Κυριακή, 19 Ιουλίου 2009

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Αναρωτήθηκα σε προηγούμενη ανάρτηση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (Λογοδοσία Δημάρχου όπως λεγόταν παλαιότερα) και πότε θα δημοσιοποιηθεί στην «ηλεκτρονική πύλη» του δήμου μας.
Ομολογώ δεν είχα διαβάσει προσεκτικά το έντυπο που κυκλοφόρησε ο δήμος για αυτό τον απολογισμό και γι’ αυτό υπέπεσα στο «λάθος» να νομίσω ότι είναι συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
Το έντυπο αυτό το οποίο υπογράφει ο δήμαρχος κ. Σαράντης έχει μια τυπικότητα στην μορφή του ως υπηρεσιακό καθαρά έγγραφο
Ας το δούμε:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6/07/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοκρατία; & Ι Μέρλα - Τ.Κ . 13561
Τηλ.: 213 2039923

Προς
Δημότες και Κατοίκους
Δήμου Αγίων Αναργύρων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
«Σας καλούμε την 21 Ιουλίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας να παρευρεθείτε στον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2008, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/06 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Υπογραφή

Ο Δήμαρχος
Νίκος Σαράντης
Για να δούμε λοιπόν τι προβλέπει ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Νόμος 3463/06) και συγκεκριμένα το άρθρο 217.
Άρθρο 217
Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής
1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.
3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.
4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων.
5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.
6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 94.
Όπως εύκολα συμπεραίνει κανείς η δημοτική αρχή «αυτοσχεδιάζει».
Για να γίνει η ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου απαιτείται πρόσκληση προς τους συμβούλους από τον Πρόεδρο του.
ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μέχρι σήμερα Σάββατο, 18/6/2009, δεν έχει λάβει δημοτικός σύμβουλος.
Απαιτείται ο προσφορότερος χώρος γι’ αυτή τη συνεδρίαση και φυσικά η αίθουσα όπου διεξάγονται σήμερα οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου δεν προσφέρεται.
Μήπως θέλουν έτσι να αποφύγουν την τοποθέτηση των δημοτικών παρατάξεων όπως μεθόδευε παλαιότερα ο προκάτοχός του Νίκος Ταμπακίδης;
Τι φοβάται η διοίκηση Σαράντη; Τι θέλει να αποφύγει; Γιατί αυτή η μεθόδευση;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου