Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

11η (τακτική) συνεδρίαση 2014 Δημ. Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων –Καματερού


Την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014, ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων).
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 1. Λήψη απόφασης για εγκατάσταση υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ στην πλατεία Ελευθερίας στα Μυκονιάτικα, της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων.
 2. Συζήτηση-ψήφισμα αναφορικά με τον Ν.4250/2014 περί επιμερισμού της ποσόστωσης στα πλαίσια της αξιολόγησης του προσωπικού.(Σχ. αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Α.Α.Κ)
 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ο.Ε 2014
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ο.Ε 2014.
 5. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων, πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., ανταποδοτικού χαρακτήρα για τις υπηρεσίες του Δήμου, έτους 2014.
 6. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών 2014(Π.Προστασία)
 7. Εισήγηση κατανομής πιστώσεων για πυροπροστασία έτους 2014.(Σχ.η υπ΄αριθμ.16517/14 χρηματική εντολή ΥΠΕΣ)
 8. Έγκριση της με αριθμ.5/2014 απόφασης του Δ.Σ της ΔΗΚΕΑΑΚ που αφορά τον Ισολογισμό τα Αποτελέσματα Χρήσης και τον πίνακα διάθεσης κερδών από 01/01/2013 έως 31/12/2013.
 9. Απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο(οικοδομικά-οδοποιίας) με διαπραγμάτευση κατόπιν διενέργειας άγονου ή άκαρπου διαγωνισμού(Σχ.απόφ.070/2014 Ο.Ε) 
 10. Απ΄ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για τη συντήρηση-επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων-μηχανημάτων έργων του Δήμου(έτους 2014) με διαπραγμάτευση κατόπιν διενέργειας άγονου ή άκαρπου διαγωνισμού (Σχ.απόφ.076/2014 Ο.Ε)
 11. Απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σακουλών big-bagυπόγειων κάδων καθαριότητας», με διαπραγμάτευση κατόπιν διενέργειας άγονου ή άκαρπου διαγωνισμού(Σχ.απόφ.079/2014 Ο.Ε)
 12. Απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου», έτους 2014 με διαπραγμάτευση κατόπιν διενέργειας άγονου ή άκαρπου διαγωνισμού για τις ΟΜΑΔΑ Δ΄ «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»,Ζ’ «ΓΑΛΑ»(Σχ.απόφ.083/2014 Ο.Ε)
 13. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ»
 14. Επικαιροποίηση της με αριθ. 208/2001 απόφασης Δ.Σ. Καματερού σχετικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Θεσσαλονίκης της Δ.Κ. Καματερού
 15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο με τίτλο «Συνδέσεις ακινήτων με δίκτυο ακαθάρτων» (Α.Μ.20/2011)
 16. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών α) για το έργο με τίτλο «Βελτίωση – κατασκευή δημοτικής οδοποιίας» (Α.Μ. 23/2012), β) για το έργο με τίτλο «Έργα Α.Π.Ε., δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και ορθολογική διαχείριση ενέργειας στο 11ο Δημοτικό & 1ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού (Υλοποίηση έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ – Έργα δημοσιότητας/ευαισθητοποίησης» (Α.Μ. 52/2012), γ) για το έργο με τίτλο «Σημειακές παρεμβάσεις αποκατάστασης πλακοστρώσεων στη Δ.Κ. Καματερού, λόγω καταστροφών από τις πλημμύρες» (Α.Μ. 16/2014) & δ) για το έργο με τίτλο «Αποκαταστάσεις σκυροδετημένων οδών στη Δ.Κ. Καματερού, λόγω καταστροφών από τις πλημμύρες» (Α.Μ. 17/2014).
 17. Εξέταση αίτησης της κ.ΣΦΗΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ για παραχώρηση 24,00 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα για την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ επί της οδού Αναλήψεως αρ. 21 στην πλατεία Πλαπούτα στην Δ.Κ.Α.Α.
 18. Αποδοχή μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για την "Πραγματοποίηση εκδηλώσεων την 30/06 και 01/07/2014"
 19. "Μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Languages in UrbanCommunities – Integration and Diversity for Europe (LUCIDE)»
 20. Έγκριση πρακτικού επιτροπής μείωσης τελών φωτισμού και καθαριότητας για ΑμεΑ, Πολύτεκνους και Απόρους.
 21. Κατ' αρχήν έγκριση της «Προμήθειας Κλιματιστικών Μονάδων» , προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 23%
 22. Κατ' αρχήν έγκριση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός παρόδιας βλάστησης και ακαλύπτων χώρων που γειτνιάζουν σε χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου»,προϋπολογισμού 12.762,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 23%.
 23. Κατ' αρχήν έγκριση της εργασίας με τίτλο «Ανακατασκευή Τμήματος Αγωγού Δικτύου Ομβρίων επί της οδού Θεσσαλονίκης της Δ.Κ.Κ», προϋπολογισμού 12.615,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 23%.
 24. Επιστροφή ποσού 90,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον VANGJELLAQ KRISTO. 
 25. Διαγραφές από οφειλές ΤΑΠ.
 26. Διαγραφές από οφειλές τέλους αποχέτευσης.
 27. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.
 28. Κατανομή ΣΑΤΑ (Σχ. τα υπ΄αριθμ.5663 & 9452/2014 έγγραφα του ΥΠΕΣ)
 29. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Α.Α.Κ. σε διακρατικό πρόγραμμα.
 30. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε 2014 του Οργανισμού Πολιτισμού-Αθλητισμού και Παιδείας Αγίων Αναργύρων Καματερού σύμφωνα με την με αριθμ.105/2014 απόφαση τoυ ως άνω Ν.Π.
 31. Παραχώρηση χρήσης της πλατείας επί της οδού Κ.Παλαμά στο Γεροβουνό στην Δ.Κ.Κ για πραγματοποίηση εκδήλωσης(Σχ.η υπ΄αριθμ.20602/2014 αίτηση της Δημοτικής Παράταξης ΄ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΗ΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου