Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Απασχόληση μέσω Κοινωφελούς εργασίας

Προσλήψεις 24 ατόμων ανακοίνωσαν η ΝΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ και η  ΕΡΓΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Αγ. Αναργύρων – Καματερού και Φυλής- ΝΟΣΤΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
από 13/12/2012 έως 27/12/2012.
Πληροφορίες και έντυπα στα site της ΕΡΓΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ http://www.ergoerevnitiki.gr/ 
και της Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ. http://www.nostos.org.gr

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΡΓΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ
 Στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Αγ. Αναργύρων – Καματερού και Φυλής- ΝΟΣΤΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Αγ. Αναργύρων – Καματερού και Φυλής- ΝΟΣΤΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά κοινωνική δομή με τα αντίστοιχα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα: 
Θέσεις εργασίας ανα δομή 
 • 1) Κοινωνικό Παντοπωλείο Διάρκεια σύμβασης Μέχρι 31/12/2014 
  • 101 ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικός υπάλληλος 1 (ένα άτομο) 
  • 102 ΔΕ Υποστηρικτικό προσωπικό - στελέχη τροφοδοσίας 3 (τρία άτομα) 
  • 103 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός 1 (ένα άτομο)
 • 2) Δομή παροχής συσσιτίων 
  • 104 ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικός υπάλληλος 1 (ένα άτομο) 
  • 105 ΥΕ Υπάλληλος καθαριότητας 2 (δύο άτομα). 
  • 106 ΔΕ Μάγειρες 3 (τρία άτομα) 
  • 107 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός 1(ένα άτομο)
 • 3) Κοινωνικό φαρμακείο 
  • 108 ΠΕ Φαρμακοποιός 2 (δύο άτομα) 
  • 109 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός 1 (ένα άτομο)
 • 4) Δημοτικός Λαχανόκηπος 
  • 110 ΠΕ Γεωπόνος 1 (ένα άτομο) 
  • 111 ΔΕ Επιστάτης λαχανόκηπου 1 (ένα άτομο)1 
  • 112 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός 1 (ένα άτομο)
 • 5) Τράπεζα χρόνου 
  • 113 ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικός υπάλληλος 2 (δύο άτομα) 
  • 114 ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής 1 (ένα άτομο) 
  • 115 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός 1 (ένα άτομο)
 • 6) Γραφείο Διαμεσολάβησης 
  • 116 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Επιστήμονας 2 (δύο άτομα)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου