Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

4η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2015 Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων - Καματερού θα συνεδριάσει την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015, ώρα 6:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων).
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 1. ΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλ.Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: “Κατασκευή 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού στους Αγίους Αναργύρους”
 2. ΄Εγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: “Αποκατάσταση σκυροδετημένων οδών στη Δ.Κ. Καματερού, λόγω καταστροφών από τις πλημμύρες” (Α.Μ. 17/2014)
 3. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Βελτίωση – Κατασκευή Δημοτικής ΟδοποιΪας”, με Α.Μ. 23/2012
 4. Αποδοχή της με αρ. 27/15 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: “Αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο” προϋπ/σμού 45.000,00 €
 5. Εγκριση απολογισμού εσόδων-δαπανών ο.ε. 2014 του Νομ.Προσώπου “Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού”
 6. Καθορισμός προς χρήση κοινόχρηστου χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για καφετέρια-αναψυκτήριο, στη Δ.Κ.Κ., στο όνομα Τσακουμάγκου Σταύρου
 7. Εκτακτες οικονομικές ενισχύσεις απόρων δημοτών μας (σχετ.αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής)
 8. Εισήγηση για βεβαίωση οφειλών ιδιοκτητών εδαφικών εκτάσεων στο Ο.Τ. 314 Α “απαλλοτριώσεις μέσω Πράσινου Ταμείου”
 9. Εγκριση τοποθέτησης σήματος απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης, έμπροσθεν του ακινήτου, στην οδό Καλαβρύτων αρ. 8
 10. Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση κολωνακίων, επί του πεζοδρομίου της οδού Φειδίου (συμβολή με Ν.Πλαστήρα αρ. 18)
 11. Εγκριση πρακτικού επιτροπής μείωσης τελών φωτισμού και καθαριότητας για ΑμεΑ, Πολύτεκνους, Απόρους
 12. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση δημοτικών κτιρίων”
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου, με τίτλο: “Καθαρισμός ακαλύπτων χώρων” (Α.Μ. 12/2011)
 14. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου, με τίτλο: “Ανακατασκευή Παιδικής Χαράς στο Ο.Τ. 205 στη Δ.Κ. Καματερού” (Α.Μ. 51/2012)
 15. Παραίτηση δικαιώματος χρήσης Οικογενειακού Τάφου και χρησιμοποίησή του για ταφές τριετούς διάρκειας
 16. Τρόπος καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2015
 17. Εγκριση των σχεδίων που αφορούν την αρχιτεκτονική και την Η/Μ μελέτη του έργου: “Κλειστό Κολυμβητήριο & Γυμναστήριο στο Ο.Τ. 297-8-9 Β΄Φάση Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δήμου Αγ.Αναργύρων”
 18. Εγκριση όρων της Τροποποίησης – Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: “Κλειστό Κολυμβητήριο & Γυμναστήριο στο Ο.Τ. 297-8-9 Β' Φάση: Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δήμου Αγ.Αναργύρων”
 19. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δ.Κ.Α.Α. (συμπληρωματικές της 13887/2014 απόφασης Δ/νσης Τροχαίας Αττικής), σχετ. αποφ. Ε.Π.Ζ.
 20. Συμπλήρωση της 264/14 προηγ.απόφασης Δ.Σ. , που αφορά τοποθέτηση πινακίδων θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Ανδρούτσου αρ. 18, στη Δ.Κ.Α.Α. (σχετ. αποφ. Ε.Π.Ζ.)
 21. Απαγόρευση στάθμευσης στην είσοδο του 1ου Δημ.Σχολείου, επί της οδού Αγ.Αναργύρων στη Δ.Κ.Α.Α. (σχετποφ. Ε.Π.Ζ.)
 22. Εγκριση διαμόρφωσης ράμπας σε τμήμα πεζοδρομίου, για την είσοδο σε ισόγειο κατάστημα (φαρμακείο), επί της οδού Σοφ.Βενιζέλου αρ.151, στη Δ.Κ.Α.Α. (σχετ.αποφ.Ε.Π.Ζ.)
 23. Κοπή δένδρων, σε διάφορα σημεία του Δήμου μας (σχετ.αποφ.Ε.Π.Ζ.)
 24. Καθορισμός ανώτατου αριθμού των αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στις δύο Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου μας και τρόπος είσπραξης καταβαλλόμενου τέλους (σχετ.αποφ.Ε.Π.Ζ.)
 25. Απαγόρευση στάθμευσης εκατέρωθεν της εισόδου σε θέση στάθμευσης υπογείου στην οδό Μαυρομιχάλη 32, στη Δ.Κ.Α.Α. και κατάργηση της προηγούμενης αρ. 121/14 αποφ.Δ.Σ. (σχετ. αποφ.Ε.Π.Ζ.)
 26. Απαγόρευση στάθμευσης εκατέρωθεν της εισόδου σε θέση στάθμευσης υπογείου στην οδό Κιθαιρώνος αρ. 5 στη Δ.Κ.Κ. και κατάργηση της προηγούμενης αρ. 123/14 αποφ.Δ.Σ. (σχετ.αποφ.Ε.Π.Ζ.)
 27. Απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από είσοδο ιατρείου, επί της οδού Καλύμνου αρ. 33, στη Δ.Κ.Α.Α. και κατάργηση της προηγούμενης αρ. 125/14 αποφ.Δ.Σ. (σχετ.αποφ.Ε.Π.Ζ.)
 28. Απαγόρευση στάθμευσης απέναντι από την είσοδο σε θέσεις στάθμευσης πιλοτής επί της ανώνυμης παρόδου της οδού Μ.Αλεξάνδρο, στη Δ.Κ.Α.Α. (σχετ.αποφ.Ε.Π.Ζ.)
 29. Αποδοχή της με αρ. 24/2015 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση & επισκευή σχολ.κτιρίων Δημοτ.Κοιν. Αγίων Αναργύρων”
 30. Αποδοχή της με αρ. 25/2015 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση & επισκευή σχολ.κτιρίων Δημοτ.Κοιν. Καματερού”
 31. Τροποποίηση κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων
 32. Τροποποίηση της 160/10 προηγ.αποφ. Δ.Σ. (πρώην) Δήμου Καματερού, που αφορά αλλαγή μονοδρόμησης οδού Υλίκης, στη Δ.Κ.Κ. (σχετ.αποφ.Ε.Π.Ζ.)
 33. Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Αθ.Διάκου από την οδό Γ.Παπανδρέου ως και προς την οδό Αγ.Παρασκευής, στη Δ.Κ.Α.Α.(σχετ.αποφ.Ε.Π.Ζ.)
 34. Ομαλή λειτουργία καταστήματος (συνεργείο αυτ/των), επί της οδού Β.Κων/νου 3 στη Δ.Κ.Α.Α. (σχετ.αποφ.Ε.Π.Ζ.)
 35. Διευκόλυνση ομαλής λειτουργίας καταστημάτων, επί της οδού Λ.Δημοκρατίας 49Α, στη Δ.Κ.Κ. (σχετ.αποφ.Ε.Π.Ζ.)
 36. Αίτημα συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 2ου Δ.Σ. Καματερού, για μετακίνηση λαϊκής αγοράς
 37. Εγκριση διενέργειας προμήθειας ή εργασίας με απ'ευθείας ανάθεση – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
 38. Προγραμματισμός προσλήψεων στα πλαίσια του προγράμματος: “Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικύης ζωής, χρονικής περιόδου 2014-2015”
 39. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών 2015
 40. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών 2015
 41. Αποδοχή της με αρ. 45/2015 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το έργο: “Αποκατάσταση – Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου (λακκούβες)”
 42. Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας προμηθειών Δήμου, έτους 2015
 43. Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας για την πλατεία επί του Ο.Τ. 96Α της Δημ.Κοιν.Καματερού, σύμφωνα με την με αριθ. 25/97 πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού
 44. Έγκριση αποτελεσμάτων διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος και έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για 'Λοιπές παροχές για μέσα ατομικής προστασίας (παροχή γάλακτος) 2014-2015' (Α.Μ. 70/2014)”.
 45. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2015
 46. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου