Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

5η συνεδρίαση 2013 Δημ. Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων


Την Τρίτη 12 Μαρτίου 2013, ώρα 7 μ.μ. 
στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων
Η ημερήσια διάταξη:
 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2013. 
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με για το έτος 2013. 
 3. Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με αναπηρία στην οδό Δράμας αρ.4 στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων (Σχετ. η με αρ. 002/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 4. Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στο τέρμα της οδού Αγίου Νικολάου στην Δημοτική Κοινότητα Καματερού. (Σχετ. η με αρ. 003/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ) 
 5. Κοπή ενός δέντρου (λεύκας) στην Πλατεία Ανάκασας (οδός Αριστείδου έναντι ΚΑΠΗ), στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων Σχετ. η με αρ. 004/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 6. Καθορισμός νέων θέσεων λειτουργίας περιπτέρων στο Δήμο μας. (Σχετ. η με αρ. 005/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ) 
 7. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου , με την έγκριση της μη εγκεκριμένης μέχρι σήμερα , αλλά διαμορφωμένης οδού Δομοκού στο Ο.Τ. 523 της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, του Δήμου Α.Α.Κ. ( Σχετ. η με αρ. 006/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ) 
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών: α) για το έργο με τίτλο «Ανακατασκευή Παιδικής Χαράς στο Ο.Τ. 205 στη Δ.Κ. Καματερού» (Α.Μ. 51/2012),β) για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση λαχανόκηπων σε χώρο του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού» (Α.Μ. 16/2012 Α.Σ.Δ.Α.),γ) για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση αίθουσας Κ.Δ.Α.Π. στο Πολιτιστικό Κέντρο “ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΑ”» (Α.Μ. 88/2012) &δ) για το έργο με τίτλο «Υγρομόνωση – Θερμομόνωση δωμάτων Δημοτικών κτιρίων» (Α.Μ. 70/2012).
 9. Συγκρότηση i) της Επιτροπής για τη Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, Μεταφορών & Προμηθειών του Δήμου, αξίας μέχρι 2.934,70 € & ii) της Επιτροπής Παραλαβής για Εργασίες και Μεταφορές, αξίας από 2.934,70 € μέχρι 35.216,43 €, Ο.Ε. 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ».
 10. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 425/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θ
 11. Έγκριση παροχής υπηρεσίας, αποδοχή της υπ’αριθμ. 25/2013 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για την παροχή με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων - μηχανημάτων έργου Δήμου» (έτους 2013)
 12. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση λαχανόκηπων σε χώρο του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού» (Α.Μ. 16/2012 – ΑΣΔΑ).
 13. Έγκριση διενέργειας εργασίας «Συντήρηση λειτουργίας μηχανοστασίου πισίνας εκμάθησης κολύμβησης»
 14. Επιστροφή ποσού 16,88 € στον ΑΠΑΛΟΔΗΜΟ ΗΛΙΑ του Ιωάννη ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 
 15. Επιστροφή ποσού 879,75 € στον ΞΕΝΟ – ΚΟΚΟΛΕΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 
 16. Επιστροφή ποσού 216,80 € από προκαταβολή εισφοράς λόγω έκδοσης οικ. άδειας στον κ. ΡΕΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιωάννη 
 17. Επιστροφή ποσού 16,88 € στην ΣΚΟΥΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 18. Επιστροφή ποσού 13,77 € στην ΧΑΛΔΕΖΟΥ ΒΑΤΟΥΛΑ του Σταύρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 
 19. Επιστροφή ποσού 13,77 € στην ΧΑΛΔΕΖΟΥ ΒΑΤΟΥΛΑ του Σταύρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 
 20. Επιστροφή ποσού 120,23 € στην ΧΑΛΔΕΖΟΥ ΒΑΤΟΥΛΑ του Σταύρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 
 21. Διαγραφές από οφειλές ΤΑΠ.
 22. Μη είσπραξη τελών από δικαιώματα χρήσης ψυγείου του Δημοτικού Νεκροταφείου για τον αποβιώσαντα Ιωάννη Τυράκη.
 23. Έγκριση δωρεάν ταφής.
 24. Τροποποίηση της με αρ. 384/12 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
 25. Έγκριση καταστροφής υλικού 10ου Νηπιαγωγείου Αγίων Αναργύρων 
 26. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τα προγράμματα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και ΚΔΑΠ 
 27. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου