Σάββατο 11 Μαΐου 2013

9η συνεδρίαση 2013 Δημ. Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων

Την Τρίτη 14 Μαΐου 2013, ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων)
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 1. Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013 (Σχετ. η με αρ. 117/2013 Απόφαση της Ο.Ε)
 2. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ Γ929 πολεοδομική ενότητα 5-6 της Δ.Κ.Κ. (Σχετ. η με αρ. 10/2013 Απόφαση της Ε.Π.Ζ.)
 3. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.91/2010 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων.
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «Διαγράμμιση Διαβάσεων Πεζών»(Α.Μ.12/2010).
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων»(Α.Μ.38/2010).
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων»(Α.Μ.51/2009).
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «Διάνοιξη οδών στο Δήμο Καματερού»(Α.Μ.18/2008).
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «Διαμόρφωση Πεζοδρομίων οδού Αλεξάνδρας Δήμου Καματερού»(Α.Μ.38/2009).
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «Κατασκευή Πεζοδρόμου οδού Λαμίας»(Α.Μ.49/2010)
 10. Παράταση συμβατικού χρόνου για το «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΛΛΑΣ ΜΕΡΛΑ » (Α .Μ. 02/10)
 11. Εγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για. το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΛΛΑΣ ΜΕΡΛΑ » (Α.Μ. 02/10)
 12. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια για κάμερες ασφαλείας και συστήματα συναγερμού».
 13. Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση καμερών ασφαλείας και συστημάτων συναγερμού».
 14. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια προϊόντων ξύλου και ειδών επιπλοποιίας για επισκευές».
 15. Απόδοση ποσού 10.801.77€ στη Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για το πρόγραμμα «Σχολικός Τροχονόμος» περιόδου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2012.
 16. Κατανομή ποσού 111.961,88€ στις Σχολικές Επιτροπές Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2013 (Β΄κατανομή 2013).
 17. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 38/2013 μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για την: «Πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την τοπική εορτή των πολιούχων Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, την 30/06 και 01/07/2013»
 18. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 79/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
 19. Επανεξέταση τροφείων των Δημοτικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου σύμφωνα το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής
 20. Έγκριση δωρεάν ταφής
 21. Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ για δράσεις πυροπροστασίας.
 22. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013.
Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός Η/Δ.
1ο θέμα εκτός Η/Δ: Προσδιορισμός χρόνου παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης περιπτέρων.
2ο θέμα εκτός Η/Δ: Παραίτηση μέλους Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β’θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
3ο θέμα εκτός Η/Δ: Ψήφισμα Δημοτικής Αρχής αναφορικά με τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού των ΟΤΑ.
4ο θέμα εκτός Η/Δ: Τροποποίηση των με αρ. 360 & 85/12 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου