Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Απολύσεις στο Δήμο: Κανένας εφησυχασμός

Παρά τις διαβεβαιώσεις του υπ. Εσωτερικών σε συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των εργαζομένων ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις, παρά μόνο μετατάξεις (υποχρεωτικές) χιλιάδες εργαζόμενοι θα οδηγηθούν στην απόλυση σύμφωνα με τις διατάξεις του ψηφισθέντος Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.
Στο θέμα που έχει προκύψει με τους εργαζόμενους του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού με τους εργαζόμενους Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και με ειδικότητα Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων, τα στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον προσαρμοσμένο με το νόμο 4024/11 Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου δείχνουν ότι πράγματι οι εργαζόμενοι αυτοί κινδυνεύουν.
Αφού αναφέρουμε ότι από το ψηφισθέν νομοσχέδιο αφαιρέθηκε η κατηγορία ΥΕ ας δούμε τι προβλέπεται:
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.4. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ
1. 1.Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι θέσεις στις υπηρεσίες ή στους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υποπαραγράφου Ζ.1.1., οι οποίες απαριθμούνται στη συνέχεια κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα:
Οι θέσεις της κατηγορίας ΔΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού-Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί µε διαγωνισμό ή µε διαδικασία επιλογής σύμφωνα µε προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή µε ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται µε αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας και εφόσον ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών:
αα) είναι ίσος ή μεγαλύτερος των δέκα (10) ανά υπηρεσία ή φορέα (Σ.Σ. Στο δήμο μας οι εργαζόμενοι αυτοί είναι 19) και
ββ) ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 25% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων (Σ.Σ. Στο δήμο μας οι εργαζόμενοι αυτοί είναι σε ποσοστό 21,11%, δηλαδή 19 σε σύνολο 90) ή
το 10% του συνόλου του τακτικού προσωπικού που υπηρετούν στην οικεία υπηρεσία ή φορέα. (Σ.Σ. Στο δήμο μας το ποσοστό είναι 5,04%, δηλαδή 19 σε σύνολο 337 εργαζομένων) 
Στο συνολικό αριθμό των υπαλλήλων της υπηρεσίας ή του φορέα που λαμβάνεται ως μέγεθος αναφοράς υπολογίζονται οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας...».
Νεώτερη ανάρτηση για το θέμα ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου