Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Αποτελέσματα για προσλήψεις συμβασιούχων διάρκειας οκτώ (8) μηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ στο site της «διαύγειας» του δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, τα αποτελέσματα (πίνακες κατάταξης και απορριπτέοι) για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8μηνών, που αφορά την προκήρυξη για την οποία είχαμε γράψει στις 23.07.2011 (ΕΔΩ)

Ειδικότητα : ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – κωδικός θέσης 103
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΔΑ: 4ΑΜΓΩ62-Κ8Λ
Πατήστε ΕΔΩ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩ62-ΦΩ9
Πατήστε ΕΔΩ

Ειδικότητα : ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (JCB) – κωδικός θέσης 104
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩ62-69Γ
Πατήστε ΕΔΩ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩ62-Α4Υ
Πατήστε ΕΔΩ

Ειδικότητα : ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (σάρωθρο) – κωδικός θέσης 105
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩ62-9ΦΗ
Πατήστε ΕΔΩ

Ειδικότητα : ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (καλαθοφ./γερανοφ) – κωδικός θέσης 106
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩ62-ΙΕΝ
Πατήστε ΕΔΩ

Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – κωδικός θέσης 107
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΔΑ: 4ΑΜΓΩ62-ΨΨΙ
Πατήστε ΕΔΩ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩ62-ΝΔΥ
Πατήστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου