δρομοκαΐτειο, ΚΘ Λέρου και ΨΝΑ, οργανώνοντας και συμμετέχοντας σε προγράμματα, διαδικασίες και πρακτικές αποϊδρυματοποίησης και κοινωνικής επανένταξης, στην κατεύθυνση και στη λογική του ξεπεράσματος του κυρίαρχου ψυχιατρικού παραδείγματος και του ψυχιατρείου, προς ένα κοινοτικά βασισμένο σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Σχετικές δημοσιεύσεις υπάρχουν σε διάφορα περιοδικά και συλλογικές εκδόσεις, ιδιαίτερα, όμως, στα «Τετράδια Ψυχιατρικής».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου