Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Δημοτικό Συμβούλιο, δύο σε ...ένα

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται, την Παρασκευή, 14 Δεκέμβρη 2012, σε δύο συνεδριάσεις, μία (η 24η) στις 6 μ.μ. και μία στις 7 μ.μ. (η 25η)
Μεταξύ των θεμάτων είναι και το ετήσιο σχέδιο δράσης του δήμου για το 2013, το οποίο μπορείτε να βρείτε πατώντας στο ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 
Τα θέματα είναι:
24η συνεδρίαση 
1. Έγκριση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2013 του Δήμου
2. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013. 
3. Τροποποίηση της με αρ. 466/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
4. Τροποποίηση της με αρ. 366/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.,1ουκαι 2ου πίνακα απολογιστικών εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ, για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» Α.Μ. 19/2011 
6. Εισήγηση για τη συγκρότηση επιτροπής διενεργείας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων αυτών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών για το έτος 2013 
7. Εισήγηση για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2013 
8. Έγκριση «οριστικής υδραυλικής μελέτης αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης συμβαλλόντων ρεμάτων στην εσχατιά Δ. Κ. Καματερού» προϋπολογισμού 12.487,27 € πλέον φ.π.α. 23%
9. Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 254/2008 απόφασης Δημοτικού Συμβούλιου που αφορά επανεπιβολη απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Σταματίας & Ελένης Μπαρουχου στο Ο.Τ.1091 Δ.Κ. Καματερού» 
10. Ορισμός Υπαλλήλου για την παροχή στοιχείων του έργου ««Κατασκευή 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού στους Αγίους Αναργύρου». 
11. Επιστροφή ποσού 242,19 € από Δημοτικά τέλη, Δημοτικό φόρο και ΤΑΠ στον κ. Ραπανάκη Ανδρέα 
12. Επιστροφή ποσού 90,00 € από παράβολο αλλοδαπών (Ν.3613/07) στον κ. REKA GENC του RAMIS 
13. Έγκριση της μελέτης προσωρινής αντιστήριξης του Κλειστού Γυμναστηρίου στο Ο.Τ 297-8-9 του Δήμου Αγ. Αναργύρων. 
14. Ορισμός τετραμελούς επιτροπής για την σύνταξη της κατάστασης των απόρων- δικαιούχων κάθε είδους παροχών του Δήμου μας.
15. Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης με θέμα: «Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας με παιδιά Δημοτών μας» και δέσμευση πίστωσης 
16. Τροποποίηση της με αρ. 385/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καματερού.
17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε 2012.
25η συνεδρίαση 
1. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το έτος 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου