Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Προκήρυξη για πρόσληψη 27 εργαζομένων

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 15 -23 Οκτωβρίου.
Ανακοινώθηκε από το Δήμο η προκήρυξη για «πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού» ειδικοτήτων, όπως ΠΕ Ψυχολόγων (θέση 1), ΤΕ Φυσικοθεραπευτών (θέση 1), ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (θέση 1), διάρκειας 8 μηνών και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (θέσεις 4) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (θέσεις 8) ΔΕ Μαγείρων (θέση 1) ΥΕ Βοηθών Μαγείρων (θέσεις 4) ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (θέσεις 7) διάρκειας από υπογραφή σύμβασης μέχρι 31/7/2013.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Δημοκρατίας 61,  Τ.Κ. 135 61 Άγιοι Ανάργυροι, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Χριστίνα Μωραΐτου Δικαίου (τηλ. επικοινωνίας: 213.20.23.670).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου