Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Η νέα διοίκηση για το πάρκο «Τρίτσης»

Με απόφαση της Γ.Γ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μάρως Ευαγγελίδου, ορίστηκε νέα διοίκηση στον Μητροπολιτικό Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής, που στην ευθύνη του είναι το Περιβαλλοντικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». Έτσι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν οι:
 1. Μπακογιάννης Ευθύμιος του Γεωργίου, Αγρονόμος – Τοπογράφος, Διδάκτωρ Πολεοδόμος, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Γκίκα Ιωάννη του Γεωργίου
 2. Κόκκορης Κωνσταντίνος του Ηλία, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ορφανό Αθανάσιο του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΗ032590), Ιατρό.
 3. Μιχαλόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Εκπαιδευτικός ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ταβλαδωράκη Κωνσταντίνο του Νικολάου τ. Οικονομολόγο 
 4. Χορτατσιάνη Ευαγγελία του Αναστασίου, Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Φάντη Ελευθερία του Απόστολου, Καθηγήτρια 
 5. Σταυράκη Αικατερίνη του Γεωργίου, Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΟΡΣΑ, εκπρόσωπος του ΟΡΣΑ, με αναπληρώτριά της τη Δρούγα Ιουλία του Αποστόλου Αρχιτέκτονα-Περιβαλλοντολόγο, υπάλληλο του ΟΡΣΑ
 6. Παπαγεωργίου Θεονύμφη του Παντελή Αρχιτέκτονας - Χωροτάκτης, ως τακτικό μέλος, εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ, με αναπληρωτή της τον Πρωτόπαπα Γεώργιο του Πέτρου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό. 
 7. Ανδρέας Μποζίκας του Αντωνίου, Πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΑ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Τόλη Γεώργιο του Ευαγγέλου, αντιδήμαρχο του Δήμου Αιγάλεω 
 8. Καράμπελας Κωνσταντίνος του Ιωάννου, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Καραΐνδρου Θάλεια του Γεωργίου, Περιφερειακό Σύμβουλο 
 9. Μηλιώνης Σταύρος του Δημητρίου Φυσικός, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Γιαννέλο Αλέξανδρο του Ιωάννη, Διευθυντή Μάρκετιγκ και Πωλήσεων των Ταχυμεταφορών των ΕΛΤΑ. 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Κόκκορης Κωνσταντίνος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του δεύτερου ο Μιχαλόπουλος Ιωάννης.

 • Η θητεία των μελών της παραπάνω προσωρινής διοίκησης λήγει με τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής. 
 • Πρώτιστα καθήκοντα του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
  • Η επικαιροποίηση και περαιτέρω επεξεργασία του σχεδίου ΚΥΑ που έχει υποβληθεί από την απερχόμενη Προσωρινή Διοίκηση, βάσει της παρ 1β του άρθρου 59 του ν. 4002/11 (Α΄180), λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη πολιτική συγχωνεύσεων των φορέων διαχείρισης. 
  • Η ολοκλήρωση του έργου της απερχόμενης Προσωρινής Διοίκησης ως προς τη λύση των οικονομικών υποχρεώσεων των καταργηθέντων και συγχωνευθέντων, βάσει της παρ. 1α του άρθρου 59 του ν.4002/2011(Α΄180), φορέων και η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση των δημόσιων εκτάσεων που έχουν περιέλθει στη διαχείριση του νέου φορέα 
  • Η υποβολή πρότασης προς τον Γενικό Γραμματέα ΠΕΚΑ ως προς το εύρος της αρμοδιότητας του φορέα στα πλαίσια των διατάξεων της παρ. 1γ του άρθρου 59 του ν.4002/11 (Α΄ 180), με ενδεχόμενη νομοθετική τροποποίηση, ώστε ο φορέας να επικεντρωθεί στη διαχείριση Πάρκων Μητροπολιτικού ή/και υπερτοπικού χαρακτήρα
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα συνεργάζεται στενά με τον Οργανισμό Αθήνας (ΟΡΣΑ) ως προς την έκδοση κανονισμών λειτουργίας των μητροπολιτικών Πάρκων και ως προς την εξειδίκευση του σχεδιασμού για την ανάπτυξη των επιτρεπομένων χρήσεων γης στις εκτάσεις των Πάρκων, ή άλλων περιοχών προστασίας αρμοδιότητάς του.
  • Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της 45010/18-10-2011(ΥΟΔΔ 375/2011) απόφασης Γενικού Γραμματέα ΠΕΚΑ
Σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου