Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

25η & 26η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Δύο συνεδριάσεις, και πάλι, του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2014
Στις 6 μ.μ με θέματα:
1. Καθορισμός εκ νέου τελών φωτισμού και καθαριότητας για ΑμεΑ, πολύτεκνους και απόρους” για το έτος 2015 (τροποποίηση της με αρ. 432/14 απόφασης Δ.Σ.)
2. Καθορισμός δόσεων για την εξόφληση του τέλους ακίνητης περιουσίας των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού
3. Έγκριση σύναψης σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα Νομικά Πρόσωπα “Σχολικές Επιτροπές” του Δήμου μας.
Στις 6:30 μ.μ. με θέματα:
1. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2015 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013. Δείτε τα ΕΣΟΔΑ και τα ΕΞΟΔΑ
2. Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. 7261/22-02-2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου