Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

6η συνεδρίαση 2013 Δημ. Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων


Την Τρίτη 9 Απριλίου 2013, ώρα 7 μ.μ. 
στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων
Η ημερήσια διάταξη:
 1. Εξέταση δυνατότητας χορήγησης άδειας στάθμευσης στους μόνιμους κατοίκους στον πεζόδρομο της οδού Σερρών της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων (Σχετ. η με αρ. 017/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) 
 2. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 202 και 203 της Δ.Κ. Καματερού (Σχετ. η με αρ. 018/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 3. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ Γ929 πολεοδομική ενότητα 5-6 της Δ.Κ.Κ (Σχετ. η με αρ. 010/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 4. Επικαιροποίηση της αρ. 273/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καματερού και εκδίκαση ενστάσεων (Σχετ. η με αρ. 019/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 5. Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με αναπηρία στην οδό Κων/πόλεως απέναντι από τον αρ.236 στην Δ.Κ.Α.Α. (Σχετ. Η με αρ. 012/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 6. Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με αναπηρία στην οδό Κων/πόλεως απέναντι από τον αρ.220 στην Δ.Κ.Α.Α (Σχετ. η με αρ. 013/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 7. Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με αναπηρία στην οδό Βουλγαροκτόνου αρ.25 στην ΔΚΑΑ. (Σχετ. η με αρ. 009/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 8. α)Ακύρωση της 339/26.10.2012 απόφασης Δ.Σ, β) Οριστική Κυκλοφοριακή Ρύθμιση του Προαστιακού, γ)Έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης (Σχετ. η με αρ. 20/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής) 
 9. Κοπή δέντρων (Σχετ. η με αρ. 008/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ) 
 10. Μετατόπιση περιπτέρου του Α.Ε.Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 11 της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων στις οδούς Π. Μελά & Παπάγου της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού (Σχετ. η με αρ. 014/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 11. Μετατόπιση περιπτέρου του Α.Ε.Π. (Ανάπηρου Ειρηνικής Περιόδου) ΔΟΥΡΜΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από τη Λεωφόρο Φυλής (11η στάση) στη Λ. Φυλής (12η στάση) & Ιφιγενείας (Σχετ. η με αρ. 015/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 12. Χωροθέτηση δεκατεσσάρων (14) θέσεων σύγχρονων μέσων προσωρινής αποθήκευσης σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (Σχετ. η με αρ. 011/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 13. Επικαιροποίηση της με αρ. 061/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καματερού
 14. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών τροχήλατων κάδων. (Α.Μ.02/13)
 15. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ασφαλτομίγματος.
 16. Έγκριση διενέργειας προμηθειών για συντήρηση παιδικών χαρών και εξοπλισμού Πόλης
 17. Έγκριση διενέργειας προμήθειας/εργασίας για επισκευή και προμήθεια ελαστικών
 18. Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας για την ασφάλιση των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου
 19. α) Έγκριση διενέργειας προμηθειών Καθαρισμός ακαλύπτων χώρων και β) Συντήρηση σηματοδότησης οδικού δικτύου, στην πόλη μας. 
 20. Έγκριση προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού και δέσμευση ποσού
 21. Έγκριση εργασίας και τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού & Τεχνικού Συμβούλου Παρακολούθησης και Υποστήριξης του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧΥ) του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού»
 22. Ονομασία πλατείας Ανοιχτής Αγκαλιάς (Σχετ.η με αρ. 340/12 Α.Δ.Σ & η με αρ. 1/2013 απόφαση της Επιτροπής του αρ. 8 του Ν. 3463/2006)
 23. Καταβολή αποζημίωσης για συντέλεση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 314Α της Δ.Κ.Α.Α
 24. Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 440/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 25. Καθορισμός ποσού τιμήματος για προσκύρωση ιδιοκτησίας Νικολάου Δήμου και Αντωνίας Προβατοπούλου
 26. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση της ιδιοκτησίας με κ. Α. 09/08-02 του ο. Τ. 179 της πολεοδομικής ενότητας «γειτονιά 2 – Άτταλος» της δημοτικής κοινότητας Καματερού (αίτηση Γιώτη Κων/νου και Βάββα Κωνσταντούλας)»
 27. Καθορισμός τιμής μονάδος για την απαλλοτρίωση της ιδ. Σερεπα Αναστασίας με αρ. Κτημ. 021720 στα Ο.Τ. 978 -972α γειτ. 5-6 Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.
 28. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου
 29. Επιλογή θέσεων περιπτέρων για πολύτεκνους και άτομα με ειδικές ανάγκες με δημόσια κλήρωση καθώς και καθορισμός ετήσιου μισθώματος.
 30. Έγκριση σύναψης σύμβασης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και επιλογή προμηθευτή για την «Προμήθεια υλικών για τεχνικό συνεργείο του Δήμου (οικοδομικά οδοποιίας)» αρ.μελέτης 13/2013, ενδεικτικού προϋπολογισμού 105.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. (Σχετ. η με αρ. 77/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 31. Έγκριση σύναψης σύμβασης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και επιλογή προμηθευτή για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου και των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου έτους 2013» (Α.Μ. 19/2013) ενδεικτικού προϋπολογισμού 53.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. (Σχετ. η με αρ. 84/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 32. Έγκριση σύναψης σύμβασης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και επιλογή προμηθευτή για «Προμήθεια τροφίμων για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου, έτους 2013 με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό»(Αρ.Μελ.86/2012), ενδεικτικού προϋπολογισμού 144.640,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%. (Σχετ. η με αρ.82/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 33. Έγκριση σύναψης σύμβασης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και επιλογή προμηθευτή «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2013», προϋπολογισμού 474.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. (Σχετ η με αρ. 76/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 34. Μείωση μισθωμάτων σε κυλικεία σχολείων του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού
 35. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου, έτους 2013 (ορισμός αναπληρωματικού μέλους)
 36. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σχολείων Α΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
 37. Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ο.Ε 2012.
 38. Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ο.Ε 2012.
 39. Έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ο.ε 2013 του Οργανισμού Πολιτισμού-Αθλητισμού και Παιδείας Αγίων Αναργύρων Καματερού σύμφωνα με την με αριθμ.37/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω Ν.Π.
 40. Παραχώρηση Γραφείου για την εγκατάσταση της έδρας του Συλλόγου Πελοποννησίων Αγίων Αναργύρων στο Α’ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων
 41. Παραχώρηση δημοτικού χώρου για χρήση από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίων Αναργύρων
 42. Αποδοχή μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία με τίτλο «Πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας (workshop) και φιλοξενία συνεργατών από το εξωτερικό στα πλαίσια του έργου LUCIDE στις 22 και 23/05/2013» (Α.Μ. 28/2013)
 43. Αποδοχή μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία με τίτλο “Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων στις 11/05/2013 του πολιούχου Αγίου Γεωργίου Δημοτικής Κοινότητας Καματερού” (Α.Μ. 31/2013)».
 44. Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με κωδικό 20/2013 για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου ταμείου και ορισμός υπευθύνων
 45. Αποζημίωση ρυμοτομούμενου στην πολεοδομική ενότητα «επέκταση γειτονιάς 5-6» της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού (Αίτηση Μπίμπιζας-Πίνης Κων/νος & Μπίμπιζα-Πίνη Φανή) 
 46. Αποζημίωση ρυμοτομούμενου και επικείμενων στην πολεοδομική ενότητα 5-6 της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού» (Αίτηση Μπόμπου Αλεξάνδρας)
 47. Επανεξέταση τροφείων των Δημοτικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής 
 48. Έγκριση δωρεάν ταφής
 49. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου