Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Διαθεσιμότητα = Απολύσεις

Τα πραγματικά στοιχεία των εργαζομένων του Δήμου μας
Σε προηγούμενη ανάρτησή μας (ΕΔΩ) είχαμε αναφέρει ότι 19 εργαζόμενοι του δήμου κινδυνεύουν από τις διατάξεις του Μνημονίου 3, λαμβάνοντας υπόψη τον επικαιροποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2012.
Επικοινωνώντας όμως με εργαζόμενους και αιρετούς, ενημερωθήκαμε ότι ο αριθμός των εργαζομένων ΔΕ αορίστου χρόνου με ειδικότητες διοικητικού, λογιστικού και γραμματέων είναι 21 από 70 που είναι το σύνολο των εργαζομένων (μονίμων και αορίστου των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων), δηλαδή ποσοστό 30%, που σημαίνει ότι υπερβαίνει την προϋπόθεση να «είναι σε ποσοστό μικρότερο του 25%» και επομένως η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή στο δήμο μας.
Σύμφωνα με έγγραφο που στάλθηκε στο Δήμο, πριν ακόμα και από την ψήφιση του νόμου, προβλέπεται:
«5. Περιορισμοί στην έκταση εφαρμογής του μέτρου: Ο αριθμός των μετακινήσεων είναι πράγματι περιορισμένος, καθώς έχουν τεθεί τρεις περιορισμοί.
Οι θέσεις αυτές καταργούνται μόνον εφόσον:
α) ο αριθμός των υπαλλήλων που εμπίπτουν στη ρύθμιση είναιμεγαλύτερος των δέκα (10) ανά υπηρεσία ή φορέα, ώστε να μην επηρεαστούν οι μικρές σε μέγεθος υπηρεσίες
β) οι υπάλληλοι αυτοί ανέρχονται σε ποσοστό μικρότερο του 25% του συνολικού αριθμού των τακτικών υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας.
Αν υπερβαίνουν το 25%, οι υπηρεσίες εξαιρούνται
γ) οι υπάλληλοι αυτοί είναι λιγότεροι από το 10% του συνόλου του τακτικού προσωπικού που υπηρετεί στην υπηρεσία ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου και ειδικότητας, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα λειτουργίας στις υπηρεσίες.»
Βεβαίως τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα – αύριο με την αναμενόμενη εγκύκλιο από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου