Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - Γενική Συνέλευση Γονέων

Κυριακή, 22 Μαΐου 2011, ώρα 5:30 μ.μ. στο Πάρκο Τρίτση (καταστήματα Natura)
Ενώ ξεκίνησαν οι εγγραφές (δείτε στη συνέχεια) για τη νέα χρονιά, η δημοτική αρχή με απόφαση της επέβαλλε και νέες αυξήσεις στα τροφεία, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ σε €
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΜΙΣΘΩΤΟΙ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
0 – 12.000
30€
0
0
12.001 – 10.500
40€
25€
0
10.501 – 15.000
40€
25€
25€
15.001 – 20.000
50€
35€
35€
20.001 – 30.000
60€
50€
50€
30.001 – 40.000
80€
60€
60€
40.001 – 50.000
100€
80€
80€
50.001 και άνω
150€
100€
100€
Για ευπαθείς και άπορες οικογένειες με εισόδημα μέχρι 8.000€, πολύτεκνους, φοιτητές, στρατευμένους, ανάπηρους, κλπ μέχρι 12.500€ προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τροφείων. Το ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί από τα 650 παιδιά που θα φιλοξενηθούν αναμένεται να φτάσει τα 235.000€, όπως αναφέρθηκε στη συζήτηση που έγινε στο δημοτικό συμβούλιο.
Δείτε και την ανάρτηση μας: ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ στην οποία έχουμε και το σχετικό οπτικο-ακουστικό υλικό
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Ενημερώνουμε τους γονείς ότι, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εγγραφής & επανεγγραφής των νηπίων και βρεφών θα γίνονται από 20 Μαΐου έως και 20 Ιουνίου 2011.
Τις αιτήσεις θα παραλαμβάνουν οι γονείς από τους Β’ νηπιακό & Γ’, Δ’ & Ε’ βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Οι αιτήσεις επανεγγραφής θα κατατίθενται στους σταθμούς όπου είναι εγγεγραμμένα τα νήπια και βρέφη, από 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι τα εξής:
1.            Αίτηση – έντυπο Ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρώνεται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες του παιδιού.
2.            Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
3.            Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού – Έντυπο (από τον παιδίατρο παρακολούθησης του) για την κατάσταση υγείας του παιδιού, τους εμβολιασμούς και την εξέλιξη του, πρόσφατο αποτέλεσμα φυματοαντίδρασης (Mantoux) καθώς και αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του παιδιού.
4.            Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5.            Βεβαίωση εργασίας μετά αποδοχών από τον εργοδότη του τελευταίου μήνα προ της αιτήσεως εγγραφής του παιδιού και των δύο γονιών. Στην βεβαίωση θα αναγράφεται η σχέση εργασίας και το ωράριο εργασίας.
6.            Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών τρέχοντος έτους.
7.            Αντίγραφο εκκαθαριστικού εισοδήματος οικίας Δ.Ο.Υ. καθώς και αντίγραφο δήλωσης εισοδήματος τρέχοντος οικονομικού Έτους.
8.            Άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς.
9.            Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθή.
 Για επανεγγραφή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1.            Αίτηση – έντυπο του βρέφους ή του νηπίου.
2.            Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού – Έντυπο (από τον παιδίατρο παρακολούθησης του) για την κατάσταση υγείας του παιδιού, τους εμβολιασμούς και την εξέλιξη του, πρόσφατο αποτέλεσμα φυματοαντίδρασης (Mantoux) καθώς και αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του παιδιού.
3.            Βεβαίωση εργασίας μετά αποδοχών από τον εργοδότη του τελευταίου μήνα προ της αιτήσεως και των δύο γονιών. Στην βεβαίωση θα αναγράφεται η σχέση εργασίας και το ωράριο εργασίας.
4.            Βεβαίωση καταβολής εισφορών τρέχοντος έτους.
5.            Αντίγραφο εκκαθαριστικού εισοδήματος και αντίγραφο δήλωσης εισοδήματος από την οικία Δ.Ο.Υ. τρέχοντος οικονομικού Έτους.
6.            Άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς
7.            Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθή.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Δ’ Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίων Αναργύρων – οδός Βίλλα Παλαιού Πενταγώνου & Καζαντζάκη. Τηλ. 210.85.43.637 (Υπέυθυνη κα Ρέτσα)
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου