Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Συγχωνεύεται και το Περιβαλλοντικό Πάρκο

Κατατέθηκε η τροπολογία με την οποία συγχωνεύονται – καταργούνται εκατοντάδες φορείς και οργανισμοί του δημοσίου, μεταξύ των οποίων είναι και το περιβαλλοντικό πάρκο «Αντώνης Τρίτσης».
Πιο συγκεκριμένα: στην σελίδα 3 και στην παράγραφο Δ, αναφέρονται τα εξής:
Με την παράγραφο αυτή συγχωνεύονται νομικά πρόσωπα σε νέο συνιστώμενο φορέα. Ειδικότερα:
Με την υποπαράγραφο Ια) ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής, ο Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και των παραχειμάρρων του, καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και συγχωνεύονται σε ένα νέο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής», που λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου