Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ - ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Ενόψει της συνεδρίασης της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 5-5-2010 όπου και θα συζητηθεί εκτός άλλων η αίτηση για την διεξαγωγή συναυλίας του Ν.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ εντός του χώρου του ΠΑΡΚΟΥ για την οποία είμαστε αντίθετοι καθώς δεν συνάδει με τους σκοπούς του πάρκου σύμφωνα με το Π.Δ.184/2002, επιβαρύνει το οικοσύστημα και η όχληση είναι έντονη λόγω χρήσης μικροφωνικων εγκαταστάσεων και επιφυλασσόμαστε, έχουμε καταθέσει το παρακάτω υπόμνημα :

ΠΡΟΣ:
κ. Κ. Σερράο, Πρόεδρο Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης
KOIN: Γραφείο Πρόεδρου της Βουλής
κ. Τ. Μπιρμπίλη, Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
κ. Ν. Σαράντη, Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων
κ. Ν. Ζενέτο, Δήμαρχο Ιλίου
κ. Ν. Καμαρινόπουλο, Δήμαρχο Καματερού
κα Μ. Ευαγγελίδου, εκπρόσωπο ΟΡΣΑ
κ. Καρλαύτη, εκπρόσωπο Μ. Κ. Ο.
κ. Α. Ακουμιανάκη, εκπρόσωπο Γεωπονικού Π. Α.
κ. Μ. Ζερβουδάκη , εκπρόσωπο Νομαρχίας Αθηνών.
Δημοτικά Συμβούλια και δημοτικές παρατάξεις Αγίων Αναργύρων-Ιλίου- Καματερού
Περιβαλλοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση των πολιτών εκ μέρους των υπευθύνων φορέων για θέματα του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης»
Αθήνα,29/4/2010
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Παρακολουθήσαμε με προσοχή και τις τρεις συνεδριάσεις που διεξήχθησαν στις 11/2/2010, 18/2/2010 & 30/3/2010 αντίστοιχα, μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας στη θέση του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης. Έχετε αναλάβει μία πολύ σημαντική ευθύνη που έχει να κάνει με τη λειτουργία και συντήρηση του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης (το οποίο στη συνέχεια θα αποκαλείται Πάρκο), προκειμένου να διακοπεί η εγκατάλειψη και να συντονιστούν οι εμπλεκόμενοι στην διαχείρισή του με τους σκοπούς του, όπως αυτοί ορίζονται από το Π. Δ. 184/2002.
Ωστόσο, έως σήμερα παρατηρήσαμε ότι δε θίγονται (διαχειριστικά με βάση το νομικό καθεστώς) τα κακώς κείμενα (οι συνεχείς ανομίες), οι αιτίες δηλαδή της εγκατάλειψης του Πάρκου, που είναι η εκμετάλλευσή του από επιχειρηματίες και τους τρεις Δήμους της περιοχής. Η ανεπαρκής κρατική χρηματοδότηση συνεχίζεται και οι ενέργειες που παρατηρούμε να υλοποιούνται εντάσσονται σε μια πρόχειρη, επιπόλαια και επικίνδυνη πολιτική του «να λύσουμε γρήγορα και με οποιοδήποτε τρόπο και κόστος» τα οικονομικά προβλήματα που κυρίως αντιμετωπίζει το Πάρκο λόγω της κρατικής αδιαφορίας.
Υπό αυτό το πρίσμα σας ζητάμε να συγκαλέσετε συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης και :
1. να μας προσκομίσετε μέσω της εκπροσώπου του ΟΡΣΑ κα Μ. Ευαγγελίδου που συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Φορέα Διαχείρισης, το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που καθορίζει τα όρια του Πάρκου, όπως αυτά έχουν καθοριστεί νόμιμα και να μας ενημερώσετε για τις προθέσεις σας σχετικά με την απομάκρυνση όλων των άλλων συρματοπλεγμάτων (περιφράξεων) που κατακερματίζουν τον χώρο και ανοίγουν τον δρόμο σε παράνομες χρήσεις και καταπατήσεις του.
2. να μας ενημερώσετε σχετικά με τις παραχωρήσεις, τις συμβάσεις και εκμισθώσεις ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ χρήσεων του Πάρκου. Σύμφωνα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 184/2002 (ΦΕΚ 172Α, 26. 7. 2002) «Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνη Τρίτση» ο σκοπός και οι στόχοι της λειτουργίας του Πάρκου είναι περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των πολιτών. Το γεγονός ότι, ο Φορέας το λειτουργεί σαν να διαχειρίζεται προβληματική εταιρεία (και πρόσθετο βάρος), δείχνει ότι το Πάρκο δεν αντιμετωπίζεται σαν αυτό που είναι ως ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΗ για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων των Δυτ. Προαστίων που ζουν σε ένα σε ένα σκληρό αστικό περιβάλλον.
3. να μας ενημερώσετε για την θέση που πρόκειται να πάρετε ως Φορέας αλλά και ως Πρόεδρος προσωπικά, σε σχέση με την πρόθεση των όμορων Δήμων να μην σεβαστούν τον χαρακτήρα του Πάρκου και εν μέσω προεκλογικής περιόδου να χρησιμοποιήσουν τους χώρους του για καθαρά μικροπελατειακούς σκοπούς με συναυλίες και συνεστιάσεις συλλόγων των Δήμων με χρήση μικροφωνικών εγκαταστάσεων, παρόλο που υπήρχε δέσμευσή τους να παύσουν και είχαν τηρήσει αυτές τις δεσμεύσεις έως τώρα. Επιπρόσθετα είναι ενέργειες και εκδηλώσεις που ενοχλούν, επιβαρύνουν και φθείρουν την περιοχή αλλά και κυρίως δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα του Πάρκου όπως αυτός έχει καθορισθεί από το προαναφερθέν Π.Δ., καθώς υποβαθμίζεται το οικοσύστημα της περιοχής και αυξάνεται η όχληση των περιοίκων.
4. να μας ενημερώσετε σχετικά με την μισθοδοσία των εργαζόμενων του Πάρκου και την υποχρέωση του Φορέα αλλά και του Προέδρου προσωπικά δημοσιοποίησης ετήσιου ισολογισμού και αποτίμηση χρήσης και τήρησης λογιστικών νόμιμων παραστατικών για κάθε οικονομική δραστηριότητα και συναλλαγή.
Θα θέλαμε επίσης σαφή ενημέρωση και τοποθέτηση από όλους τους συμμετέχοντες στον Φορέα φορείς για τα ως άνω ζητήματα που τίθενται. Η αποσιώπηση των ανωτέρω πληροφοριών και τοποθετήσεων ενέχει, κατά τη γνώμη μας, τον κίνδυνο παραπλάνησης των πολιτών, καθώς τείνει να συνεχιστεί η παραχώρηση του Πάρκου σε ιδιώτες για καθαρά εμπορικές χρήσεις που ορίζονται ως παράνομες σε μία μάλιστα οικονομική συγκυρία επίφοβη λόγω της οικονομικής κατάστασης που έχει περιέλθει ο δημοσιονομικός τομέας και όχι μόνο.
Αν δε ληφθούν εγκαίρως μέτρα και όχι ενέργειες «νομιμοποίησης» παράνομων συμβάσεων (βλέπε Delight) στο όνομα της είσπραξης άμεσων εσόδων, ο Φορέας διαχείρισης με εσάς ως Πρόεδρο, ένας από τους ελάχιστους και ανεκτίμητης αξίας μεγάλους δημόσιους ανοικτούς και ελεύθερους χώρους θα γίνει το όχημα να μετατραπεί και αυτός σε ιδιωτικό μέσω, σχημάτων δημοσίων-ιδιωτικών εταιρειών και μέσω της ασφυκτικής πίεσης που δέχεται κυρίως από την νότια πλευρά του από την επέκταση των δήμων αλλά και από την πίεση της έλλειψης χρηματοδότησής του.
Με ιδιαίτερη τιμή,
Τα Μέλη της Επιτροπής Αγώνα για την Σωτηρία του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης,
Εκπρόσωποι,
Εμμανουήλ Μπουσούνης, τηλ. : 6942 557 820
Χρυσούλα Ρουσάκη, τηλ. : 6974 878 783
Νικολόπουλος Ιωάννης, τηλ. : 6972 789 224
Τόνια Πέρρου, τηλ. : 6976626220 Εκπρόσωπος
Αναστάσης Καρβουνιάρης, τηλ. : 6955470810

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου