Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Κλειστοί οι Δήμοι της Αττικής την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στις 11 το πρωί
Δυο ψηφίσματα στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) που έγιναν ...ένα (ένα από την πλειοψηφία και ένα από τη Λαϊκή Συσπείρωση)
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΔΑ
«Η Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.Αττικής που συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 21 Νοεμβρίου και συζήτησε όλες τις τελευταίες αρνητικές εξελίξεις στην Αυτοδιοίκηση ενόψει και του συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. που θα συγκληθεί στις 3 Δεκεμβρίου αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. τα εξής:
*Μια νομιμοποιημένη από τη διαδικασία του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ διαδρομή κινητοποιήσεων που θα περιλαμβάνουν κλιμακούμενα κλεισίματα των Δήμων, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας μαζί με τους εργαζόμενους και πρωτότυπες ενέργειες προβολής των αιτημάτων μας στο κέντρο των πόλεων και βέβαια στο κέντρο της Αθήνας. Δεν μπορούμε πια να περιοριστούμε σε συμβολικές κινήσεις, το Συνέδριο μας πρέπει να αποφασίσει για πολύμορφες κινητοποιήσεις μαζί με τους εργαζόμενους που θα φέρουν αποτελέσματα. Και προφανώς, ως ΠΕΔ Αττικής, που πρώτοι ξεκινήσαμε τις κινητοποιήσεις στα τέλη του Αυγούστου, ανάλογα με τις αποφάσεις του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ και την προοπτική που προσφέρουν, θα πάρουμε αν χρειαστεί και τις δικές μας αγωνιστικές αποφάσεις.
*Συμμετοχή των κατοίκων, των τελικά ωφελούμενων από το έργο και τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης στις κινητοποιήσεις μας μέσα από την ενημέρωση τους και τη διαμόρφωση επιτροπών στήριξης σε κάθε Δήμο ή και κεντρικά. Να πάμε στην κοινωνία και από εκεί να αντλήσουμε τις απαραίτητες δυνάμεις. Με ένα τρόπο, να επανακαθορίσουμε ριζοσπαστικά τη στρατηγική των συμμαχιών μας. Ο ρόλος μας στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στις πόλεις μας δείχνει και την δυναμική προοπτική για τη στρατηγική των συμμαχιών μας. 
*Την εκπόνηση από την ΚΕΔΕ ενός ολοκληρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος για την αποκατάσταση της αλήθειας σε σχέση με την πραγματική προσφορά της τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
*Συνεχίζουμε να αρνούμαστε ως Αυτοδιοίκηση κάθε συμμετοχή και συνευθύνη στα σχέδια για διαθεσιμότητα και απολύσεις εργαζομένων τώρα και στο μέλλον. Αναζητούμε κάθε πρόσφορο μέσο, διοικητικό ή δικαστικό, για να εμποδίσουμε τις απολύσεις. Αναδεικνύουμε προς κάθε κατεύθυνση τον άδικο και αποσπασματικό χαρακτήρα του μέτρου και τις αρνητικές επιπτώσεις του στους πολίτες.
*Να γίνει προσφυγή στην ελληνική και ευρωπαϊκή δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση των αντισυνταγματικών διατάξεων για την Αυτοδιοίκηση του Μνημονίου και των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.
Επίσης αποφασίζουμε την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου κινητοποίηση διαμαρτυρίας των Δήμων της Αττικής που περιλαμβάνει: κλείσιμο όλων των υπηρεσιών των Δήμων με εξαίρεση τους παιδικούς σταθμούς από τις 10 π.μ. μέχρι το τέλος του ωραρίου και συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μαζί με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στις 11π.μ
Στη συνέλευση κατατέθηκε ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης το οποίο ενσωματώνεται στην απόφαση της συνέλευσης και έχει ως εξής:
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔΑ 
«Η ΠΕΔ ΑΤΤΙΚΗΣ καταγγέλλει τη λυσσαλέα επίθεση του κεφαλαίου που κλιμακώνεται απέναντι στο λαό και το εισόδημά του με τις πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που ήδη δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Οι αποφάσεις της συγκυβέρνησης για την άμεση εφαρμογή ακόμα πιο επαχθών μέτρων που θα υλοποιούνται με ρήτρες αυτόματης διόρθωσης κάθε φορά που θα υπάρχει απόκλιση από τους αντιλαϊκούς στόχους αποσκοπεί στην ενίσχυση του νομικού της οπλοστασίου για την απρόσκοπτη εφαρμογή του πακέτου με τα αντιλαϊκά μέτρα του «Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
Με την πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου στους ΟΤΑ που θα αποκλίνουν από τους στόχους του προϋπολογισμού, τους επιβάλλεται υποχρεωτικό πρόγραμμα εξυγίανσης το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
*Αναστολή προσλήψεων (κάτι που ήδη προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο 2013-2016 καθώς μέχρι το 2016 απαγορεύονται οι προσλήψεις σε όλους τους ΟΤΑ).
*Μείωση προσωπικού μέσω υποχρεωτικών μετατάξεων .Άρα υποβάθμιση έως και κατάργηση παρεχόμενων υπηρεσιών.
*Αύξηση των τελών κλπ.
*Δραστική αύξηση, σε τοπικό επίπεδο, των κεντρικών κρατικών φόρων μέσα από τους οποίους χρηματοδοτούνται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες.
*Απαγόρευση κάθε έργου από τους ΟΤΑ και περιορισμό των Δαπανών τους στις απολύτως ανελαστικές. 
*Δημιουργείται Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας στο Υπουργείο Εσωτερικών που θα ελέγχει την ορθή εφαρμογή του προϋπολογισμού με βάση το «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» που περιλαμβάνει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό του κάθε ΟΤΑ των νομικών του προσώπων. 
*Στην περίπτωση που το Παρατηρητήριο διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%, παρέχει στο Δήμο υποχρεωτικές, ως προς την εφαρμογή τους, οδηγίες για τη διόρθωση της απόκλισης. 
*Αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του τέλους ακίνητης περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3 τοις χιλίοις και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το Δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του.
*Ομοίως,αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.
Οι σύνεδροι στη γενική συνέλευση της ΠΕΔΑ δηλώνουν ότι:
Δεν θα συνταχθούμε με την απόφαση της κυβέρνησης και δεν θα στείλουμε ονομαστικούς καταλόγους των εργαζόμενων γιατί αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την κατάργηση των οργανικών θέσεων, διαθεσιμότητα των υπαλλήλων και τελικώς την απόλυσή τους. Δεν θα υπογράψουμε διαπιστωτικές πράξεις σε περίπτωση που μας σταλούν ονομαστικοί κατάλογοι από το ΥΠ.ΕΣ.
Ζητάμε να καταργήσει τη διάταξη για την απαγόρευση των προσλήψεων όπως και τη μείωση προσωπικού μέσω υποχρεωτικών μετατάξεων που οδηγούν στην υποβάθμιση και κατάργηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τελικά στην παράδοσή τους σε ιδιώτες. Επίσης την κατάργηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας που στοχεύει στην εξαφάνιση του συνόλου των κρατικών κονδυλίων που έχουν να κάνουμε με τις λαϊκές ανάγκες και που με πρόσχημα την επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών στους ΟΤΑ θα επιβάλλουν νέα χαράτσια και φόρους στη λαϊκή οικογένεια. 
Αρνούμαστε να επιβάλλουμε νέα χαράτσια στην ΤΑΠ κλπ. 
Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τη δημιουργία του ειδικού ταμείου που έχει σαν στόχο το τίμημα από την εκποίηση της κρατικής και της δημοτικής περιουσίας να πάει για την ικανοποίηση του κρατικού χρέους. 
Τέλος, καλούμε τους εργαζόμενους σε οργανωμένη λαϊκή πάλη στη ταξική γραμμή, ρήξη και ανατροπής των μνημονίων διαρκείας και της πολιτικής που τα αναπαράγει».
Πηγή: ΠΕΔΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου