Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

12η (τακτική) συνεδρίαση 2014 Δημ. Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων –Καματερού


Την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014, ώρα 7:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων).Αρχικά είχα προγραμματιστεί για την Παρασκευή.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 1. Λήψη απόφασης για την επιλογή του χώρου και του χρόνου διεξαγωγής της συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006.
 2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 5ης Εταιρικής χρήσης από 1-01-2013 έως 31-12-13, ισολογισμού της 31-12-2013 και αποτελεσμάτων χρήσης 2013, εκθέσεων Δ.Σ. ελεγκτών της ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. καθώς και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
 3. Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών της ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ για τη χρήση 2014
 4. Έγκριση συμφωνητικού μίσθωσης με την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στα Ο.Τ.297-298-299 για την εγκατάσταση υπόγειου υποσταθμού και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ενοικίασης του εν λόγω χώρου.
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού στους Αγίους Αναργύρους».
 6. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ».
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για το έργο« ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»Α.Μ.33/2006)
 8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε για την εργασία με τίτλο «Επεξεργασία πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ & Ο.Ε Ο.Ε 2013 »
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών: α) για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση – συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου (λακκούβες)» (Α.Μ. 78/2009 Δ.Κ.Α.Α.), β) για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση – συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου (λακκούβες)» (Α.Μ. 18/2010 Δ.Κ.Α.Α.).
 10. Aπ'ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για τη συντήρηση-επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων-μηχ/των έργων του Δήμου” έτους 2014.
 11. Τοποθέτηση σήμανσης σε υπάρχουσα διάβαση πεζών λόγω συχνής κίνησης παιδιών στην οδό Ψαρρών στην Δ.Κ.Α.Α. (Σχ.απόφ. 43/2014 Ε.Π.Ζ.)
 12. Ανανέωση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Κων/πόλεως αρ.159 στην Δ.Κ.Α.Α. (Σχ.απόφ. 44/2014 Ε.Π.Ζ.)
 13. Τοποθέτηση πινακίδων θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ψαρρών αρ.26 στην Δ.Κ.Α.Α. (Σχ.απόφ. 46/2014 Ε.Π.Ζ.)
 14. Ανανέωση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Μίνωος αρ.7 στην Δ.Κ. Αγ. Αναργύρων (Σχ.απόφ. 45/2014 Ε.Π.Ζ.)
 15. Μονοδρόμηση της οδού Μαραθώνος με κατεύθυνση από την οδό Κ. Παλαμά προς την οδό Γούναρη στην Δ.Κ.Κ. (Σχ.απόφ. 47/201414 Ε.Π.Ζ.)
 16. Εξέταση αίτησης κοπής δέντρων στην περιοχή του έργου : Διάνοιξη Λ.Θηβών από οδό Αγίου Νικολάου έως Λ.Φυλής (Σχ. αίτηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής).
 17. Παραχώρηση επ΄αορίστου τιμής ένεκεν, χώρου ταφής στον μουσικό-κλαρινίστα Βασιλόπουλο Ιωάννη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου