Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Στο σφυρί και η ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων

Ανάμεσα στα 28 δημόσια κτήρια που βγάζει στο σφυρί το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) είναι και αυτό της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων. (Δείτε σχετικά ΕΔΩ). 
Σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύθηκε χθες, η συναλλαγή αφορά σε 28 ακίνητα, τα οποία διακρίνονται σε δύο χαρτοφυλάκια παρόμοιου μεγέθους, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες υπουργείων, εφορίες και αστυνομικά τμήματα.
Σύμφωνα με τη μέθοδο «μίσθωσης και επαναγοράς», οι επενδυτές που θα επιλεγούν θα αγοράσουν τα ακίνητα από το ΤΑΙΠΕΔ και θα συνάψουν με το ελληνικό δημόσιο μακροχρόνιες μισθώσεις. Το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς των ακινήτων στη λήξη της μίσθωσης.
Η «αξιοποίηση» όπως την ονομάζουν περιλαμβάνει δύο φάσεις.
Κατά την πρώτη φάση, τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εγγράφως μέχρι τις 19 Απριλίου 2013 και να αποδείξουν ότι πληρούν τα κριτήρια που περιγράφονται λεπτομερώς στην πρόσκληση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που πληρούν τα κριτήρια θα επιλεγούν και θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση.
Στη δεύτερη φάση οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα υπογράψουν μία συμφωνία εμπιστευτικότητας και θα παραλάβουν την πρόσκληση υποβολής προσφορών, η οποία θα περιλαμβάνει περαιτέρω λεπτομέρειες για την διαδικασία της φάσης , τα κριτήρια επιλογής των επιλεγέντων επενδυτών και την δομή της συναλλαγής. Στους προεπιλεγέντες επενδυτές θα παρασχεθούν, επίσης, λεπτομερείς πληροφορίες για τα ακίνητα καθώς και η δυνατότητα να διεξαγάγουν τον απαραίτητο έλεγχο. Στο τέλος της δεύτερης φάσης θα κληθούν να υποβάλουν τις δεσμευτικές οικονομικές προσφορές τους. 
Η πρόσκληση  για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση και μίσθωση 28 δημοσίων κτιρίων (δείτε ΕΔΩ)
Τα 28 κτίρια τα οποία περιλαμβάνονται στην πρόσκληση (δείτε ΕΔΩ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου