Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

7η (έκτακτη) συνεδρίαση 2013 Δημ. Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων

Την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013, ώρα 2 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων)
Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός της άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης, για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.  
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
  1. Έγκριση σύναψης σύμβασης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και επιλογή προμηθευτή για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου και των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου έτους 2013» (Α.Μ. 19/2013) ενδεικτικού προϋπολογισμού 53.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. (Σχετ. η με αρ. 84/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
  2. Έγκριση σύναψης σύμβασης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και επιλογή προμηθευτή για «Προμήθεια τροφίμων για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου, έτους 2013 με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό»(Αρ.Μελ.86/2012), ενδεικτικού προϋπολογισμού 144.640,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%. (Σχετ. η με αρ.82/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
  3. Έγκριση σύναψης σύμβασης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και επιλογή προμηθευτή «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2013», προϋπολογισμού 474.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. (Σχετ η με αρ. 76/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου