Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Πάρκο Τρίτση: Αδιευκρίνιστα τα όρια του Πάρκου

Ο Συνήγορος του Πολίτη αναζητεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων του Πάρκου Τρίτση και οι υπηρεσίες «αρνούνται» να ικανοποιήσουν το αίτημά του.
Δείτε την τρίτη κατά σειρά επιστολή του Συνηγόρου που μας κοινοποίησε η Επιτροπή για τη Σωτηρία του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντ. Τρίτση» και την οποία, μαζί με τις άλλες δύο προηγούμενες μπορείτε να βρείτε στο site της Επιτροπής:
https://sites.google.com/site/parkotritsisos/
Η επιστολή που απευθύνεται στην Κτηματική Υπηρεσία Δυτικής αττικής,στο Δικαστικό Τμήμα και στο Τμήμα Δημοσίων Κτημάτων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών, στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, στο Μητροπολιτικό Φορέα Ανάπλασης & Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής, στον Οργανισμό Διοίκησης & Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνη Τρίτση»στην Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και στο Δασαρχείο Αιγάλεω και κοινοποιείται στην Επιτροπή, έχει ως εξής: 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
Θέμα: 1. Οριοθέτηση της ακριβούς έκτασης του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». 2. Αποστολή αντιγράφου του υπ' αριθ. 1079/93 παραχωρητηρίου της ΚΕΔ προς τον ΟΡΣΑ. 3. Διευκρίνιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων του Πάρκου.
Αξιότιμοι κύριοι,
Σε συνέχεια της διερεύνησης αναφοράς που περιήλθε στην Αρχή σχετικά με τη διαχείριση του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» στο Ίλιον και των υπ' αριθ. 141128/2781/2012 Α 141128/15415/2012 επιστολών της Αρχής, επανερχόμαστε, θέτοντας υπόψη σας τα ακόλουθα:

Μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατό, παρά τις επιστολές μας, να έχουμε μία σαφή άποψη για τα όρια και την ακριβή έκταση του Πάρκου. Έχουμε επανειλημμένως ζητήσει να μας αποστείλει η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία (εν προκειμένω η Κτηματική Υπηρεσία Δυτικής Αττικής) και ο Ο.Ρ.Σ.Α αντίγραφο του υπ' αριθ. 1079/93 παραχωρητηρίου της ΚΕΔ προς τον Ο.Ρ.Σ.Α., συνοδευόμενο από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο να εμφαίνεται η παραχωρηθείσα έκταση. Ομοίως έχουμε ζητήσει από το Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου (που πλέον είναι ο Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης & Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής) να μας αποστείλει τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο να αποτυπώνεται η έκταση και τα όρια του Πάρκου. Το Δικαστικό Τμήμα της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών με το υπ' αριθ. 1328/30.05.12 έγγραφο του διαβίβασε το έγγραφο μας στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Δυτικής Αττικής, ενώ το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Πολεοδομίας του Δήμου Αιγάλεω, με την υπ' αριθ. 3747/31.07.12 επιστολή του, ζήτησε εκ νέου από τη Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής να της γνωρίσει αν το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» αποτελεί δασική έκταση. Καμία από τις δύο υπηρεσίες δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί. Η διευκρίνιση ωστόσο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των ακριβών ορίων του Πάρκου, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση μορφοποίησης από την Αρχή των πραγματικών δεδομένων, η γνώση των οποίων θα επιτρέψει την άσκηση της διαμεσολάβησης μας, η οποία ακολούθως θα επεκταθεί και στο καθεστώς χρήσης και λειτουργίας του Πάρκου.
Επιπλέον, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.5 του ν. 3094/2003: «. . . Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να ζητεί από τις δημόσιες υπηρεσίες κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. . . Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την έρευνα. Η μη σύμπραξη δημόσιας υπηρεσίας στη διεξαγωγή της αποτελεί αντικείμενο ειδικής έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό. . .». Στην παρ. 10 του ίδιου άρθρου αναφέρεται: «Αρνηση λειτουργού ή υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης να συνεργασθεί με τον Συνήγορο του Πολίτη, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα παράβασης καθήκοντος, για δε τα μέλη διοίκησης λόγο αντικατάστασης τους...».
Κατόπιν των ανωτέρω θέτουμε για άλλη μία φορά τα προαναφερθέντα αιτήματα στις υπηρεσίες που αποστέλλεται η παρούσα και ευελπιστώντας στη συνεργασία σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία.

Με τιμή
Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου